Korta nyheter från EU

Digitalisation, Environment, climate and energy, Health | 25-03-2020

Vill du få en snabb överblick och bli uppdaterad om vad som händer i EU-politiken? Här presenteras korta nyheter om vad som händer inom EU, alltifrån digitalisering, 5G-utveckling och fibernät till miljö-och klimat, energi och mycket mer.

EU:s åtgärder för att bekämpa Corona-pandemin 
EU-kommissionen har vidtagit flertalet åtgärder för att stötta EU:s medlemsländer i den pågående Corona-pandemin. Bland annat ska ett nytt system för exporttillstånd införas för att säkra tillgång till medicinsk utrustning och tillfälliga regler för statsstöd ska inrättas i syfte att motverka negativa ekonomiska effekter av Covid-19 utbrottet. Mer om EU:s åtgärder kan du läsa om i nästa avsnitt “aktuellt i EU-politiken.”

Forskare från Karolinska Institutet ska leda vaccinprojekt för att motverka Covid-19 
Två av 17 projekt har valts ut av EU-kommissionen i sitt första forskningsutlysning för att ta itu med COVID-19 och utveckla vaccin mot sjukdomen. De två vaccinprojekten leds av forskare vid Karolinska Institutet, Sveriges främsta medicinska universitet och AdaptVac, ett danskt bioteknikföretag.

Ny rapport om AI:s framtid och potential inom europeisk hälso-och sjukvård
I en nyligen publicerad rapport av European Institute of Innovation and Technology:s health consortium (EIT Health) om AI: s framtid inom hälsosektorn, undersöks vilken effekt AI kommer att ha på framtida europeisk hälso- och sjukvård. Enligt EIT Health kan AI användas i allt från appar som hjälper patienter att ta hand om sig själva till verktyg som kan optimera sänghantering – eller till och med system som hjälper till att upptäcka cancer tidigare. De vill vidare se gemensamma standarder för hälso- och sjukvårdsdata inom EU och menar att unionen bör vara ett kraftcenter när det gäller artificiell intelligens inom sjukvården.

EU och Storbritannien överens om gemensamma klimatmål
EU har offentliggjort den slutgiltiga versionen av sitt utkast till avtal om framtida förbindelser med Storbritannien. Avtalet innehåller bland annat bestämmelse om att EU och Storbritannien ska upprätthålla gemensamma miljömål.
 
EU kommenterar FN:s havskonferens 2020
I ett uttalande inför FN:s havskonferens 2020, som syftar till att anta en politisk förklaring om globalt skydd för havet, framhöll EU vikten av att ta itu med illegalt fiske i syfte att skydda havet och dess biologiska mångfald. EU poängterar även att arbetet mot föroreningar av plast och mikroplast måste stärkas samt att mer uppmärksamhet bör ägnas åt andra föroreningar som bland annat kemiska föroreningar från exempelvis läkemedel.