Stockholm i EU

Digitalisation, Environment, climate and energy | 21-05-2020

Läs sammanfattningar från de senaste möten, evenemang, seminarium och andra viktiga händelser som kontoret har deltagit på i Bryssel. 

Webbinarium om hur IKT kan underlätta en ekonomisk återhämtning i EU 

EU-kontoret har bevakat ett webbinarium där Maroš Šefčovič – kommissionär med ansvar för kontakter mellan institutionerna och prognoser – talade om behovet av investeringar i digital infrastruktur. Šefčovič förklarade att mycket är vunnet om den ekonomiska återhämtningen inom EU leder till en accelererad digitaliseringsprocess.

Diskussionerna behandlade dessutom relationen mellan EU och Kina, där Emma Navarro, Vicepresident för Europeiska Investeringsbanken, förklarade att en stark digital ekonomi är avgörande för att uppnå europeisk suveränitet. I kontrast till detta förklarade Abraham Liu, Vicepresident för Huaweis Europaavdelning, att EU och Kina borde utöka sitt samarbete – särskilt efter att USA:s geopolitiska intresse verkar falna.

Webbinarium om förutsättningar för en grön omställning 

EU-Kontoret har lyssnat in på ett möte där bland andra Spaniens miljö- och klimatminister, Teresa Ribera, talade om hur coronakrisen kan utgöra ett momentum för klimatarbetet. Hon lyfte även vikten av att inte sträcka ut transportvägar och värdekedjor över för många länder eftersom detta gör EU beroende av omvärlden.

Den verkställande direktören för International Energy Agency, Fatih Birol, identifierade dessutom tre nyckelområden för att uppnå en långsiktig tillväxt: hållbar transport, förnyelsebar energi och eftermontering av byggnader. Birol tydliggjorde därtill att den rådande krisen borde bli början på en strategisk avveckling av oljeberoendet. Han varnade dock för att man genom att lämna oljan för snabbt och utan övergripande koordinering kommer skada USA och i förlängningen den europeiska ekonomin.

Sammanträde i EU-parlamentets utskott för transportfrågor och turism (TRAN)

EU-kontoret har följt ett sammanträde i TRAN-utskottet där vicepresident för kommissionen, Frans Timmerman, deltog för att diskutera hur transportsektorn kan bli klimatneutral till 2050. Timmermans lyfte bland annat fördelarna med en grön återhämtning och hur ett ökat användande av vätgas kan bidra till att göra transportsektorn hållbar. Åsikterna i Europaparlamentet var dock mer splittrade där vissa ledamöter, däribland svenska Peter Lundgren (ECR), förordade en omprioritering – från klimatkrisen, till de ekonomiska trångmål som uppstått i kölvattnet av COVID-19.

Sammanträde i EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)

EU-kontoret har bevakat ett sammanträde i ENVI-utskottet med Virginijus Sinkevičius, kommissionär med ansvar för miljö, hav och fiske. Under mötet diskuterades implikationerna av strategierna för biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och från-jord-till-bord. Det tydliggjordes att vikten av dessa strategier endast har intensifierats under rådande krisläge och att de ska fungera som färdplaner för hur EU ska nå en hållbar återhämtning från COVID-19. De deltagande ledamöterna, däribland svenska Jytte Guteland (S&D), lyfte också frågor om direktiv för hållbarhet och cirkularitet inom textil- och byggbranschen, vilket Sinkevičius tog med sig som framtida arbetspunkt.

Webbinarium om energi och klimatförändringspolitik

EU-kontoret har bevakat möte med bland andra Miguel Arias Cañete, fd kommissionär för klimatåtgärder och energi. Under diskussionen lyftes det att en grön återhämtning också kommer göra ekonomin mer konkurrenskraftig, innovativ och motståndskraftig. Denna slutsats har också gjort betydande landvinningar hos allmänheten och hos företag inom den fossila bränsleindustrin.

Vidare talade deltagarna om att det kan bli aktuellt att introducera en gränsmekanism för avgift på koldioxid (så kallade klimattullar). Detta skulle då endast gälla för vissa sektorer och som sista utväg om klimatdiplomatin inte givit utdelning. En sådan mekanism skulle också verka inom etablerade ramverk för internationell handel.