News

Filter

2024.02.06

Breakfast seminar on Personalised Medicine in Practice

On the 1st of February, Stockholm Region EU Office, in collaboration with the University Alliance Stockholm Trio, EIT Health Scandinavia, Vinnova and Science for Life Laboratory at Karolinska Institute, hosted a breakfast seminar on “Personalised Medicine in Practice – from a system to an individual perspective”. The aim was to discuss how to shape a proactive European healthcare system for the individual person, focusing on personalised medicine, innovations, and the EU’s health data space.  

Intervju med Olle Burell

Olle Burell, kommunfullmäktigeordförande i Stockholm stad, befann sig i slutet av januari i Bryssel för några dagar fyllda med olika möten. Burell hann bland annat med en huvudstadsdialog med EU-kommissionär Reynders anordnat av europeiska huvudstadsnätverket, en konferens om framtidens storstadspolitik i EU som anordnas inom ramen för det belgiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, och ett tillfälle att motta en plakett från den Europeiska kommissionen tilldelat Stockholms stad för sin roll som en av EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer.    

Vi välkomnar ny kollega till kontoret

I början av januari välkomnade vi en ny kollega till kontoret, Sarah Göbel. Sarah kommer arbeta som EU Policy Officer inom klimat-, energi-, miljö- och transportfrågor och vi har passat på att ställa tre snabba frågor.

EU-kommissionens arbetsprogram för 2024

Leverera idag och förbered inför morgondagen! EU-kommissionens arbetsprogram för 2024, "Delivering today and preparing for toworrow", innehåller 44 nya policyinitiativ och 16 utvärderingar som väntas presenteras. 2024 blir ett speciellt år för EU, med tanke på EU-valet under våren och en ny uppsättning av EU-kommissionärer till hösten. Därför läggs mycket fokus under våren på att få igenom olika pågående aktiva lagfiler. Vi har tagit oss en närmre titt på programmet och speciellt vad som är aktuellt inom frågor som digitalisering, sammanhållningspolitik, klimat, miljö, energi och transport. 

Load More