News

Filter

2020.05.21

Stockholm i EU

Läs sammanfattningar från de senaste möten, evenemang, seminarium och andra viktiga händelser som kontoret har deltagit på i Bryssel. 

Nya samråd och färdplaner från EU-kommissionen

EU-kommissionen har publicerat färdplaner för nya initiativ inom bland annat miljö och samtidigt har samråd inletts till färdplanerna för att ge möjlighet till inspel från intressenter.  

2020.05.08

Jytte Guteland, Socialdemokraterna

För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj har Stockholms EU-kontor gjort en intervjuserie med Europaparlamentarikerna från Stockholm. Möt din stockholmare i Europaparlamentet och läs om hur parlamentarikerna ser på EU-politiken inom deras respektive områden och om Stockholms roll i EU.

Tomas Tobé, Moderaterna

För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj har Stockholms EU-kontor gjort en intervjuserie med Europaparlamentarikerna från Stockholm. Möt din stockholmare i Europaparlamentet och läs om hur parlamentarikerna ser på EU-politiken inom deras respektive områden och om Stockholms roll i EU.

Load More