News

Filter

2022.07.05

Välbefinnandeekonomi

Att bygga resilienta samhällen med hänsyn till den fysiska infrastrukturen och till medborgarnas hälsa och välmående har i och med de senaste årens kriser seglat upp på de politiska agendorna runt om i Europa och världen. Det gäller exempelvis finanskrisen och eurokrisen, migrationskrisen 2016, klimatkrisen, COVID-19 pandemin och nu senast kriget i Ukraina. Något som börjar få genomslag bland beslutsfattare, akademiker och civilsamhället är att den nuvarande modellen om ökat BNP inte längre räcker till, utan i stället leder till att urholka vår förmåga att hantera kriser.

Tjeckiens ordförandeskap i rådet

Den första juli lämnade Frankrike över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd till Tjeckien, som likt Frankrike har en väldigt ambitiös agenda. Det kommande ordförandeskapet är extra intressant ur en svensk kontext, eftersom det är Sverige som avlöser Tjeckien som ordförandeland den 1 januari 2023 och kommer att få ärva de frågor och initiativ som inte blivit färdigförhandlade under hösten.

2022.06.15

New European Bauhaus Festival seminar on Sustainable and Inclusive City Districts

On 10 June Stockholm Region EU Office together with the initiative Stockholm Green Innovation District hosted an official side event to the New European Bauhaus Festival on "How to shape a sustainable and inclusive city district with innovative and climate neutral solutions by and for citizens".

2022.06.09

Ett nordiskt perspektiv på hur vi kan bygga mer cirkulärt

De nordiska huvudstadsregionerna bjöd den 2 juni under EU:s gröna vecka in till ett seminarium om cirkulärt byggande. Temat för årets upplaga av den gröna veckan var ”make it real” och med konkreta exempel som utgångspunkt diskuterades lösningar och utmaningar när det kommer till att reparera, återanvända och återvinna material.

Load More