News

Filter

2021.09.13

Vi välkomnar nya kollegor och höstens praktikanter till kontoret!

Säg hej till Rebecca Timm (strategisk kommunikatör), Emelie Månsson (Trainee), Patrik Henriksson (kontorsadministratör) och Isabella Lindahl (Trainee).

2021.09.06

Fit for 55-paketet

Efter en sommar som har kantats av bränder och översvämningar nu senast blir det allt tydligare att klimatanpassning inte längre är en diffus fråga för framtiden. Enligt den rapport som FN:s klimatpanel IPCC släppte i mitten på augusti står det nu utom tvivel att klimatförändringar orsakade av mänskliga aktiviteter redan skapar extrema väder- och klimatförhållanden runt om i världen och att de blir allt vanligare.

Stockholm mest innovativa region

Under sommaren utsågs Stockholm till Europas mest innovativa region i kommissionens ”Regional innovation scoreboard”, som vartannat år jämför 240 regioner i Europa. Förutom det goda resultatet för Stockholm visar också studien att innovationsklyftan mellan EU:s medlemsstater minskar.

2021.07.06

Så kommer den gröna unionen se ut – EU:s gröna giv i praktiken och Fit for 55-paketet

Under våren kom EU överens om en klimatlag vilket innebär att målen om att bli en klimatneutral kontinent till år 2050 och att minska växthusgasutsläppen med 55 procent till år 2030 blir juridiskt bindande. Nästa vecka presenterar kommissionen och klimatkommissionär Frans Timmermans ett Fit for 55-paket, som ska visa hur det ska gå till i praktiken. Det är stora omställningar som ska ske på förhållandevis kort tid och det skulle vara en otrolig bedrift om EU kommer att uppnå en 55 procents utsläppsminskning gentemot 1990 om nio år. Vad innebär den europeiska gröna given i praktiken - hur kommer den gröna unionen se ut?

Load More