News

Filter

2022.11.08

EU-kommissionens arbetsprogram för 2023

Den 18 oktober antog EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2023. Det ger en beskrivning av hur EU-kommissionen avser hantera energikrisen och de ekonomiska effekterna av den, Rysslands aggression mot Ukraina, sätter medborgarna i centrum av den europeiska demokratin och stå upp för EU:s demokratiska värderingar.

Nya EU-regler för avloppsvatten & en bättre miljö

Väl fungerande avlopp och avloppshantering är av stor vikt för samhället. Utsläpp av orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten har negativa hälsoeffekter på både människan och miljön. Genom en god avloppshantering undviks att förorenat avloppsvatten bidrar till allvarliga miljöproblem såsom övergödning och utsläpp av förorenade ämnen. EU:s direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse har haft en betydande effekt på vattenkvalitén i EU:s vattendrag och grundvatten. EU-kommissionens förslag till modernisering av direktivet förväntas kunna bidra till att minska föreningarna ännu mer och göra reningen av avloppsvatten mer kostnadseffektiv.

Stockholm EU session om Regionkommittén

Den 27 oktober anordnade Stockholmsregionens Europakontor höstens andra Stockholm EU Session som den här gången handlade om Regionkommittén, ett av EU:s rådgivande organ. Inbjuden talare var Jelena Drenjanin, kommunalråd i Huddinge kommun och ledamot i Regionkommittén sedan 11 år tillbaka. Sessionen är en del av en serie kortare seminarier om aktuella frågor och initiativ på EU-agendan med en särskild koppling till Stockholmsregionen.

Event om EU:s 100 klimatneutrala städer 2030

Som en del av den europeiska veckan för regioner och städer anordnade Stockholmsregionens Europakontor den 17 oktober, tillsammans med Greater Copenhagen EU Office, franska regionkontoret Pays de La Loire Europe och spanska regionkontoret Generalitat Valenciana, ett evenemang om EU-kommissionens uppdrag för att 100 städer inom unionen ska bli klimatneutrala till år 2030.

Load More