News

Filter

2020.12.18

Save-the-date! EU:s framtida transportpolitik – så påverkas Sveriges regioner och kommuner

Den 5 februari kl. 10.00-12.00 bjuder de svenska stads- och regionkontoren (SveReg), och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Bryssel in till ett webbinarium om EU:s framtida transportpolitik. Deltar gör bland andra Europaparlamentariker Johan Danielsson (s) samt representanter från EU-kommissionen och Sveriges ständiga representation vid EU.

2020.12.14

INBJUDAN SEMINARIUM: Vad innebär EU:s gröna giv?

Hur påverkar EU:s ambitiösare klimatpolitik Sveriges kommuner och regioner och hur fungerar den gröna given som en hållbar tillväxtstrategi och vilka områden omfattas? Det och lite till kommer vi att diskutera på detta event där bland andra Daniel Mes från kommissionär Frans Timmermans kabinett, Europaparlamentariker Jytte Guteland och Sveriges klimatråd Arvid Palmkvist deltar.

2020.12.09

Ny EU-strategi för hållbar och smart mobilitet – så påverkas Stockholmsregionen

För en växande Stockholm-Mälarregionen är ett hållbart tillgängligt transportsystem grundläggande för samhällsutvecklingen. En välfungerande infrastruktur är en förutsättning för att stärka EU:s och tillika Stockholmsregionens konkurrenskraft. Den 9 december presenterade EU-kommissionen en ny strategi för hållbar och smart mobilitet. Med koppling till EU:s gröna giv ska strategin bidra till att utsläppen från transportsektorn minskar med 90 procent till 2050. Regioner och kommuner i Sverige har tydliga uppdrag och ansvarsområden inom transportpolitik och det är därför viktigt att bevaka implementeringen av strategin och kommande åtgärder, ex. infrastruktur för låg- och nollutsläppsfordon.

2020.12.03

Vad innebär det nya förslaget om dataförvaltning (Data Governance Act)?

Den 25 november 2020 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förordning om dataförvaltning. Förslaget är intressant för flera aktörer Stockholmsregionen, då man vill göra det lättare för företag och offentlig sektor att använda och dela sina data vill kommissionen stimulera forskning, innovation och ekonomisk tillväxt. Offentlig sektor nämns specifikt i förordningen som inbegriper förslag på hur man kan öppna upp för användning av offentliga data, samtidigt som skydd av persondata, immateriella rättigheter och affärshemligheter respekteras. Därtill vill kommissionen bl.a. skapa alternativa europeiska system för hantering av data, för att detta i sin tur ska möjliggöra delning av känsliga data (exempelvis hälsodata), i enlighet med strikta EU-regler för sekretess.

Load More