News

Filter

2024.04.16

EU-valet i siffror

Med mindre än två månader kvar till EU-valet den 6–9 juni 2024 är valkampanjerna i full gång runtom Europa och i Bryssel. Miljontals européer kommer ha möjligheten att delta i utformningen av den europeiska demokratins framtid som ska möta internationella utmaningar och geopolitiska spänningar. Med EU-valet runt hörnet, riktar vi vår andra artikel i EU-valserien på “EU-valets siffror”. Vi tittar närmare på trender och spaningar inför valet, hur valdeltagandet sett ut både i Sverige och EU de senaste fem valåren, samt redogör för hur EU:s medborgare hade röstat om valet ägde rum idag.

Breakfast seminar on the New European Bauhaus

As a proud partner to the New European Bauhaus Festival, Stockholm Region EU Office, in collaboration with Stockholm Green Innovation District, hosted a breakfast seminar on the 9th of April to discuss how to shape sustainable, beautiful, and inclusive city districts with innovative and climate neutral solutions by and for citizens. The seminar aimed to present experiences best practices, and discuss challenges by different projects within Stockholm Green Innovation District (SGID).

Det belgiska ordförandeskapet i rådet har nått halvvägs

Den första januari tog Belgien över ordförandeskapsklubban i Europeiska unionens råd efter Spanien och näst på tur står Ungern. Ordförandeskapsperioden har därför nått halvvägs och kommer påverkas både av det kommande EU-valet och det belgiska federala valet i juni. Vi har därför tagit oss en titt på hur förhandlingar har gått inom frågor som digitalisering, forskning och innovation, sammanhållningspolitik, klimat, miljö, energi och transport.

Vägen mot EU:s nya vattenpolitik

I ljuset av det stundande EU-valet tittar vi närmare på EU:s arbete med att uppdatera nuvarande vattenlagstiftning och ger en kort lägesrapport över EU:s vattenpolitik i 2024, samt vägen mot vattenresiliens i Europa till 2050.

Load More