News

Filter

2020.11.04

VD-skifte för Stockholmsregionens Europakontor AB

Ett varmt tack till Per Spolander, avgående VD och välkommen Anne Andersson som tillträder som VD i januari 2021. TF VD till och med den 31 december är Malin Parmander, chef för internationella enheten i Stockholms stad.

2020.10.20

Samtal om europeiska huvudstäders roll i den gröna omställning

Evenemanget den 20 oktober 2020 tog avstamp i diskussionen om gröna investeringar i långtidsbudgeten för 2021–2027 för att bl.a. uppnå EU-målet om klimatneutralitet till 2050. Behovet att minska EU:s klimatpåverkande utsläpp och att dela erfarenheter av lyckad implementering av lokala och regionala projekt är stort. Städer och storstadsregioner har därmed en central roll i den gröna omställningen och har möjlighet att ta täten i EU:s klimatarbete. Arrangerat av Stockholms EU-kontor tillsammans med andra huvudstäder och huvudstadsregioner.

2020.10.07

Diskussion med EU-kommissionen om de nordiska huvudstädernas roll i EU:s gröna giv

De nordiska huvudstäderna har höga målsättningar inom klimat och miljö och goda exempel från lokala projekt och strategier i stadsmiljö. Den lokala nivån har en viktig roll i implementeringen av åtgärderna inom ramen för EU:s gröna giv, varför det är viktigt att utbyta erfarenheter om vad som fungerar men även utmaningar på lokal nivå. Arrangerat av Stockholms EU-kontor tillsammans med våra nordiska vänner på Helsingfors, Köpenhamns och Oslos EU-kontor i Bryssel.

2020.10.05

Anne Andersson ny VD för Stockholms Brysselkontor

Anne Andersson, idag kommundirektör i Örebro, blir ny VD för Stockholmsregionens Europakontor AB från och med den 1 januari 2021. Bolaget är baserat i Bryssel med uppdraget att representera Stockholmsregionen i EU.

Load More