News

Filter

2021.12.07

IPI-upphandlingsinstrument

Europakontoret har sedan i våras arbetat med förslaget om ett internationellt upphandlingsinstrument (IPI). Instrumentet föreslås ge kommissionen ett verktyg att begränsa tillgången till EU:s upphandlingsmarknader för företag från länder utanför EU, som inte erbjuder ett ömsesidigt tillträde till deras marknader för EU-företag.

Artificiell intelligens

I våras lade kommissionen fram ett lagförslag om artificiell intelligens (AI) som har som mål att både bidra till att främja framtagandet av ny AI-tekning och samtidigt bidra till hantering av de risker som kommer med AI.

Ett europeiskt hälsodataområde

En av EU-kommissionens prioriteringar för 2019–2025 är att skapa ett europeiskt dataområde för hälsodata. Området ska göra det möjligt att lättare kunna dela och få tillgång till olika typer av data, som elektroniska patientjournaler, genomikdata och data från patientregister, för att förbättra sjukvården och bidra till forskning på området. Utformningen är av stor betydelse för Stockholmsregionens och det är därför viktigt att skapa dialog med Europeiska kommissionen för att kunna bidra till framtida processer.

Vätgas och EU:s gröna omställning

Naturgas står idag för runt en fjärde del av EU:s totala energikonsumtion. Att ställa om till att använda förnybara alternativ är därmed centralt i att nå EU:s mål om klimatneutralitet till 2050. Enligt de beräkningar som kommissionen har gjort om hur energimixen kan komma att se ut när kontinenten är klimatneutral, kommer el endast att kunna möta drygt hälften av efterfrågan på energi år 2050. Det betyder att resterande energi behöver komma från fossilfri gas.

Load More