News

Filter

2019.03.15

Inbjudan: EU och framtidsfrågorna – med Europaparlamentsvalet i fokus

Vart är Europa på väg? Vilket Europa vill vi se i framtiden? Vi välkomnar dig som politiker eller tjänsteperson i Stockholmsregionen till en inspirationseftermiddag om aktuell EU-politik och ledande experters analyser av utvecklingen i Europa.

2019.03.08

Stockholm: A woman´s place #internationalwomansday

According to the Economist, Sweden is the best country in the world for working women. A Woman's Place is an initiative by Invest Stockholm to support equal opportunities for women and men and more than 100 of Stockholm's best-known businesses have already joined the initiative.

Per Spolander: Ödesmånaden mars är här!

Frankrikes president Macron talar om att läget är akut och att Europa aldrig varit i lika stor fara. Som en illustration ska Storbritannien nu i mars lämna EU. Skriver några tankar om Brexit, EU-valet samt om hållbar tillväxt och vikten av att vara en del av den inre marknaden.

2018.12.18

Stockholmsregionen om EU:s klimatstrategi

Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor och det krävs krafttag på såväl lokalt, regionalt, nationellt som på EU-nivå. Nyligen presenterade EU-kommissionen en långsiktig klimatstrategi som ska leda Europa till att bli klimatneutralt 2050 och möta de mål vi internationellt har skrivit under i Parisavtalet. Stockholmsregionen har redan som mål att vara klimatneutrala 2050 och som en av EU:s ledande regioner i klimatarbetet vill regionen självklart vara med och bidra.

Load More