News

Filter

2020.03.25

Coronakris – så agerar EU

Coronaviruset har sedan dess utbrott smittat tusentals personer världen över och länder vidtar nu drastiska åtgärder för att bromsa dess framfart, inte minst i Europa där viruset har spridit sig som en löpeld.  Men vad gör egentligen EU för att stötta medlemsländerna? Vi har sammanställt några av förslagen som nu ligger på bordet i bekämpandet av corona-pandemin. 

Färdplan för initiativet avfallstransporter – översyn av EU-reglerna  

EU-kommissionen presenterade nyligen färdplanen för initiativet avfallstransporter – översyn av EU-reglerna. Syftet med initiativet är att EU:s regler ska främja den cirkulära ekonomin och minska exporten av avfall.

Färdplan för initiativet 2030 Climate Target Plan

EU-kommissionen presenterade nyligen färdplanen för initiativet 2030 Climate Target Plan. Initiativet innehåller förslag om att höja EU:s mål om att minska växthusgasutsläpp till 2030 från nuvarande 40 procent till minst 50-55 procent. Färdplanen är en inledande konsekvensbedömning och syftar till att beskriva de problem som ska hanteras och vilka mål som ska uppnås. 

Korta nyheter från EU

Vill du få en snabb överblick och bli uppdaterad om vad som händer i EU-politiken? Här presenteras korta nyheter om vad som händer inom EU, alltifrån digitalisering, 5G-utveckling och fibernät till miljö-och klimat, energi och mycket mer.

Load More