News

Filter

2018.12.18

Stockholmsregionen om EU:s klimatstrategi

Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor och det krävs krafttag på såväl lokalt, regionalt, nationellt som på EU-nivå. Nyligen presenterade EU-kommissionen en långsiktig klimatstrategi som ska leda Europa till att bli klimatneutralt 2050 och möta de mål vi internationellt har skrivit under i Parisavtalet. Stockholmsregionen har redan som mål att vara klimatneutrala 2050 och som en av EU:s ledande regioner i klimatarbetet vill regionen självklart vara med och bidra.

2018.10.08

Stockholm Region opinion on strategy for long-term EU greenhouse gas emissions reductions

This opinion is from the Stockholm Region, a pioneer of clean and green who manages to grow its GDP and at the same time decrease emissions. Reducing greenhouse emissions is of high priority for the region and therefore we welcome the initiative to develop a strategy for long-term EU greenhouse gas emissions reductions. For the Stockholm Region it is important that the EU maintains the goal of restricting global warming to 1,5 degrees and reach net zero GHG emissions by 2050.

2018.09.28

Event invitation: Powering Europe: Capital Cities & Regions delivering growth post-2020

Organised by Capital Cities and Regions Network. Join us on our event during European Week of Regions and Cities discussing EU Cohesion Policy post 2020.

2018.08.30

Invitation: Addressing societal challenges – input to a mission-oriented approach in the Horizon Europe proposal

The Stockholm Region EU Office invites you to a panel discussion on the next research and innovation framework programme. Welcome!

Load More