News

Filter

2024.06.11

EU-valet: hur gick det?

Valet till Europaparlamentet (EU-valet) hölls runtom i Europa den 6–9 juni och 185 millioner röster från 27 medlemsländer har avgjort det nya Europaparlamentets politiska riktning för de kommande fem åren. Artikeln gör en första analys av det svenska och de europeiska preliminära resultaten och tittar närmre dess potentiella inflytande på EU:s politik under mandatperioden 2024–2029.

EU Green Week seminar by the Nordic capital regions

On the 30th of May, as part of the 2024 EU Green Week – Towards a water resilient Europe, the Nordic capital regions of Copenhagen, Helsinki, Oslo, and Stockholm hosted a partner event on urban sustainable water solutions. The purpose of the event was to discuss how to tackle key challenges in sustainable water management through regional perspectives and best practices.

Inrättandet av EU:s AI-kontor

I samband med att världens första AI-reglering, rättsakten om artificiell intelligens, nu har trätt i kraft inrättar EU-kommissionen ett AI-kontor som ny enhet under EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (DG CONNECT). Kontoret kommer att ha cirka 140 anställda från runtom inom EU och väntas dra inleda sitt arbete den 16 juni.

EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet

EU-kommissionen lade i slutet av 2020 fram en strategi för att framtidsäkra unionens transportsektor och tillhörande infrastruktur med det övergripande målet att skapa ett långsiktigt samt hållbart transportsystem i Europa. Strategin lade tillsammans med tillhörande handlingsplan och 82 initiativ grunden till de kommande fyra årens åtgärder och delmål. I samband med EU-valet tittar vi närmre på EU-kommissionens målsättningar, politiska incitament, motgångar och framgångar på området och blickar framåt mot nästa EU-kommissions mandatperiod för 2024–2029.

Load More