Contact

Med anledning av Corona-pandemin och de rådande belgiska restriktionerna är kontoret för tillfället inte bemannat på heltid. Varmt välkomna att kontakta oss via mobilnummer eller mail.

 

 

 

Due to the pademic and current restrictions by the Belgian authorities, the office will not always be staffed.  Please contact us at all times by email or mobile numbers.