Comments and articles

2020.07.02

Rapport från EU Sustainable Energy Week :The EU’s support for clean energy technologies and innovation

Deltagarna diskuterade hur forskning och innovation inom ren energi kan underlätta en grön omställning samt skapa nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Kommissionen har långtgående ambitioner inom ren energi och strävar efter att EU ska bli världsledande inom utvecklingen av batterier och vätgas.

Rapport från EU Sustainable Energy Week: Boosting the European Green Deal renovation wave

Under seminariet diskuterades EU-kommissionens nya renoveringsinitiativ som syftar till att göra byggnader mer energieffektiva och minska koldioxidutsläppen i linje med EU:s klimatmål.

Rapport från EU Sustainable Energy Week: Debatt med ambassadörer

Utvalda ambassadörer från bl.a. Europaparlamentet och intresseorganisationer berättade om sitt arbete och prioriteringar kopplat till EU:s gröna giv och den gröna omställningen av EU:s ekonomi.

2020.06.22

Långtidsbudgeten, vad händer härnäst?

Den 27 maj presenterade EU-kommissionens sitt förslag till  EU:s långtidsbudget  (mer om budgetförslaget i tidigare nyhetsbrev) och föreslog en budget på 1100 miljarder euro för perioden 2021–2027. Långtidsbudgeten kompletterades av ett tidsbegränsat återhämtningsinstrument, ”Nästa generations EU”, på 750 miljarder euro som består av både lån och bidrag. Men vad har hänt sedan dess, vad händer härnäst och vilka frågor är mest kritiska?”

Load More