Comments and articles

2022.06.09

IPI avslutas efter 10 års förhandlingar

Efter 10 år av låsningar och förhandlingar nådde den Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och det Europeiska Unionens Råd nu under våren till slut en överenskommelse om instrumentet för internationell upphandling: IPI.

2022.05.03

Intervjuer med Svenskt Näringsliv och Lantbrukarnas Riksförbund om effekterna av Ukrainakrisen

Den pågående Ukrainakrisen påverkar förutom säkerhetsläget även många andra områden, såsom den redan svåra energisituationen, försörjning av olika råvaror samt livsmedelsproduktionen även utanför Europa. Många företag med verksamheter i Ukraina och Ryssland drabbas extra hårt. Vi har intervjuat Svenskt Näringslivs Brysselkontor och Lantbrukarnas riksförbund i Bryssel (LRF) om Ukrainakrisens påverkan på livsmedelsproduktion, försörjning av råvaror och leveranskedjor, samt det europeiska samarbetet och den regionala påverkan.

2022.03.16

Risker och utmaningar med AI

För Stockholmsregionen är frågan om artificiell intelligens (AI) mycket aktuell, inte minst inom hälso- och sjukvårdssektorn. I fjol lade kommissionen fram ett lagförslag med ambitionen att främja framtagandet av ny AI-teknik, men samtidigt tillgodose de risker och utmaningar som kommer med AI.

2022.02.15

Webbinarium om TEN-T:s bidrag till en hållbar och ekonomisk tillväxt

Inom nätverket för yttre maritima regioner i Europa, CPMR, anordnade Östersjö- och Nordsjökommissionen ett gemensamt webbinarium den 1 februari med syftet att synliggöra hur TEN-T kan bidra till en hållbar och ekonomisk tillväxt i norra Europa. Inom CPMR:s Östersjökommission samarbetar regioner runt Östersjön, däribland Region Stockholm, för att samlas kring frågor som är av gemensamt intresse för regionerna. Webbinariet var ett ypperligt tillfälle för regionerna att uttrycka sina gemensamma ståndpunkter gällande TEN-T förordningen.  

Load More