Comments and articles

2021.11.03

Europakontoret välkomnade RUFF

Den 12-15 oktober hade Europakontoret nöjet att välkomna chefer och direktörer från det regionala utvecklingsprogrammet RUFF, från Region Stockholm, Region Skåne och Västragötalandsregionen.

2020.12.09

Ny EU-strategi för hållbar och smart mobilitet – så påverkas Stockholmsregionen

För en växande Stockholm-Mälarregionen är ett hållbart tillgängligt transportsystem grundläggande för samhällsutvecklingen. En välfungerande infrastruktur är en förutsättning för att stärka EU:s och tillika Stockholmsregionens konkurrenskraft. Den 9 december presenterade EU-kommissionen en ny strategi för hållbar och smart mobilitet. Med koppling till EU:s gröna giv ska strategin bidra till att utsläppen från transportsektorn minskar med 90 procent till 2050. Regioner och kommuner i Sverige har tydliga uppdrag och ansvarsområden inom transportpolitik och det är därför viktigt att bevaka implementeringen av strategin och kommande åtgärder, ex. infrastruktur för låg- och nollutsläppsfordon.

2020.12.03

Vad innebär det nya förslaget om dataförvaltning (Data Governance Act)?

Den 25 november 2020 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förordning om dataförvaltning. Förslaget är intressant för flera aktörer Stockholmsregionen, då man vill göra det lättare för företag och offentlig sektor att använda och dela sina data vill kommissionen stimulera forskning, innovation och ekonomisk tillväxt. Offentlig sektor nämns specifikt i förordningen som inbegriper förslag på hur man kan öppna upp för användning av offentliga data, samtidigt som skydd av persondata, immateriella rättigheter och affärshemligheter respekteras. Därtill vill kommissionen bl.a. skapa alternativa europeiska system för hantering av data, för att detta i sin tur ska möjliggöra delning av känsliga data (exempelvis hälsodata), i enlighet med strikta EU-regler för sekretess.

2020.11.25

Läget i förhandlingarna om EU:s budget och återhämtningsfond

Ungern och Polen lade den 16 november in sina veton kring EU:s budget för 2021–2027 och återhämtningsfond. De är missnöjda med den nya mekanismen som kopplar EU-medel till rättsstatens principer. Både EU-kommissionen och gruppledarna i Europaparlamentet har under veckan uppmanat Ungern och Polen att de bör ta ärendet till domstol istället för att straffa EU:s medborgare genom att blockera budgeten.

Load More