Environment, climate and energy

2020.12.14

INBJUDAN SEMINARIUM: Vad innebär EU:s gröna giv?

Hur påverkar EU:s ambitiösare klimatpolitik Sveriges kommuner och regioner och hur fungerar den gröna given som en hållbar tillväxtstrategi och vilka områden omfattas? Det och lite till kommer vi att diskutera på detta event där bland andra Daniel Mes från kommissionär Frans Timmermans kabinett, Europaparlamentariker Jytte Guteland och Sveriges klimatråd Arvid Palmkvist deltar.

2020.12.09

Ny EU-strategi för hållbar och smart mobilitet – så påverkas Stockholmsregionen

För en växande Stockholm-Mälarregionen är ett hållbart tillgängligt transportsystem grundläggande för samhällsutvecklingen. En välfungerande infrastruktur är en förutsättning för att stärka EU:s och tillika Stockholmsregionens konkurrenskraft. Den 9 december presenterade EU-kommissionen en ny strategi för hållbar och smart mobilitet. Med koppling till EU:s gröna giv ska strategin bidra till att utsläppen från transportsektorn minskar med 90 procent till 2050. Regioner och kommuner i Sverige har tydliga uppdrag och ansvarsområden inom transportpolitik och det är därför viktigt att bevaka implementeringen av strategin och kommande åtgärder, ex. infrastruktur för låg- och nollutsläppsfordon.

2020.11.30

Welcome to European Viable Cities Day

Viable Cities and the European Commission are proud to invite you to our third European Viable Cities Day on December 11th 2020 in connection to the Nobel Day. The focus this year is on accelerating climate transition in cities through new forms of investments in research, innovation and implementation for impact. This is part of the Swedish work in line with the EU mission Climate neutral cities by and for citizens.

2020.10.20

Samtal om europeiska huvudstäders roll i den gröna omställning

Evenemanget den 20 oktober 2020 tog avstamp i diskussionen om gröna investeringar i långtidsbudgeten för 2021–2027 för att bl.a. uppnå EU-målet om klimatneutralitet till 2050. Behovet att minska EU:s klimatpåverkande utsläpp och att dela erfarenheter av lyckad implementering av lokala och regionala projekt är stort. Städer och storstadsregioner har därmed en central roll i den gröna omställningen och har möjlighet att ta täten i EU:s klimatarbete. Arrangerat av Stockholms EU-kontor tillsammans med andra huvudstäder och huvudstadsregioner.

Load More