Environment, climate and energy

2022.05.03

Stockholm har blivit utvald till en av EU:s 100 klimatneutrala städer

Den Europeiska kommissionen annonserade den 28 april de utvalda europeiska städerna som ska delta i EU:s uppdrag om klimatneutrala och smarta städer till år 2030. Stockholm har blivit utvald som en av 100 europeiska städerna med målet att bli klimatneutrala till år 2030. Det är lätt att känna stolthet och ödmjukhet över att staden nu är en av alla de europeiska städer som ska gå i täten för det gemensamma arbetet inom EU med den gröna och hållbara omställningen till år 2050.

Intervjuer med Svenskt Näringsliv och Lantbrukarnas Riksförbund om effekterna av Ukrainakrisen

Den pågående Ukrainakrisen påverkar förutom säkerhetsläget även många andra områden, såsom den redan svåra energisituationen, försörjning av olika råvaror samt livsmedelsproduktionen även utanför Europa. Många företag med verksamheter i Ukraina och Ryssland drabbas extra hårt. Vi har intervjuat Svenskt Näringslivs Brysselkontor och Lantbrukarnas riksförbund i Bryssel (LRF) om Ukrainakrisens påverkan på livsmedelsproduktion, försörjning av råvaror och leveranskedjor, samt det europeiska samarbetet och den regionala påverkan.

Digitala produktpass och hållbara produkter

En grundpelare i arbetet för att skapa hållbara produkter med cirkularitet i fokus är tillgången till information om produkters livscykelpåverkan på miljön. I dag finns ett stort utbud av olika sorters miljömärkningar, men ett harmoniserat EU-system saknas där kravet på den fysiska designen av en produkt kompletteras med specifik information om produkten. Därför vill Europeiska kommissionen skapa ett digitalt produktpass som ska tillhandahålla information om alla de produkter som regleras i förordningen om ekodesign för hållbara produkter.

Hållbar bolagsstyrning – företagens ansvar i de globala värdekedjorna

I februari i år presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet (due diligence) för företag gällande hållbarhet. Syftet med förslaget är att främja ett hållbart och ansvarsfullt agerande från företagens sida i de globala värdekedjorna, och på så vis hindra negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och för miljöförstöringar, i form av exempelvis föroreningar och förlust av biologisk mångfald. Sverige och Stockholm har redan ett framgångsrikt arbete inom hållbarhet i stora delar av näringslivet och därför finns goda förutsättningar att det nya regelverket kan införas utan för mycket utmaningar.

Load More