Environment, climate and energy

2023.06.07

Breakfast seminar on innovation and skills for a sustainable transport system 

On 23 May, Stockholm Region EU Office in collaboration with Fordonsdalen (“vehicle valley”) organised a breakfast seminar on innovation and skills for a sustainable transport system from a regional perspective, connecting both to the overall goal of making the European transport system greener and more digital as well as the European Year of Skills. The breakfast seminar is the third seminar that we organise during the spring in connection to the Swedish presidency in the Council of the European Union.  

Stockholm EU session om avfallsregler

Den 30 maj anordnade Stockholmsregionens Europakontor vårens sista session om uppdateringen av EU:s regler för avfall, som förväntas presenteras av EU-kommissionen den 5 juli. Sessionen är en del av en serie kortare seminarier om aktuella frågor och initiativ på EU-agendan med en särskild koppling till Stockholmsregionen. 

EU regler om mikroplaster i miljön  

Mikroplaster är små plastbitar som antigen bildas avsiktligt eller bildas från slitage och nedbrytning av större bitar plast. EU:s plaststrategi går ut på att minska plastavfall och ett specifikt fokus är att begränsa mikroplaster i miljön. Framöver kommer både ny lagstiftning och tillägg till befintlig lagstiftning för att bekämpa mikroplaster inom EU. 

Nya regler för att främja reparation av varor 

Det nya initiativet om att främja reparation av varor (Rätten att reparera) som presenterades av EU-kommissionen den 22 mars 2023, syftar till att förenkla konsumtionsvaror för konsumenter, minska klimatpåverkan och snabba på utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Möjligheten att reparera varor ska förenklas och kostnaderna ska minska genom att reparationsbranschen ser en ökad efterfrågan. 

Load More