Environment, climate and energy

2020.03.25

Färdplan för initiativet avfallstransporter – översyn av EU-reglerna  

EU-kommissionen presenterade nyligen färdplanen för initiativet avfallstransporter – översyn av EU-reglerna. Syftet med initiativet är att EU:s regler ska främja den cirkulära ekonomin och minska exporten av avfall.

Färdplan för initiativet 2030 Climate Target Plan

EU-kommissionen presenterade nyligen färdplanen för initiativet 2030 Climate Target Plan. Initiativet innehåller förslag om att höja EU:s mål om att minska växthusgasutsläpp till 2030 från nuvarande 40 procent till minst 50-55 procent. Färdplanen är en inledande konsekvensbedömning och syftar till att beskriva de problem som ska hanteras och vilka mål som ska uppnås. 

Korta nyheter från EU

Vill du få en snabb överblick och bli uppdaterad om vad som händer i EU-politiken? Här presenteras korta nyheter om vad som händer inom EU, alltifrån digitalisering, 5G-utveckling och fibernät till miljö-och klimat, energi och mycket mer.

2020.03.12

EU-kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi

EU-kommissionen presenterade i veckan en handlingsplan för cirkulär ekonomi, som innefattade en lista med förslag avsedda att minska avfall och främja effektiv användning av material för tillverkare och konsumenter. Bland annat föreslås ny lagstiftning om hållbara produkter och ökade möjligheter för konsumenter att reparera och göra miljömässigt hållbara val.

Load More