Environment, climate and energy

2022.12.13

FN:s årliga klimatkonferens COP27 

Den 20:e november och efter att ha dragit över med två dagar avslutades FN:s årliga klimatkonferens som i år hölls i Sharm El-Sheikh; COP27 (Conference of the Parties). Representanter från fler än 200 länder deltog i det drygt två veckor långa mötet och resultatet, som både risats och rosats, kommer bli ihågkommit som mötet då klimatskador sattes på FN:s dagordning.  

Ett Europaår för ungdomar

Dagens unga är morgondagens skattebetalare, beslutsfattare och innovatörer, men i kölvattnet av pandemin står en generation med missad normal skolgång, uteblivna utbytesstudier och praktik både på hemmaplan och utomlands. EU var därför mån om att under 2022 fokusera på unga och EU-kommissionen annonserade därför att 2022 skulle bli ungdomens år. Temat rimmade även bra med de utmaningar unionen står inför, då exempelvis mycket av EU:s policyarbete just nu kretsar kring en grön och digital omställning, som också är till fördel för kommande generation.

Ny EU-lagstiftning för att restaurera ekosystem 

Ekosystemtjänster såsom mat, dricksvatten och det skydd som exempelvis skogar och våtmarker ger mot översvämningar, utgör en viktig grund för vår samhällsekonomi och välfärd. Genom att återställa skadade ekosystem kan deras långsiktiga kapacitet att bidra med ekosystemtjänster stärkas. EU har som övergripande mål i sin strategi för biologisk mångfald att alla ekosystem ska ha god status till år 2050.  

2022.11.08

EU-kommissionens arbetsprogram för 2023

Den 18 oktober antog EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2023. Det ger en beskrivning av hur EU-kommissionen avser hantera energikrisen och de ekonomiska effekterna av den, Rysslands aggression mot Ukraina, sätter medborgarna i centrum av den europeiska demokratin och stå upp för EU:s demokratiska värderingar.

Load More