Environment, climate and energy

2020.10.05

EU:s omdebatterade klimatlag

Tidigare i år la EU-kommissionen fram ett förslag om klimatlag där bl.a. åtgärder för att minska utsläppen och beroendet av fossila bränslen inkluderades. Senare inkluderade man även målet om att minska växtgasutsläppen med 55 procent fram till 2030. Jytte Gutland (S), som är parlamentets rapportör, går lite längre och föreslår att 2030-målet ska vara 60 procent. Nu ska parlamentet rösta om förslaget i plenum.

2020.09.11

Join our #EUGreenWeek event: EU Green deal and the Nordic countries

The Nordic countries are known for their green cities, full of accessible green and blue spaces, surrounded by agricultural land, vast forests and lakes. Nordic leaders fully support a European Carbon Neutrality target for 2050, and prioritise collaboration, especially regarding innovations that can be scaled up to global impact. This event will share best practices and challenges from the Nordic capitals on how to integrate urbanism with care for biodiversity, nature, climate and circularity.

2020.09.10

Join our #EWRC workshop: Cities and regions in green transition

The future EU budget and the Next Generation EU brings together 1.824 bln EUR for the period 2021 – 2027. 30% will be used on the road to reach EU carbon neutrality by 2050. This workshop aims to discuss the role of capital cities and regions in the green transition.

2020.07.02

Rapport från EU Sustainable Energy Week :The EU’s support for clean energy technologies and innovation

Deltagarna diskuterade hur forskning och innovation inom ren energi kan underlätta en grön omställning samt skapa nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Kommissionen har långtgående ambitioner inom ren energi och strävar efter att EU ska bli världsledande inom utvecklingen av batterier och vätgas.

Load More