Environment, climate and energy

2021.07.06

Så kommer den gröna unionen se ut – EU:s gröna giv i praktiken och Fit for 55-paketet

Under våren kom EU överens om en klimatlag vilket innebär att målen om att bli en klimatneutral kontinent till år 2050 och att minska växthusgasutsläppen med 55 procent till år 2030 blir juridiskt bindande. Nästa vecka presenterar kommissionen och klimatkommissionär Frans Timmermans ett Fit for 55-paket, som ska visa hur det ska gå till i praktiken. Det är stora omställningar som ska ske på förhållandevis kort tid och det skulle vara en otrolig bedrift om EU kommer att uppnå en 55 procents utsläppsminskning gentemot 1990 om nio år. Vad innebär den europeiska gröna given i praktiken - hur kommer den gröna unionen se ut?

2021.04.21

Överenskommelse om europeisk klimatlag

Den 21 april nådde Europaparlamentet och ministerrådet en preliminär överenskommelse om den europeiska klimatlagen som anger bindande målsättningar för EU. 

Förslag om hållbar finansiering 

Den 21 april presenterade EU-kommissionen en delegerad akt om hållbara investeringar inom ramen för taxonomiförordningen som trädde i kraft i juli 2020 och innehåller världens första klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter. Den nya delegerade akten klassificerar vilka aktiviteter som anses vara hållbara.

2020.12.14

INBJUDAN SEMINARIUM: Vad innebär EU:s gröna giv?

Hur påverkar EU:s ambitiösare klimatpolitik Sveriges kommuner och regioner och hur fungerar den gröna given som en hållbar tillväxtstrategi och vilka områden omfattas? Det och lite till kommer vi att diskutera på detta event där bland andra Daniel Mes från kommissionär Frans Timmermans kabinett, Europaparlamentariker Jytte Guteland och Sveriges klimatråd Arvid Palmkvist deltar.

Load More