Environment, climate and energy

2020.07.02

Rapport från EU Sustainable Energy Week :The EU’s support for clean energy technologies and innovation

Deltagarna diskuterade hur forskning och innovation inom ren energi kan underlätta en grön omställning samt skapa nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Kommissionen har långtgående ambitioner inom ren energi och strävar efter att EU ska bli världsledande inom utvecklingen av batterier och vätgas.

Rapport från EU Sustainable Energy Week: Boosting the European Green Deal renovation wave

Under seminariet diskuterades EU-kommissionens nya renoveringsinitiativ som syftar till att göra byggnader mer energieffektiva och minska koldioxidutsläppen i linje med EU:s klimatmål.

Rapport från EU Sustainable Energy Week: Debatt med ambassadörer

Utvalda ambassadörer från bl.a. Europaparlamentet och intresseorganisationer berättade om sitt arbete och prioriteringar kopplat till EU:s gröna giv och den gröna omställningen av EU:s ekonomi.

2020.05.21

Stockholm i EU

Läs sammanfattningar från de senaste möten, evenemang, seminarium och andra viktiga händelser som kontoret har deltagit på i Bryssel. 

Load More