Environment, climate and energy

2024.04.16

Vägen mot EU:s nya vattenpolitik

I ljuset av det stundande EU-valet tittar vi närmare på EU:s arbete med att uppdatera nuvarande vattenlagstiftning och ger en kort lägesrapport över EU:s vattenpolitik i 2024, samt vägen mot vattenresiliens i Europa till 2050.

2024.03.11

New European Bauhaus breakfast seminar I 9 april I 09.00-10.00

As a proud partner to the New European Bauhaus Festival, Stockholm Region EU Office in collaboration with Stockholm Green Innovation District welcome you to a breakfast seminar on how to shape sustainable, beautiful, and inclusive city districts with innovative and climate neutral solutions by and for citizens.

2024.03.05

Mot EU:s klimatmål för 2040 

I februari 2024 presenterade EU- kommissionen en kommunikation om EU:s klimatmål för 2040. Den grundar sig i den europeiska klimatlagen som antogs år 2020, där EU-kommissionen åtog sig att lägga fram ett delmål för minskade koldioxidutsläpp till år 2040 och en uppdaterad färdplan mot europeisk klimatneutralitet år 2050.  

2024.02.06

EU-kommissionens arbetsprogram för 2024

Leverera idag och förbered inför morgondagen! EU-kommissionens arbetsprogram för 2024, "Delivering today and preparing for toworrow", innehåller 44 nya policyinitiativ och 16 utvärderingar som väntas presenteras. 2024 blir ett speciellt år för EU, med tanke på EU-valet under våren och en ny uppsättning av EU-kommissionärer till hösten. Därför läggs mycket fokus under våren på att få igenom olika pågående aktiva lagfiler. Vi har tagit oss en närmre titt på programmet och speciellt vad som är aktuellt inom frågor som digitalisering, sammanhållningspolitik, klimat, miljö, energi och transport. 

Load More