Environment, climate and energy

2023.11.07

Implementering av 55%-paketet i Sverige

Paketet är EU:s stora lagstiftningspaket som ska minska unionens koldioxidutsläpp med 55% jämfört med 1990-årsnivåer och har nu nästintill förhandlats klart. Nästa fas med implementering på nationell nivå tar nu vid och 55%-paketet kommer ha stor påverkan på hur EU:s medlemsstater utformar sin klimatpolitik. Sverige har börjat anpassa den nationella politiken efter EU:s nya lagpaket.

Klimattoppmötet COP28 och EU:s position

När årets klimattoppmöte COP28 går av stapeln den 30 november – 12 december är det mycket som står på spel för att sätta tonen framåt kring hur världen ska tackla klimatförändringarna och vilka åtgärder som ska tas. Den första globala översynen av Parisavtalet ska genomföras, och på dagordningen står också det globala målet om klimatanpassning, implementeringen av arbetsprogrammet för begränsning av klimatförändringar, samt den stora knäckfrågan om finansiering. EU:s medlemsstater antog i oktober en förhandlingsposition inför COP28 och det blir Wopke Hoesktra, nytillträdd klimatkommissionär, som kommer att leda förhandlingarna för EU:s räkning.

2023.10.10

European Week of Regions & Cities: workshop on rethinking the post-industrial transition

On the 11th of October, the Capital Cities and Regions Network (CCRN), which Stockholm Region EU Office is a part of, organised the workshop "Rethinking the post-industrial transition in cities and regions". The workshop took place during the European Week of Regions and Cities 2023 and aimed to discuss why EU policies, such as the Green Deal Industrial Plan, would benefit from considering cities’ and regions’ territorial perspectives. (Please find the version in Swedish below.)

Kompetens och den Gröna Given

För att genomföra den gröna omställningen krävs arbetskraft med andra kompetenser och färdigheter än tidigare. EU-kommissionens så kallade kompetensagenda, som sträcker sig fram till 2025, syftar till att stärka nyckelkompetenser och säkerställa kompetent arbetskraft inom den moderna arbetsmarknaden. Det innefattar bland annat gröna kompetenser men också digitalisering.

Load More