Events

2023.10.10

European Week of Regions & Cities: workshop on rethinking the post-industrial transition

On the 11th of October, the Capital Cities and Regions Network (CCRN), which Stockholm Region EU Office is a part of, organised the workshop "Rethinking the post-industrial transition in cities and regions". The workshop took place during the European Week of Regions and Cities 2023 and aimed to discuss why EU policies, such as the Green Deal Industrial Plan, would benefit from considering cities’ and regions’ territorial perspectives. (Please find the version in Swedish below.)

Talet om tillståndet i EU

Tisdagen den 13 september höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga tal om tillståndet i unionen. Där klargjorde hon bland annat EU:s kommande prioriteringar och vad som uppnåtts hittills under den pågående mandatperioden (2019–2024).

2023.07.04

EU:s gröna vecka – seminarium kompetens för grön infrastruktur

För fjärde året i rad arrangerade Europakontoret tillsammans med de andra nordiska huvudstadskontoren, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors, ett seminarium under EU:s gröna vecka. I år var temat kompetens för grön infrastruktur.  

SveReg-konferensen 2023 i Bryssel 

SveReg-konferensen är en återkommande konferens där svenska regioner mötts i syfte att dela och förmedla information om EU-perspektivet på framtidens politik för hållbar regional utveckling, samt främja en regional och lokal dialog i samspel med nationell nivå för att kunna forma en bred svensk position i frågan. I år hölls konferensen i Bryssel på Regionkommittén. Huvudbudskapet var tydligt: "Svenska regioner och städer stödjer och deltar aktivt i att driva positioner om framtidens stads- och regionalpolitik på EU-nivå och är redo att delta i samtal om EU:s framtida prioriteringar inom sammanhållningspolitiken". 

Load More