Research and Innovation

2021.10.05

EU missions

Nu sjösätts EU:s fem missions – ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar. De fem missions som nu har arbetats fram har sitt ursprung i forskning och innovation med olika projekt men innehåller också politiska åtgärder och lagstiftningsinitiativ.

2021.09.06

Stockholm mest innovativa region

Under sommaren utsågs Stockholm till Europas mest innovativa region i kommissionens ”Regional innovation scoreboard”, som vartannat år jämför 240 regioner i Europa. Förutom det goda resultatet för Stockholm visar också studien att innovationsklyftan mellan EU:s medlemsstater minskar.

2021.07.05

European Research & Innovation Days

Forskning och innovation är viktiga drivkrafter för den gröna och digitala omställningen och stod i fokus när kommissionen den 23–24 juni höll de årliga forsknings- och innovationsdagarna.

2021.07.01

Summary of Trio and SEK event 8 June 2021

Digital event organised by the University Alliance Stockholm trio and the Stockholm Region EU Office, representing local and regional authorities, 8 June 2021 09.30-12.00.

Load More