Research and Innovation

2021.07.05

European Research & Innovation Days

Forskning och innovation är viktiga drivkrafter för den gröna och digitala omställningen och stod i fokus när kommissionen den 23–24 juni höll de årliga forsknings- och innovationsdagarna.

2021.05.18

Stockholmsregionens Europakontor – Stockholms förlängda arm i Bryssel

I en artikel hos Stockholm Science City berättar vår forsknings- och digitaliseringsexpert Tobias Eriksson mer om hur vi på Stockholmsregionens Brysselkontor arbetar med forskning och innovationsfrågor. Genom att finnas på plats i Bryssel har Stockholmsregionen större möjlighet att vara med och påverka politikutvecklingen.

2020.10.02

Läget i forskningspolitiken

Förra veckan hölls för andra året konferensen Research and Innovation Days i Bryssel, denna gången helt digitalt. Nästa forskningsprogram, Horisont Europa gäller 2021-2027 diskuteras och de sista pusselbitarna är snart på plats.

2020.05.08

Sara Skyttedal, Kristdemokraterna

För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj har Stockholms EU-kontor gjort en intervjuserie med Europaparlamentarikerna från Stockholm. Möt din stockholmare i Europaparlamentet och läs om hur parlamentarikerna ser på EU-politiken inom deras respektive områden och om Stockholms roll i EU.

Load More