Research and Innovation

2024.03.05

Vägen mot EU:s AI-lagstiftning  

I början av december 2023 nådde EU-kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna en provisorisk överenskommelse gällande EU:s AI-akt, vilket sågs som ett banbrytande genombrott. Med AI-akten kommer EU att vara först i världen med att fastställa bindande regler för AI-teknik, men vägen dit har varit allt annat än enkel.  

EU:s strategi för ekonomisk säkerhet 

Som ett svar på det förändrade geopolitiska säkerhetsläget samt teknologiska skiften som Europa och världen står inför lade EU-kommissionen fram EU:s strategi för ekonomisk säkerhet under sommaren 2023. I januari presenterade EU-kommissionen en uppföljning i form av ett åtgärdspaket med fem initiativ där delar är riktade mot forskning och innovation, vilka skulle kunna komma att ha effekter på Stockholmregionen som är en stark SciLife hub. 

2024.02.06

Breakfast seminar on Personalised Medicine in Practice

On the 1st of February, Stockholm Region EU Office, in collaboration with the University Alliance Stockholm Trio, EIT Health Scandinavia, Vinnova and Science for Life Laboratory at Karolinska Institute, hosted a breakfast seminar on “Personalised Medicine in Practice – from a system to an individual perspective”. The aim was to discuss how to shape a proactive European healthcare system for the individual person, focusing on personalised medicine, innovations, and the EU’s health data space.  

2023.12.11

Stort Cyberfokus i EU

Cybersäkerhet är ett högaktuellt ämne inom EU, inte minst för EU:s regioner och kommuner, och kommer fortsätta vara ett prioriterat område under våren på EU:s agenda. Till exempel kom EU:s lagstiftande institutioner nyligen fram till en överenskommelse gällande Cyberresiliensakten som syftar till att bättre säkra internetanslutna enheter inom EU och är en central del i en bredare EU-strategi som ska bemöta cyberhot. Likaså har Regionkommittén nyligen antagit ett yttrande gällande Cybersolidaritetsakten och cybersäkerhet och offentliggjorde tidigare i år en studie över digital resiliens bland lokala och regionala myndigheter inom EU.

Load More