Research and Innovation

2022.03.16

Risker och utmaningar med AI

För Stockholmsregionen är frågan om artificiell intelligens (AI) mycket aktuell, inte minst inom hälso- och sjukvårdssektorn. I fjol lade kommissionen fram ett lagförslag med ambitionen att främja framtagandet av ny AI-teknik, men samtidigt tillgodose de risker och utmaningar som kommer med AI.

2022.02.08

Cybersäkerhet

I början av januari 2022 kom nyheten att ukrainska myndigheter drabbats av en stor cyberattack och i december drabbades Kalix kommun av detsamma, vilket föranledde diskussioner kring svenska kommuners cybersäkerhet och beredskap. Under 2022 planerar Europeiska kommissionen att lägga fram nya initiativ inom cybersäkerhetsområdet, bland annat ett förslag om en europeisk cyberresiliensakt. Förstärkta EU-regler ska bidra till att främja beredskapen hos företag och offentliga entiteter, där medlemsländerna har möjlighet att också inkludera entiteter på regional- och lokal nivå.

2022.01.18

Mission nr 3: Canceruppdraget

Europeiska Kommissionen lanserade i september förra året fem uppdrag inom ramen för EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa, som ska bidra till att ta itu med hanteringen av några av våra största globala utmaningar. Under hösten har Europakontoret lanserat en miniserie om de olika uppdragen och i den här artikeln tittar vi närmre på canceruppdraget.

Stockholm Trio

Under 2021 utvecklade kontoret ett samarbete med universitetsalliansen Stockholm Trio, bestående av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, och Stockholms universitet, gällande frågor som är prioriterade för regionen inom forskning och innovation.

Load More