Research and Innovation

2024.02.06

Breakfast seminar on Personalised Medicine in Practice

On the 1st of February, Stockholm Region EU Office, in collaboration with the University Alliance Stockholm Trio, EIT Health Scandinavia, Vinnova and Science for Life Laboratory at Karolinska Institute, hosted a breakfast seminar on “Personalised Medicine in Practice – from a system to an individual perspective”. The aim was to discuss how to shape a proactive European healthcare system for the individual person, focusing on personalised medicine, innovations, and the EU’s health data space.  

2023.12.11

Stort Cyberfokus i EU

Cybersäkerhet är ett högaktuellt ämne inom EU, inte minst för EU:s regioner och kommuner, och kommer fortsätta vara ett prioriterat område under våren på EU:s agenda. Till exempel kom EU:s lagstiftande institutioner nyligen fram till en överenskommelse gällande Cyberresiliensakten som syftar till att bättre säkra internetanslutna enheter inom EU och är en central del i en bredare EU-strategi som ska bemöta cyberhot. Likaså har Regionkommittén nyligen antagit ett yttrande gällande Cybersolidaritetsakten och cybersäkerhet och offentliggjorde tidigare i år en studie över digital resiliens bland lokala och regionala myndigheter inom EU.

Universitetsalliansen Stockholm trios EU-kurs om forsknings- och innovationspolitik

För andra året i rad gick Stockholm trios EU-kurs av stapeln i mitten av oktober. Med 20 deltagande forskare från de tre lärosätena Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet, samt två deltagare från Region Stockholm, var EU:s forsknings- och innovationspolitik i fokus under tre intensiva dagar i Bryssel.

2023.10.10

Regionala innovationsekosystem

Vartannat år sedan 2009 har EU-kommissionen presenterat EU:s regioners innovationsprestationer utifrån ett innovationsindex benämnt Regional Innovation Scoreboard (RIS). Årets rapport som presenterades i juni visar att Stockholmsregionen sedan 2016 har ökat sin innovationsprestation, men har flyttats ned till e fjärdeplats från en andraplats.

Load More