Research and Innovation

2022.11.08

EU-kommissionens arbetsprogram för 2023

Den 18 oktober antog EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2023. Det ger en beskrivning av hur EU-kommissionen avser hantera energikrisen och de ekonomiska effekterna av den, Rysslands aggression mot Ukraina, sätter medborgarna i centrum av den europeiska demokratin och stå upp för EU:s demokratiska värderingar.

2022.10.07

Ökat fokus på cybersäkerhet i EU

Sedan pandemins början har den digitala omställningen genomgått en betydande intensifiering. I takt med den senaste tidens ökade hotbild mot väst, har ett flertal fall av systematiska och utomstatliga cyberattacker konstaterats i och runt EU:s närområde. EU står inför en stor utmaning att säkerställa att den snabba digitala omställningen sker på ett cybersäkert sätt.

2022.06.15

New European Bauhaus Festival seminar on Sustainable and Inclusive City Districts

On 10 June Stockholm Region EU Office together with the initiative Stockholm Green Innovation District hosted an official side event to the New European Bauhaus Festival on "How to shape a sustainable and inclusive city district with innovative and climate neutral solutions by and for citizens".

2022.05.18

Stockholm EU Session om EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet

Sessionen är en del av serie kortare sessioner om aktuella frågor och initiativ på EU-agendan med en särskild koppling till Stockholmsregionen.

Load More