Research and Innovation

2023.06.07

Regionala knutpunkter för innovation

Den 28 mars presenterade Europeiska kommissionen intresseanmälan för regionala knutpunkter för innovation (Regional Innovation Valleys: RIV), vilket är en del i ett av fem flaggskeppsinitiativ inom ramen för EU:s agenda för innovation. Regionala knutpunkter för innovation ska stödja interregionala samarbeten samt främja regionala innovationsekosystem och insatser som stärker teknik och innovation.  

Revidering av den europeiska läkemedelslagstiftningen 

Europeiska kommissionen har föreslagit en översyn och revidering av den europeiska läkemedelslagstiftningen. Det är den största reformen på över 20 år och syftar till att göra den rättsliga ramen för läkemedel mer flexibel, modern och anpassad till behov hos medborgare och företag i hela EU. Den svenska hälso- och sjukvården påverkas i stor utsträckning av den europeiska läkemedelslagstiftningen vilket ger utrymme och incitament för regionalt påverkansarbete i frågan.  

2023.05.05

Breakfast seminar on innovation & skills for a sustainable transport system I 23 May I 09.00-10.00

Stockholm Region EU Office, together with Fordonsdalen (vehicle valley), welcomes to a breakfast seminar on innovation and skills for a sustainable transport system. Join us to learn more about the regional perspective on mobilising an innovation cluster, skills, and taking a systemic approach to the transition of the automotive sector. The seminar will be held in Brussels, but with possibility to attend online.

2023.05.02

Digitala Europas arbetsprogram

Den 24 mars antog Europeiska kommissionen arbetsprogrammet för 2023–2024, för Europas digitala omställning och cybersäkerhet, inom programmet för ett digitalt Europa. Med den snabbt växande digitaliseringen har bland annat arbetet mot cyberhot blivit avgörande för skydd av ekonomi, friheter och värderingar samt demokratin.

Load More