Anne Andersson ny VD för Stockholms Brysselkontor

Press Release | 05-10-2020

Anne Andersson, idag kommundirektör i Örebro, blir ny VD för Stockholmsregionens Europakontor AB från och med den 1 januari 2021. Bolaget är baserat i Bryssel med uppdraget att representera Stockholmsregionen i EU.

Det känns väldigt roligt att få förtroendet att leda Stockholmsregionens Europakontor. Jag ser fram emot att arbeta långsiktigt för att skapa goda relationer och få fler aktörer att intressera sig för Stockholmsregionen, säger Anne Andersson.

Anne Andersson har lång erfarenhet av tunga kommunala uppdrag, de senaste fem åren som kommundirektör i Örebro kommun. Sedan tidigare har hon även internationella erfarenheter.

Vi är glada att välkomna Anne Andersson som ny VD för Europakontoret, säger Magdalena Bosson, stadsdirektör Stockholms stad. Med sin bakgrund har hon den erfarenhet och det kontaktnät som krävs för att ta nästa steg i Stockholmsregionens EU-arbete och flytta fram våra positioner i de frågor som är viktiga för oss.

Europakontoret arbetar med politisk intressebevakning och att påverka politikområden med relevans för Stockholmsregionen. EU-frågorna är av avgörande betydelse för kommuner och regioner. Uppskattningsvis styrs ungefär 80 procent av alla politiska beslut i Sverige av EU-lagstiftning. Stockholmsregionens Europakontor AB ägs gemensamt av Region Stockholm, Stockholms stad och de 26 kommunerna i Stockholms län genom Storsthlm.

Vi behöver ta tillvara Stockholmsregionens intressen på EU-nivå. De frågor som vi har prioriterat handlar om forskning och innovation, digitalisering och energi- och klimatfrågor. Det är områden där Stockholmsregionen ligger långt framme, och har god möjlighet att komma ännu längre, säger Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör Region Stockholm.

På EU-nivå bryr man sig inte om hur vi organiserar den offentliga välfärden i Sverige. Därför är det en stor styrka att vi, regionen och kommunerna, driver frågorna gemensamt. Tillsammans kan vi bli mycket bättre på att ta tillvara möjligheterna som ges i samband med vårt medlemskap i EU, säger Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör Storsthlm.

 

Pressmeddelande Stockholms stad.

Pressmeddelande STORSTHLM.