Rapport från EU Sustainable Energy Week den 22–26 juni 2020: Inledningsanföranden

Uncategorized | 02-07-2020

Kadri Simson, EU-kommissionär med ansvar för energifrågor, öppnade konferensen med att uppmärksamma att coronakrisen skapar möjlighet för EU att genomföra en grön omställning. Den nya färdplan för hur Europa kan skapa ett ekosystem för vätgas, som presenteras den 8 juli uppmärksammades även i inledningsanförandet samt strategin för kustnära vindkraft (offshore wind) som ska presenteras till sommaren.

Kadri Simson, påpekade bland annat att infrastruktur är en kritisk komponent i arbetet och regleras bl.a. i den reviderade TEN-E-förordningen som ska presenteras i slutet av 2020. Strategin för smart sektorsintegrering presenteras den 8 juli. Strategin innehåller kommissionens vision av effektiva energisystem som är cirkulära, decentraliserade och digitaliserade.

Åtgärderna finansieras av den nya återhämtningsplanen. Planen har en grön ansats och instrument för att mobilisera privata och offentliga investeringar i ren energi. Investeringar inom ramen för den nya återhämtningsfaciliteten på 560 miljarder euro ska gå i linje med nationella energi- och klimatplaner. En dubblad allokering till InvestEU kan finansiera hållbar infrastruktur. En ny strategisk investeringsfacilitet ska stärka strategiska värdekedjor i Europa och främja ekosystem för ren energi.

Talet i sin helhet kan läsas här.

(bild från EU-kommissionen, Kadri Simons)

 

Tomislav Ćoric, Kroatiens minister för miljö och energi

Ćoric uppmärksammade att EU:s energiministrar hade träffats samma dag och diskuterat ett antal prioriterade frågor för medlemsländerna efter krisen. Nya och innovativa tekniker, särskilt vätgas, smart sektorsintegrering, investeringar i byggnadsrenoveringar och förnybara energikällor var viktiga komponenter i EU:s ekonomiska återhämtning.

Cristian-Silviu Busoi, Europaparlamentariker, EPP, ordförande för industri- och energiutskottet

Klimatneutralitet till 2050 är ett mycket viktigt beslut som förutsätter att Europa nyttjar förnybar energi. Alla regioner och industriella sektorer måste omfattas av den digitala och gröna omställningen. Finns flera viktiga frågor i den gröna given kopplat till energi, t.ex. det nya renoveringsinitiativet och revideringen av direktivet för energieffektivitet (EED) och TEN-E-förordningen.

Bertrand Piccard, ordförande, Solar Impulse Foundation

Piccard menade att återhämtningsarbetet efter krisen var en möjlighet att helt tänka om kring energisystem och energikällor för att inte fastna i gamla, ineffektiva system. Samtliga teknologier, infrastruktur och potentialen inom cirkulär ekonomi bör utvärderas. Piccard ansåg att krisen utgjorde en fantastisk marknadsmöjlighet; att ersätta allt som förorenar med förnybara alternativ och effektiv konsumtion. Arbetet kommer att skapa jobb och ekonomisk tillväxt.

Ann Mettler, direktör, Europe at Gates Venture

Mettler menade att de bästa idéerna inom ren teknik snabbare måste skalas upp om Europa ska bli ledande i nya tekniker. Därtill måste svagheter i EU:s forsknings- och innovationsarbete identifieras. EU är ofta ledande i FoI men lyckas inte alltid skapa möjligheter för de små, vinnande företagen inom ren teknik. Dessa företag behöver kapital för att bygga demonstrationsprojekt som visar resultat och stöttas ofta av regionala och lokala myndigheter. Därtill behövs en risktolerans eftersom många försök kommer att misslyckas. Offentlig-privata samarbeten (PPP) kan vara en lösning.