Stockholmsregionens Brysselkontor rekryterar Tobias Eriksson

Press Release | 13-09-2019

Tobias har tillträtt tjänsten som EU Policy Officer och kommer att arbeta med bland annat forsknings- och innovationspolitik.

Tobias kommer närmast från studier på Göteborgs universitet där han har en mastersexamen i Europastudier. Tobias är dock inte ny i Bryssel. Han har tidigare erfarenhet från både Svenskt Näringslivs Brysselkontor och Göteborgs stads EU-kontor i Bryssel.

– Jag ser framemot att vara med och bidra till Stockholms arbete här i Bryssel. Vi har en spännande höst framför oss med en ny mandatperiod för EU. Inte minst ska det bli intressant att följa utvecklingen med Brexit, säger Tobias.

Om EU ska öka eller behålla sin konkurrenskraft måste mer uppmärksamhet ägnas åt excellenta forskningsmiljöer och innovation. Stockholmsregionen är idag ett europeiskt nav för forskning och innovation och regionen har som mål att bli världens mest innovationsdrivna ekonomi år 2025. Med starka universitet, ett stort antal forskningsinstitut och ett brett spektrum av näringslivsaktörer och högkvalificerad arbetskraft är forskning och innovation ett politikområde som är särskilt viktigt för regionen.