Vi välkomnar vårens trainees och ny kollega till kontoret

Press Release | 02-02-2022

Säg hej till Jonas Levin (trainee), Gabriella Lönnroth (trainee) och Emelie Månsson (Junior EU Policy Officer).

Jonas Levin: Trainee
Jonas följer policyområdena energi, miljö, klimat och transport. Han har en professionell bakgrund från Stockholms kommuner inom stadsplanering och ekonomisk utveckling. Han studerar för närvarande på det exekutiva mastersprogrammet i Europastudier vid Göteborgs universitet och har kandidatexamen i Urban och regional stadsplanering, Retorik och Statsvetenskap.

 

Gabriella Lönnroth: Trainee
Gabriella följer policyområdena F&I, digitalisering och regionala frågor.  Hon har en kandidatexamen och pågående master i Europastudier vid Göteborgs universitet och har tidigare gjort en praktik vid EU-kommissionen i Sverige.

 

 

Emelie Månsson: Junior EU Policy Officer
Emelie har senast fullföljt en praktik hos oss under hösten och kommer under våren fortsätta arbeta med policyområdena energi, miljö, klimat och transport. Hon läser en master i utvecklingsstudier vid Lunds universitet, har en Politices kandidatexamen med statsvetenskap som huvudinriktning och engagerar sig ideellt inom utvecklingsfrågor.

 

 

Welcome Jonas Levin (trainee), Gabriella Lönnroth (trainee) and Emelie Månsson (Junior EU Policy Officer).

 

Jonas Levin: Trainee
Jonas is monitoring the policy areas energy, climate, environment and transport. He has a professional background from Stockholm municipalities in urban planning and economic development. He is currently studying the executive Master’s Programme in European studies at the University of Gothenburg, and holds bachelor degrees in urban and regional planning, rhetoric and political science.

 

Gabriella Lönnroth: Trainee
Gabriella is monitoring Research and Innovation policy, digital policy and regional policy. She has a bachelor in European studies and is currently studying the masters program in European Studies at the University of Gothenburg. She has previously done an internship at the representation of the EU commission in Sweden.

 

Emelie Månsson: Junior EU Policy Officer
Emelie has done a traineeship during the autumn at our office and will during the spring continue monitoring the policy areas energy, climate, environment and transport. She is currently studying a master of science in development studies at the University of Lund, has a bachelor degree in politics and economics and is engaged in non-profit development work.