Digitalisation

2021.10.05

Molntjänster

En stor del av den data som genereras i Europa lagras idag utanför unionens gränser och därför riktas mer fokus mot EU:s förmåga att lagra data inom unionen. I Europeiska kommissionens datastrategi redogör man för det ökande behovet av en europeisk moln- och edgekapacitet.

2021.09.28

Seminarium: “Putting citizens first: EU Capital Cities and Regions Boosting Digital Solutions in Recovery”

2021.04.21

Ny AI-lag presenterad

Rättsakten för AI har varit högaktuell under april och AI står generellt högt på kommissionens agenda. Den 21 april presenterade kommissionen sitt förslag till rättslig ram för AI. Förordningen syftar till att säkerställa användningen av pålitliga AI-system. Syftet är att etablera höga standarder för AI-system och främja Europas roll som global ledare i utvecklingen av säker, människocentrerad, tillförlitlig och inkluderande AI.

2020.12.03

Vad innebär det nya förslaget om dataförvaltning (Data Governance Act)?

Den 25 november 2020 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förordning om dataförvaltning. Förslaget är intressant för flera aktörer Stockholmsregionen, då man vill göra det lättare för företag och offentlig sektor att använda och dela sina data vill kommissionen stimulera forskning, innovation och ekonomisk tillväxt. Offentlig sektor nämns specifikt i förordningen som inbegriper förslag på hur man kan öppna upp för användning av offentliga data, samtidigt som skydd av persondata, immateriella rättigheter och affärshemligheter respekteras. Därtill vill kommissionen bl.a. skapa alternativa europeiska system för hantering av data, för att detta i sin tur ska möjliggöra delning av känsliga data (exempelvis hälsodata), i enlighet med strikta EU-regler för sekretess.

Load More