Digitalisation

2023.06.07

Nya lagförslag inom cybersäkerhetsområdet 

Den 18 april presenterade Europeiska kommissionen två nya initiativ inom cybersäkerhetsområdet, lagförslaget om cybersolidaritet och en kompetensakademi för cybersäkerhet, för att stärka EU-ländernas solidaritet och kapacitet för cybersäkerhet i EU. Cybersolidaritetsakten är tänkt att öka medvetenheten samt förbättra och underlätta upptäckten av cyberhot. Den ämnar även att öka kritiska entiteters beredskap och stärka medlemsländernas solidaritet, samordnade krishantering och insatskapacitet.  

2023.05.02

Stockholm EU Session on Interoperability

On the 14th of April the Stockholm Region EU Office organised the second session of the year addressing the Interoperable Europe Act proposal. The session is a part of a series of webinars dedicated to topical issues and initiatives that take place on the European political stage and with a connection to the Stockholm region.  

Digitala Europas arbetsprogram

Den 24 mars antog Europeiska kommissionen arbetsprogrammet för 2023–2024, för Europas digitala omställning och cybersäkerhet, inom programmet för ett digitalt Europa. Med den snabbt växande digitaliseringen har bland annat arbetet mot cyberhot blivit avgörande för skydd av ekonomi, friheter och värderingar samt demokratin.

Utvecklingen av ChatGPT

Europaparlamentet har föreslagit nya bestämmelser inom ramen för AI-förordningen för att reglera utvecklingen av kraftfull AI-teknik, inklusive den aktuella generativa AI modellen, ChatGPT. Förslagen markerar EU:s betydande ansträngning för att kontrollera de snabba framstegen inom AI, som utvecklas i högre takt än väntat.

Load More