Digitalisation

2020.07.02

Rapport från EU Sustainable Energy Week :The EU’s support for clean energy technologies and innovation

Deltagarna diskuterade hur forskning och innovation inom ren energi kan underlätta en grön omställning samt skapa nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Kommissionen har långtgående ambitioner inom ren energi och strävar efter att EU ska bli världsledande inom utvecklingen av batterier och vätgas.

Rapport från EU Sustainable Energy Week: Debatt med ambassadörer

Utvalda ambassadörer från bl.a. Europaparlamentet och intresseorganisationer berättade om sitt arbete och prioriteringar kopplat till EU:s gröna giv och den gröna omställningen av EU:s ekonomi.

2020.05.21

Stockholm i EU

Läs sammanfattningar från de senaste möten, evenemang, seminarium och andra viktiga händelser som kontoret har deltagit på i Bryssel. 

2020.05.08

Arba Kokalari, Moderaterna

För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj har Stockholms EU-kontor gjort en intervjuserie med Europaparlamentarikerna från Stockholm. Möt din stockholmare i Europaparlamentet och läs om hur parlamentarikerna ser på EU-politiken inom deras respektive områden och om Stockholms roll i EU.

Load More