Digitalisation

2021.04.21

Ny AI-lag presenterad

Rättsakten för AI har varit högaktuell under april och AI står generellt högt på kommissionens agenda. Den 21 april presenterade kommissionen sitt förslag till rättslig ram för AI. Förordningen syftar till att säkerställa användningen av pålitliga AI-system. Syftet är att etablera höga standarder för AI-system och främja Europas roll som global ledare i utvecklingen av säker, människocentrerad, tillförlitlig och inkluderande AI.

2020.12.03

Vad innebär det nya förslaget om dataförvaltning (Data Governance Act)?

Den 25 november 2020 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förordning om dataförvaltning. Förslaget är intressant för flera aktörer Stockholmsregionen, då man vill göra det lättare för företag och offentlig sektor att använda och dela sina data vill kommissionen stimulera forskning, innovation och ekonomisk tillväxt. Offentlig sektor nämns specifikt i förordningen som inbegriper förslag på hur man kan öppna upp för användning av offentliga data, samtidigt som skydd av persondata, immateriella rättigheter och affärshemligheter respekteras. Därtill vill kommissionen bl.a. skapa alternativa europeiska system för hantering av data, för att detta i sin tur ska möjliggöra delning av känsliga data (exempelvis hälsodata), i enlighet med strikta EU-regler för sekretess.

2020.07.02

Rapport från EU Sustainable Energy Week :The EU’s support for clean energy technologies and innovation

Deltagarna diskuterade hur forskning och innovation inom ren energi kan underlätta en grön omställning samt skapa nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Kommissionen har långtgående ambitioner inom ren energi och strävar efter att EU ska bli världsledande inom utvecklingen av batterier och vätgas.

Rapport från EU Sustainable Energy Week: Debatt med ambassadörer

Utvalda ambassadörer från bl.a. Europaparlamentet och intresseorganisationer berättade om sitt arbete och prioriteringar kopplat till EU:s gröna giv och den gröna omställningen av EU:s ekonomi.

Load More