Digitalisation

2024.02.06

EU-kommissionens arbetsprogram för 2024

Leverera idag och förbered inför morgondagen! EU-kommissionens arbetsprogram för 2024, "Delivering today and preparing for toworrow", innehåller 44 nya policyinitiativ och 16 utvärderingar som väntas presenteras. 2024 blir ett speciellt år för EU, med tanke på EU-valet under våren och en ny uppsättning av EU-kommissionärer till hösten. Därför läggs mycket fokus under våren på att få igenom olika pågående aktiva lagfiler. Vi har tagit oss en närmre titt på programmet och speciellt vad som är aktuellt inom frågor som digitalisering, sammanhållningspolitik, klimat, miljö, energi och transport. 

2024.01.18

Stockholm EU Session om digitalisering och mobilitet

Stockholmsregionens Europakontor anordnade den 12 december en Stockholm EU Session om digitalisering och mobilitet. Sessionen är en del av en serie webbinarier om aktuella frågor och initiativ på EU-agendan med en särskild koppling till Stockholmsregionen.

2023.12.11

Stockholm EU Session om digitalisering

Den 10 november anordnade Europakontoret en session om aktuella EU-lagförslag inom digitalisering. Sessionen är en del av en serie webbinarier om aktuella frågor och initiativ på EU-agendan med en särskild koppling till Stockholmsregionen. Gästande talare var Nina Björesten, telekommunikationsråd på Sveriges Ständiga Representation mot EU i Bryssel.

Stort Cyberfokus i EU

Cybersäkerhet är ett högaktuellt ämne inom EU, inte minst för EU:s regioner och kommuner, och kommer fortsätta vara ett prioriterat område under våren på EU:s agenda. Till exempel kom EU:s lagstiftande institutioner nyligen fram till en överenskommelse gällande Cyberresiliensakten som syftar till att bättre säkra internetanslutna enheter inom EU och är en central del i en bredare EU-strategi som ska bemöta cyberhot. Likaså har Regionkommittén nyligen antagit ett yttrande gällande Cybersolidaritetsakten och cybersäkerhet och offentliggjorde tidigare i år en studie över digital resiliens bland lokala och regionala myndigheter inom EU.

Load More