Digitalisation

2020.03.25

Korta nyheter från EU

Vill du få en snabb överblick och bli uppdaterad om vad som händer i EU-politiken? Här presenteras korta nyheter om vad som händer inom EU, alltifrån digitalisering, 5G-utveckling och fibernät till miljö-och klimat, energi och mycket mer.

2020.03.12

EU-kommissionens nya industristrategi för Europa

EU-kommissionen presenterade den 10:e mars sin nya industristrategi. Planen består av flera åtgärder som bland annat berör immateriella rättigheter, en översyn av EU:s konkurrenslagar och hur industriallianser kan gynna utveckling av vätgas och industrimoln.  Man flaggar också upp för en kommande vitbok som ska behandla effekterna av utländskt statsstöd. Strategin har dock redan blivit föremål för kritik, i synnerhet med avseende på ett ”tandlöst” innehåll.

Korta nyheter från EU

Vill du få en snabb överblick och bli uppdaterad om vad som händer i EU-politiken? Här presenteras korta nyheter om vad som händer inom EU, alltifrån digitalisering, 5G-utveckling och fibernät till miljö-och klimat, energi och mycket mer. 

2019.06.13

How Stockholm is leading the way for smart cities

‘Being smart is about working in a smarter way with different partners and empowering citizens’. Stockholm is one of the world’s most connected cities, and a beacon for innovators and international talent. We are also a forward-looking city, leading the environmental and smart city agendas. By 2040, we have the ambition to be both carbon neutral and the smartest city in the world. Opinion by Anna König Jerlmyr, Mayor City of Stockholm.

Load More