Digitalisation

2023.10.10

European Week of Regions & Cities: workshop on rethinking the post-industrial transition

On the 11th of October, the Capital Cities and Regions Network (CCRN), which Stockholm Region EU Office is a part of, organised the workshop "Rethinking the post-industrial transition in cities and regions". The workshop took place during the European Week of Regions and Cities 2023 and aimed to discuss why EU policies, such as the Green Deal Industrial Plan, would benefit from considering cities’ and regions’ territorial perspectives. (Please find the version in Swedish below.)

Nationella färdplaner för EU:s digitala decennium

För att EU-samarbetet ska uppnå den digitala omställningen till 2030 krävs engagemang både på EU-nivå och nationell nivå. EU-kommissionen har därför bett medlemsstaterna att skicka in strategiska nationella färdplaner gällande ländernas digitaliseringskompetens. De nationella färdplanerna spelar en viktig roll i att identifiera hinder och möjligheter, samt för att förutse nationella utvecklingskurvor som kan ligga till grund för riktade satsningar.

2023.07.04

Det svenska ordförandeskapet; hur har det gått? 

Den 1:a januari 2023 tog Sverige över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. Under våren har arbetet gått framåt inom en rad områden och vi har tagit oss en titt på hur det har gått inom frågor prioriterade för Stockholmsregionen, samt blickar framåt mot det spanska ordförandeskapet. 

EU Digital Assembly – den årliga konferensen om digitalisering

Varje år anordnar EU-kommissionen tillsammans med sittande ordförandeskap i Europeiska unionens råd en konferens om digitalisering; EU Digital Assembly. I år hölls konferensen i Stockholm mellan den 15–16 juni på temat "ett digitalt, öppet och säkert Europa".

Load More