Inrättandet av EU:s AI-kontor

Digitalisation | 11-06-2024

I samband med att världens första AI-reglering, rättsakten om artificiell intelligens, nu har trätt i kraft inrättar EU-kommissionen ett AI-kontor som ny enhet under EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (DG CONNECT). Kontoret kommer att ha cirka 140 anställda från runtom inom EU och väntas dra inleda sitt arbete den 16 juni.

AI-kontorets struktur 

Den 29 maj presenterade EU-kommissionen hur EU:s kommande AI-kontor ska struktureras som tillsynsorgan. Kontoret som kommer ledas av Lucilla Sioli, som är nuvarande enhetschef för AI-policy vid generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (DG CONNECT). Kontoret ämnar stärka EU:s ledarskap inom säker och pålitlig artificiell intelligens och kommer att ha fem nya enheter: 

  • Spetskompetens inom AI och robotteknik 
  • AI-reglering och efterlevnad   
  • AI-säkerhet med ansvar över att testa kraftfulla AI-modeller 
  • AI-innovation och politisk samordning med tillsyn över bland annat dem så kallade AI-fabrikerna  
  • “AI for Societal Good” med fokus på att använda AI:s potential för att lösa utmaningar som till exempel cancerdiagnoser.   

Implementering av världens första AI-reglering 

En av huvuduppgifterna AI-kontoret har fått är att säkerställa en konsekvent implementering och genomförande av AI-akten. I samarbete med AI-utvecklare, forskarvärlden och andra AI-intressenter kommer AI-kontoret stödja de ansvariga myndigheterna i medlemsländerna och tillämpa reglerna för allmänna AI-modeller. Via särskilda forum och expertgrupper väntas AI-kontoret ha återkommande samarbetsövningar med medlemsstaterna, kopplat till den europeiska styrelsen för artificiell intelligens som består av representanter från medlemsstaterna.  

Avslutningsvis väntas AI-kontoret även säkerställa att det tas fram en strategisk, sammanhängande och effektiv europeisk strategi för AI på internationell nivå. Den kan komma att bli en global referenspunkt, inte endast som reglering, men även för innovativ och pålitlig AI.  

Reflektion 

Under hösten 2023 ryktades på EU-arenan i Bryssel att EU-kommissionen väntas presentera en sektorspecifik AI-reglering under 2024 eller 2025, bland annat AI inom mobilitet, hälso- och sjukvården och skolan. Under våren ryktas det i stället om att AI-akten först ska få prövas i praktiken, för att sedan utvärderas gällande hur den bemöter olika viktiga sektorer, innan en sektorspecifik AI-reglering presenteras. 

/Gabriel Carlin, EU Policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor