Health

2020.11.25

En europeisk hälsounion och att stärka EU:s roll i framtida hälsokriser

EU har idag begränsade befogenheter när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor men med anledning av coronaviruskrisen har frågan om att stärka EU:s kompetens på hälsoområdet hamnat högt upp på den politiska agendan. EU-kommissionen vill bygga en europeisk hälsounion som bl.a. ska bidra till bättre samarbete vid folkhälsokriser och att säkra alla medlemsstaters tillgång till medicinska förnödenheter. Den 11 november lade EU-kommissionen fram en rad förslag som syftar till att både intensifiera hanteringen av coronaviruskrisen och stärka EU:s roll i framtida hälsokriser.

2020.05.08

Tomas Tobé, Moderaterna

För att uppmärksamma Europadagen den 9 maj har Stockholms EU-kontor gjort en intervjuserie med Europaparlamentarikerna från Stockholm. Möt din stockholmare i Europaparlamentet och läs om hur parlamentarikerna ser på EU-politiken inom deras respektive områden och om Stockholms roll i EU.

2020.04.23

En europeisk ”exit” från coronaviruset

Det har från flera håll efterfrågats ökad samverkan när unionen ska ta de första stegen tillbaka ut ur coronakrisen. WHO:s Generaldirektör, Tedros Adhanom Ghebreyesus, har exempelvis lyft att bristande övergripande koordinering i värsta fall kan leda till att den positiva trenden vänds till en ny infektionsvåg. Liknande farhågor har också hörts från kommissionen, som därtill varnar för att politisk konflikt kan uppstå om länderna i EU inte visar större samarbetsvilja och solidaritet.

2020.03.25

Coronakris – så agerar EU

Coronaviruset har sedan dess utbrott smittat tusentals personer världen över och länder vidtar nu drastiska åtgärder för att bromsa dess framfart, inte minst i Europa där viruset har spridit sig som en löpeld.  Men vad gör egentligen EU för att stötta medlemsländerna? Vi har sammanställt några av förslagen som nu ligger på bordet i bekämpandet av corona-pandemin. 

Load More