Health

2024.02.06

Breakfast seminar on Personalised Medicine in Practice

On the 1st of February, Stockholm Region EU Office, in collaboration with the University Alliance Stockholm Trio, EIT Health Scandinavia, Vinnova and Science for Life Laboratory at Karolinska Institute, hosted a breakfast seminar on “Personalised Medicine in Practice – from a system to an individual perspective”. The aim was to discuss how to shape a proactive European healthcare system for the individual person, focusing on personalised medicine, innovations, and the EU’s health data space.  

2023.06.07

Stockholm EU session om avfallsregler

Den 30 maj anordnade Stockholmsregionens Europakontor vårens sista session om uppdateringen av EU:s regler för avfall, som förväntas presenteras av EU-kommissionen den 5 juli. Sessionen är en del av en serie kortare seminarier om aktuella frågor och initiativ på EU-agendan med en särskild koppling till Stockholmsregionen. 

Revidering av den europeiska läkemedelslagstiftningen 

Europeiska kommissionen har föreslagit en översyn och revidering av den europeiska läkemedelslagstiftningen. Det är den största reformen på över 20 år och syftar till att göra den rättsliga ramen för läkemedel mer flexibel, modern och anpassad till behov hos medborgare och företag i hela EU. Den svenska hälso- och sjukvården påverkas i stor utsträckning av den europeiska läkemedelslagstiftningen vilket ger utrymme och incitament för regionalt påverkansarbete i frågan.  

2023.03.10

Breakfast Seminar on Health Data

The 7th of march, Stockholm Region EU Office in collaboration with EIT Health Scandinavia, hosted a breakfast seminar focusing on health data, in particular on Stockholm’s Center for Health Data and the benefits as well as joint challenges of sharing health data on a national and local level. The invited speaker was Dr Clara Hellner, Director for Research and Innovation at Stockholm Region, and the following discussion was moderated by Dr Monica Åberg Yngwe, Public Affairs and Stakeholder Relations Lead at EIT Heath Scandinavia.

Load More