Health

2022.11.08

EU-kommissionens arbetsprogram för 2023

Den 18 oktober antog EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2023. Det ger en beskrivning av hur EU-kommissionen avser hantera energikrisen och de ekonomiska effekterna av den, Rysslands aggression mot Ukraina, sätter medborgarna i centrum av den europeiska demokratin och stå upp för EU:s demokratiska värderingar.

2022.07.05

Välbefinnandeekonomi

Att bygga resilienta samhällen med hänsyn till den fysiska infrastrukturen och till medborgarnas hälsa och välmående har i och med de senaste årens kriser seglat upp på de politiska agendorna runt om i Europa och världen. Det gäller exempelvis finanskrisen och eurokrisen, migrationskrisen 2016, klimatkrisen, COVID-19 pandemin och nu senast kriget i Ukraina. Något som börjar få genomslag bland beslutsfattare, akademiker och civilsamhället är att den nuvarande modellen om ökat BNP inte längre räcker till, utan i stället leder till att urholka vår förmåga att hantera kriser.

2022.06.09

Ett gemensamt europeiskt hälsodataområde

Det Europeiska Kommissionen lade den tredje maj fram förslag om ett gemensamt europeiskt hälsodataområde. Kommissionen vill inom ramen för EU:s datastrategi, etablera sektorsspecifika dataområden för att öka delning och tillgången av olika typer av data och förslaget är det första dataområdet.

2022.03.01

Den europeiska hälsounionens framtid

När Covid-19-krisen bröt ut blottade pandemin behoven av tydligare europeisk koordinering vid gränsöverskridande hälsokriser, eftersom den har inneburit effekter som motverkar själva kärnan i EU:s strävan att uppnå fri rörlighet av varor, tjänster och människor inom unionen. Under 2020 började man därför på EU-nivå att diskutera möjligheterna att stärka EU:s motståndskraft mot, och samordning under, en hälsokris, genom att skapa en europeisk hälsounion.

Load More