Technology

2023.09.12

EU-innovationsrapporter 2023

Den 6 juli presenterade EU-kommissionen två innovationsrapporter: European Innovation Scoreboard och Regional Innovation Scoreboard. De. Den förstnämnde rapporten ges ut varje år och jämför medlemsstaternas innovationsprestation. Regional Innovation Scoreboard ges ut vartannat år och granskar innovationsprestandan inom europeiska regioner.

2023.05.02

Stockholm EU Session on Interoperability

On the 14th of April the Stockholm Region EU Office organised the second session of the year addressing the Interoperable Europe Act proposal. The session is a part of a series of webinars dedicated to topical issues and initiatives that take place on the European political stage and with a connection to the Stockholm region.  

Digitala Europas arbetsprogram

Den 24 mars antog Europeiska kommissionen arbetsprogrammet för 2023–2024, för Europas digitala omställning och cybersäkerhet, inom programmet för ett digitalt Europa. Med den snabbt växande digitaliseringen har bland annat arbetet mot cyberhot blivit avgörande för skydd av ekonomi, friheter och värderingar samt demokratin.

Utvecklingen av ChatGPT

Europaparlamentet har föreslagit nya bestämmelser inom ramen för AI-förordningen för att reglera utvecklingen av kraftfull AI-teknik, inklusive den aktuella generativa AI modellen, ChatGPT. Förslagen markerar EU:s betydande ansträngning för att kontrollera de snabba framstegen inom AI, som utvecklas i högre takt än väntat.

Load More