Technology

2024.03.05

Vägen mot EU:s AI-lagstiftning  

I början av december 2023 nådde EU-kommissionen, Europaparlamentet och medlemsstaterna en provisorisk överenskommelse gällande EU:s AI-akt, vilket sågs som ett banbrytande genombrott. Med AI-akten kommer EU att vara först i världen med att fastställa bindande regler för AI-teknik, men vägen dit har varit allt annat än enkel.  

2023.12.11

Stort Cyberfokus i EU

Cybersäkerhet är ett högaktuellt ämne inom EU, inte minst för EU:s regioner och kommuner, och kommer fortsätta vara ett prioriterat område under våren på EU:s agenda. Till exempel kom EU:s lagstiftande institutioner nyligen fram till en överenskommelse gällande Cyberresiliensakten som syftar till att bättre säkra internetanslutna enheter inom EU och är en central del i en bredare EU-strategi som ska bemöta cyberhot. Likaså har Regionkommittén nyligen antagit ett yttrande gällande Cybersolidaritetsakten och cybersäkerhet och offentliggjorde tidigare i år en studie över digital resiliens bland lokala och regionala myndigheter inom EU.

2023.09.12

EU-innovationsrapporter 2023

Den 6 juli presenterade EU-kommissionen två innovationsrapporter: European Innovation Scoreboard och Regional Innovation Scoreboard. De. Den förstnämnde rapporten ges ut varje år och jämför medlemsstaternas innovationsprestation. Regional Innovation Scoreboard ges ut vartannat år och granskar innovationsprestandan inom europeiska regioner.

2023.06.07

Nya lagförslag inom cybersäkerhetsområdet 

Den 18 april presenterade Europeiska kommissionen två nya initiativ inom cybersäkerhetsområdet, lagförslaget om cybersolidaritet och en kompetensakademi för cybersäkerhet, för att stärka EU-ländernas solidaritet och kapacitet för cybersäkerhet i EU. Cybersolidaritetsakten är tänkt att öka medvetenheten samt förbättra och underlätta upptäckten av cyberhot. Den ämnar även att öka kritiska entiteters beredskap och stärka medlemsländernas solidaritet, samordnade krishantering och insatskapacitet.  

Load More