Technology

2022.11.08

EU-kommissionens arbetsprogram för 2023

Den 18 oktober antog EU-kommissionen arbetsprogrammet för 2023. Det ger en beskrivning av hur EU-kommissionen avser hantera energikrisen och de ekonomiska effekterna av den, Rysslands aggression mot Ukraina, sätter medborgarna i centrum av den europeiska demokratin och stå upp för EU:s demokratiska värderingar.

2022.10.14

Empowered youth – a better future in EU capital cities and regions

On Monday the 10th of October, Capital Cities and Regions Network (CCRN) with Stockholm Region EU Office as a lead partner, held a workshop with focus on: “Empowered youth - a better future in EU capital cities and regions”, as apart of the European Week of Regions and Cities. (Se den svenska versionen nedan.)

2022.10.07

Ökat fokus på cybersäkerhet i EU

Sedan pandemins början har den digitala omställningen genomgått en betydande intensifiering. I takt med den senaste tidens ökade hotbild mot väst, har ett flertal fall av systematiska och utomstatliga cyberattacker konstaterats i och runt EU:s närområde. EU står inför en stor utmaning att säkerställa att den snabba digitala omställningen sker på ett cybersäkert sätt.

2022.09.06

DESI

Kommissionen har sedan 2014 årligen utvärderat medlemsstaternas digitala framsteg och publicerat resultaten i ett index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi). Under sommaren presenterades årets index, som dessutom anpassats för att framöver kunna utvärdera medlemsstaternas framsteg inom ramen för målen i färdvägen för det digitala decenniet 2030.

Load More