Technology

2023.05.02

Stockholm EU Session on Interoperability

On the 14th of April the Stockholm Region EU Office organised the second session of the year addressing the Interoperable Europe Act proposal. The session is a part of a series of webinars dedicated to topical issues and initiatives that take place on the European political stage and with a connection to the Stockholm region.  

Digitala Europas arbetsprogram

Den 24 mars antog Europeiska kommissionen arbetsprogrammet för 2023–2024, för Europas digitala omställning och cybersäkerhet, inom programmet för ett digitalt Europa. Med den snabbt växande digitaliseringen har bland annat arbetet mot cyberhot blivit avgörande för skydd av ekonomi, friheter och värderingar samt demokratin.

Utvecklingen av ChatGPT

Europaparlamentet har föreslagit nya bestämmelser inom ramen för AI-förordningen för att reglera utvecklingen av kraftfull AI-teknik, inklusive den aktuella generativa AI modellen, ChatGPT. Förslagen markerar EU:s betydande ansträngning för att kontrollera de snabba framstegen inom AI, som utvecklas i högre takt än väntat.

2023.04.05

Breakfast seminar on Impact Investment

Stockholm Region EU Office, together with Stockholm Business Region, welcomes you to a breakfast seminar on the strategy of Impact Investment, with Mr. Erik Krüger, Head of Investment and Establishments at Invest Stockholm. The breakfast seminar will focus on how to invest in a sustainable future, which for example can be done by focusing on startups using sustainable technology. The seminar aims to share best practices in the city and region of Stockholm and discuss challenges, regarding impact investment. As one of EU's climate neutral and smart cities, Stockholm strives to lead by example when it comes the green and digital transition and to fulfil the city's sustainable development goals. 

Load More