Framtidssäkrad fiber bidrar till innovation

Digitalisation, Technology | 11-06-2024

Den nylanserade rapporten Neutral fibre as a platform for innovation, framtagen WIK Consult, presenterades vid ett seminarium i Bryssel den 9 april. Seminariet anordnades av Stockholms fibernätsleverantör Stokab och Stockholms stad och belyste hur framtidssäkrad fiber bidrar till att stärka Stockholms innovationskraft.

En god grund för att möta EU:s digitala mål 

Rapporten belyser hur Stockholms stad, via sitt fibernätsbolag Stokab, möjliggör nya digitala tekniker och tjänster till nytta för samhället och medborgarna. Genom att också stödja bildandet av såväl innovationshubbar som smarta lösningar för städer, stärks Stockholms innovationskraft. 

Rapporten tar avstamp i EU:s policyprogram för det Digitala decenniet, som förutsätts uppnås till år 2030. Senast då ska EU ha uppnått ett antal höga digitala mål som bland annat handlar om tillgången till snabba digitala nätverk, liksom att EU ska ligga i framkant för kvantkommunikation. I rapporten återges ett antal fallstudier och intervjuer med olika företag och institutioner som pekar på att Stockholms stad, tillsammans med Stokab, har lagt en grund för att möta Digitala decenniets mål.  

Fiber möjliggör utveckling av nya digitala tekniker och tjänster 

På seminariet hälsade Europaparlamentariker Evin Incir (S) välkommen, varefter Stockholms stads innovationsdirektör, Karin Ekdahl Wästberg tog vid. Wästberg berättade om hur staden arbetar aktivt med att främja innovation och hur tillgång till Stokabs fiberinfrastruktur spelar en viktig roll i det arbetet. EU-kommissionen representerades av Peter Stuckmann, enhetschef på generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik. Stuckmann delgav sin syn på vad som kommer att krävas av Europas digitala infrastruktur för framtidens digitala tjänster och tekniker, exempelvis inom kvantkommunikation. 

En av de fallstudier som finns med i rapporten belystes av professor Val Zwiller från KTH och Gemma Vall-Llosera, Ericsson som båda arbetar i ett forskningsprojekt med kvantkommunikation i Stokabs fibernät. Zwiller och Vall-Llosera visade ur ett praktiskt perspektiv på de möjligheter som ett svartfibernät designat med punkt till punkt ger när det gäller kvantkommunikation.  

Rapportens slutsatser presenterades av chefen för WIKs Brysselkontor, Ilsa Godlovitch och belyste: 

  • Rapporten visar vilka förutsättningar ett öppet och rätt byggt svartfibernät skapar.
  • Stokabs svartfiber kan här utgöra en viktig plattform för att stödja ekosystemet för innovation, både för konnektivitet och applikationer.  
  • Dedikerade fiberförbindelser (Punkt-till-punkt) är viktiga för kvantkommunikation.  
  • Offentligt ägande av svartfiberinfrastruktur kan bidra till att säkerställa att forskningsinstitutioner och offentliga verksamheter har tillgång till öppen och framtidssäkrad infrastruktur (men är inte den enda möjliga lösningen).
  • Det växande användningsområdet för svartfiber (från kreativa näringar till smart stad-lösningar) visar att fiber snabbt är på väg att bli en avgörande infrastruktur både för samhället och för ekonomin.  

En grundläggande infrastruktur för hela samhället  

Framtidsäker fiberinfrastruktur möjliggör utvecklingen av nya tekniker och digitala tjänster. Den skapar förutsättningar för innovation, för såväl små och medelstora företag, både när det gäller nya tekniker som 5G och spetsforskning som kvantkommunikation och nya digitala tjänster. Ett fibernät som byggs utifrån Stokabs affärsmodell, med i princip obegränsad tillgång till fiber, kan möta marknadens behov idag, men också i framtiden. Fiber är därmed inte längre enbart en infrastruktur för telekom, utan en grundläggande plattform för hela samhället. 

Läs mer

Ta del av rapporten Neutral Fibre as a platform for innovation


/Susanne Lekengård, kommunikationschef Stokab och Patricia Helanow, chef juridik, på Stokab.