Ett digitalt Europa, en grön deal, utvecklad ekonomi och ett starkare Europa globalt!

Other | 11-09-2019

Först och främst grattis Ylva Johansson, Sveriges EU-kommissionär, som kommer att ansvara för migration och inre säkerhet. Ett digitalt Europa, en grön deal, utvecklad ekonomi och ett starkare Europa globalt - Det var några av de prioriteringar som den nya kommissionsordföranden Ursula von der Leyen lyfte igår, när hon la fram sitt förslag till ny EU-kommission som, om allt går enligt tidsplan, tillträder den 1 november.

Vi säger först och främst grattis till Ylva Johansson, Sveriges EU-kommissionär, som kommer att ansvara för migration och inre säkerhet. Det är en viktig portfölj och det är roligt att Sverige återigen får en betydande post i EU-kommissionen. Det betyder att Sverige kommer ha inflytande i europeisk politik och det är bra.

Vi gör såklart också tummen upp för den nya EU-kommissionen som är den mest jämställda kommissionen någonsin.

Klimatet är en av våra kanske främsta globala utmaningar där det är viktigt att Europa visar ledarskap och handlingskraft. Värt att notera i strukturen för den nya EU-kommissionen är därför att klimatpolitiken, drivet av tidigare förste vice ordföranden Frans Timmermans, kommer att genomsyra samtliga politikområden och får därmed en mer horisontell roll.

Sist, men inte minst, är det även roligt att se att kommissionärerna från våra nordiska grannländer Danmark och Finland ansvarar för viktiga portföljer. De nordiska länderna får därmed tillsammans ett betydande inflytande i Europa. Särskilt roligt är att den danska kommissionären Margerethe Vestager kommer att ansvara för att driva arbetet för ett digitalt Europa (A Europa fit for a Digital Age). Digitala frågor kommer att stå högt på agendan för den nya EU-kommissionen, något som vi välkomnar. Det är frågor som är oerhört viktiga för såväl Sveriges som Stockholms tillväxt och utveckling.

Nästa steg för de föreslagna kommissionärerna är utfrågningar i Europaparlamentet om ett par veckor. Vi följer utvecklingen och ser fram emot en ny mandatperiod för EU.

Per Spolander,
VD Stockholm Region EU Office

På bilden: Ylva Johansson med tidigare finansborgarrådet i Stockholms stad, Karin Wanngård. Socialdemokraternas EU-valvaka 2014.