Other

2020.03.12

EU-kommissionens nya industristrategi för Europa

EU-kommissionen presenterade den 10:e mars sin nya industristrategi. Planen består av flera åtgärder som bland annat berör immateriella rättigheter, en översyn av EU:s konkurrenslagar och hur industriallianser kan gynna utveckling av vätgas och industrimoln.  Man flaggar också upp för en kommande vitbok som ska behandla effekterna av utländskt statsstöd. Strategin har dock redan blivit föremål för kritik, i synnerhet med avseende på ett ”tandlöst” innehåll.

2019.10.08

The Stockholm Region has been appointed as the most competitive region in Europe

The Stockholm Region has been designated by the EU Commission as the most competitive region in Europe. Health and innovation are two areas that are particularly highlighted.

2019.10.07

NR 1 COMPETITIVE REGION, CLIMATE ACTION, SMART CITIES AND OPEN DATA –  Stockholm during European Week of Regions and Cities in Brussels

Stockholm is one of the most competitive and innovative regions in Europe. The Stockholm Region is committed to contribute to the development and formation of EU policy for smart sustainable growth. At the conference, European Week of Regions and Cities we participate in panels and organise events within the topics of competitiveness, climate action, smart cities and open data.

2019.09.11

Digitala frågor står högt på agendan för ny EU-kommission!

Först och främst grattis Ylva Johansson, Sveriges EU-kommissionär, som kommer att ansvara för migration och inre säkerhet. Ett digitalt Europa, en grön deal, utvecklad ekonomi och ett starkare Europa globalt - Det var några av de prioriteringar som den nya kommissionsordföranden Ursula von der Leyen lyfte igår, när hon la fram sitt förslag till ny EU-kommission som, om allt går enligt tidsplan, tillträder den 1 november.

Load More