Other

2021.12.07

IPI-upphandlingsinstrument

Europakontoret har sedan i våras arbetat med förslaget om ett internationellt upphandlingsinstrument (IPI). Instrumentet föreslås ge kommissionen ett verktyg att begränsa tillgången till EU:s upphandlingsmarknader för företag från länder utanför EU, som inte erbjuder ett ömsesidigt tillträde till deras marknader för EU-företag.

2021.11.03

Europakontoret välkomnade RUFF

Den 12-15 oktober hade Europakontoret nöjet att välkomna chefer och direktörer från det regionala utvecklingsprogrammet RUFF, från Region Stockholm, Region Skåne och Västragötalandsregionen.

2021.10.05

EU missions

Nu sjösätts EU:s fem missions – ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar. De fem missions som nu har arbetats fram har sitt ursprung i forskning och innovation med olika projekt men innehåller också politiska åtgärder och lagstiftningsinitiativ.

2021.07.05

Ordförandeskapsskifte i Europeiska unionens råd

Sedan årsskiftet har Portugal haft ordförandeposten i Europeiska unionens råd. Trots att Portugal fått ta över många svåra frågor, såsom hanteringen av covid-19-pandemin, har landet lyckats väl.

Load More