IPI-upphandlingsinstrument

Other, Regional Policy | 07-12-2021

Europakontoret har sedan i våras arbetat med förslaget om ett internationellt upphandlingsinstrument (IPI). Instrumentet föreslås ge kommissionen ett verktyg att begränsa tillgången till EU:s upphandlingsmarknader för företag från länder utanför EU, som inte erbjuder ett ömsesidigt tillträde till deras marknader för EU-företag.

När Europeiska unionens råd och Europaparlamentet under sommaren kom med sina ståndpunkter avseende IPI kopplade Europakontoret ihop upphandlingsexperter och jurister från Region Stockholm, Stockholms stad, Adda inköpscentral och Västra Götalandsregionen, för att analysera ståndpunkterna. Trots semestertider tog upphandlingsgruppen snabbt fram ett underlag med ändringsförslag, som dessutom fått stöd från Göteborgs stad. Den sammanlagda analysen visar att skrivningarna i förslaget om IPI bland annat riskerar att leda till högre anbudspriser och ökad administrativ börda för upphandlande myndigheter i Sverige. Vi på Europakontoret har fört expertgruppens inspel vidare i Bryssel och de mottogs väl av Europaparlamentet och våra nätverk.

Den 29 november röstade och antog Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA) ett betänkande om IPI. Ledamöter stöder syftet med införandet av IPI, men föreslår en del ändringar i instrumentets utformning och omfattning. Betänkandet ska godkännas i plenum i januari nästa år och efter det kommer trepartssamtalen kunna inledas.

/Tobias Eriksson, policyhandläggare på Stockholmsregionens Europakontor