Regional Policy

2022.05.03

Intervjuer med Svenskt Näringsliv och Lantbrukarnas Riksförbund om effekterna av Ukrainakrisen

Den pågående Ukrainakrisen påverkar förutom säkerhetsläget även många andra områden, såsom den redan svåra energisituationen, försörjning av olika råvaror samt livsmedelsproduktionen även utanför Europa. Många företag med verksamheter i Ukraina och Ryssland drabbas extra hårt. Vi har intervjuat Svenskt Näringslivs Brysselkontor och Lantbrukarnas riksförbund i Bryssel (LRF) om Ukrainakrisens påverkan på livsmedelsproduktion, försörjning av råvaror och leveranskedjor, samt det europeiska samarbetet och den regionala påverkan.

Hållbar bolagsstyrning – företagens ansvar i de globala värdekedjorna

I februari i år presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet (due diligence) för företag gällande hållbarhet. Syftet med förslaget är att främja ett hållbart och ansvarsfullt agerande från företagens sida i de globala värdekedjorna, och på så vis hindra negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter och för miljöförstöringar, i form av exempelvis föroreningar och förlust av biologisk mångfald. Sverige och Stockholm har redan ett framgångsrikt arbete inom hållbarhet i stora delar av näringslivet och därför finns goda förutsättningar att det nya regelverket kan införas utan för mycket utmaningar.

2022.04.05

Sammanhållningspolitik i fokus & ett enat Europa under utveckling 

Sammanhållningspolitiken är EU:s tydligaste verktyg för EU:s regionalpolitik och stimulerar och skapar ekonomisk, social och territoriell utveckling och tillväxt i alla medlemsländer. Den 17 - 18 mars hölls det 8:e Sammanhållningsforumet i Bryssel på inbjudan av den Europeiska kommissionen.  

2022.03.01

Mission nr 5: Uppdraget om återställandet av våra hav och vatten

I höstas lanserade Europeiska kommissionen fem uppdrag kopplade till forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa som ska lägga grunden för att lösa några av våra största globala utmaningar. Samverkan mellan olika sektorer och aktörer är centralt i alla uppdragen, precis som ett utmaningsdrivet perspektiv för att förankra de aktiviteter som genomförs. Det finns många olika möjligheter för regionala och lokala aktörer att delta. I den här artikeln, som är den sista delen i vår mini-serie om de olika uppdragen, tittar vi närmare på uppdraget om återställande av våra hav och vatten.

Load More