Regional Policy

2023.11.07

Tillståndet i EU:s regioner och städer

Den 9 oktober presenterade den nuvarande ordföranden för Europeiska regionkommittén, Vasco Alves Cordeiro, den årliga rapporten om tillståndet i Europas städer och regioner som publicerats av regionkommittén. Rapporten baseras på akademisk forskning samt studier som genomförts på uppdrag av EU-kommissionen och är framåtblickande. Den visar de mest angelägna utmaningarna för europeiska städer och regioner och ger även en inblick i hur regioner och städer hanterar krissituationer som klimatkrisen, Rysslands krig mot Ukrainakriget och energibristen. Den visar även hur regioner och städer bidrar till samhällets långsiktiga utveckling i samspel med den gröna och digitala omställningen, samtidigt som sammanhållningen stärks.

2023.10.10

European Week of Regions & Cities: workshop on rethinking the post-industrial transition

On the 11th of October, the Capital Cities and Regions Network (CCRN), which Stockholm Region EU Office is a part of, organised the workshop "Rethinking the post-industrial transition in cities and regions". The workshop took place during the European Week of Regions and Cities 2023 and aimed to discuss why EU policies, such as the Green Deal Industrial Plan, would benefit from considering cities’ and regions’ territorial perspectives. (Please find the version in Swedish below.)

Regionala innovationsekosystem

Vartannat år sedan 2009 har EU-kommissionen presenterat EU:s regioners innovationsprestationer utifrån ett innovationsindex benämnt Regional Innovation Scoreboard (RIS). Årets rapport som presenterades i juni visar att Stockholmsregionen sedan 2016 har ökat sin innovationsprestation, men har flyttats ned till e fjärdeplats från en andraplats.

2023.09.12

Nytt EU Mission för NEB

I juli föreslog EU-kommissionen ett nytt uppdrag, så kallat EU Mission, för initiativet New European Bauhaus (NEB). Förslaget till det nya uppdraget innebär ett förstärkt fokus på NEB-initiativet och presenteras ett år innan EU-kommissionens mandatperiod avslutas. Uppdraget är det sjätte i raden som presenteras av EU-kommissionen.

Load More