Regional Policy

2023.06.07

Regionala knutpunkter för innovation

Den 28 mars presenterade Europeiska kommissionen intresseanmälan för regionala knutpunkter för innovation (Regional Innovation Valleys: RIV), vilket är en del i ett av fem flaggskeppsinitiativ inom ramen för EU:s agenda för innovation. Regionala knutpunkter för innovation ska stödja interregionala samarbeten samt främja regionala innovationsekosystem och insatser som stärker teknik och innovation.  

Nya lagförslag inom cybersäkerhetsområdet 

Den 18 april presenterade Europeiska kommissionen två nya initiativ inom cybersäkerhetsområdet, lagförslaget om cybersolidaritet och en kompetensakademi för cybersäkerhet, för att stärka EU-ländernas solidaritet och kapacitet för cybersäkerhet i EU. Cybersolidaritetsakten är tänkt att öka medvetenheten samt förbättra och underlätta upptäckten av cyberhot. Den ämnar även att öka kritiska entiteters beredskap och stärka medlemsländernas solidaritet, samordnade krishantering och insatskapacitet.  

2023.05.02

Europaåret för kompetenser

EU-kommissionen har presenterat att 2023 ska vara Europaåret för kompetenser. Kompetent arbetskraft är av yttersta vikt för att skapa ett hållbart samhälle med konkurrenskraftiga företag och för att stärka innovationskraften. Ett problem inom EU är att det finns brist på vissa kompetenser och det kopplas också till genomförandet och möjligheter som ges av den pågående gröna och digitala omställningen.

2023.04.04

EU:s sammanhållningspolitik

Den pågående klimatkrisen, Covid-19 pandemin, Rysslands krig mot Ukraina och den nuvarande rekordhöga inflationstakten har stärkt behovet av att öka sammanhållningen som ett grundläggande värde för Europeiska unionen. Följaktligen tenderar diskussionerna i EU-institutionerna beröra framtiden för sammanhållningspolitiken och dess nästkommande programperiod, där regionala och lokala perspektiv efterfrågas.  

Load More