Regional Policy

2022.11.08

Stockholm EU session om Regionkommittén

Den 27 oktober anordnade Stockholmsregionens Europakontor höstens andra Stockholm EU Session som den här gången handlade om Regionkommittén, ett av EU:s rådgivande organ. Inbjuden talare var Jelena Drenjanin, kommunalråd i Huddinge kommun och ledamot i Regionkommittén sedan 11 år tillbaka. Sessionen är en del av en serie kortare seminarier om aktuella frågor och initiativ på EU-agendan med en särskild koppling till Stockholmsregionen.

2022.10.14

Empowered youth – a better future in EU capital cities and regions

On Monday the 10th of October, Capital Cities and Regions Network (CCRN) with Stockholm Region EU Office as a lead partner, held a workshop with focus on: “Empowered youth - a better future in EU capital cities and regions”, as apart of the European Week of Regions and Cities. (Se den svenska versionen nedan.)

2022.07.05

Välbefinnandeekonomi

Att bygga resilienta samhällen med hänsyn till den fysiska infrastrukturen och till medborgarnas hälsa och välmående har i och med de senaste årens kriser seglat upp på de politiska agendorna runt om i Europa och världen. Det gäller exempelvis finanskrisen och eurokrisen, migrationskrisen 2016, klimatkrisen, COVID-19 pandemin och nu senast kriget i Ukraina. Något som börjar få genomslag bland beslutsfattare, akademiker och civilsamhället är att den nuvarande modellen om ökat BNP inte längre räcker till, utan i stället leder till att urholka vår förmåga att hantera kriser.

2022.06.15

New European Bauhaus Festival seminar on Sustainable and Inclusive City Districts

On 10 June Stockholm Region EU Office together with the initiative Stockholm Green Innovation District hosted an official side event to the New European Bauhaus Festival on "How to shape a sustainable and inclusive city district with innovative and climate neutral solutions by and for citizens".

Load More