Regional Policy

2024.05.14

EU:s framtida inre marknad

I september 2023 gav Europeiska unionens råd i uppdrag till Enrico Letta, Italiens tidigare premiärminister, att ta fram en djupgående rapport om EU:s inre marknad och dess framtid. I april publicerades den efterlängtade rapporten som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hyllade och menade att ”den kom absolut rätt i tiden”.  

2024.02.06

EU-kommissionens arbetsprogram för 2024

Leverera idag och förbered inför morgondagen! EU-kommissionens arbetsprogram för 2024, "Delivering today and preparing for toworrow", innehåller 44 nya policyinitiativ och 16 utvärderingar som väntas presenteras. 2024 blir ett speciellt år för EU, med tanke på EU-valet under våren och en ny uppsättning av EU-kommissionärer till hösten. Därför läggs mycket fokus under våren på att få igenom olika pågående aktiva lagfiler. Vi har tagit oss en närmre titt på programmet och speciellt vad som är aktuellt inom frågor som digitalisering, sammanhållningspolitik, klimat, miljö, energi och transport. 

2023.11.07

Tillståndet i EU:s regioner och städer

Den 9 oktober presenterade den nuvarande ordföranden för Europeiska regionkommittén, Vasco Alves Cordeiro, den årliga rapporten om tillståndet i Europas städer och regioner som publicerats av regionkommittén. Rapporten baseras på akademisk forskning samt studier som genomförts på uppdrag av EU-kommissionen och är framåtblickande. Den visar de mest angelägna utmaningarna för europeiska städer och regioner och ger även en inblick i hur regioner och städer hanterar krissituationer som klimatkrisen, Rysslands krig mot Ukrainakriget och energibristen. Den visar även hur regioner och städer bidrar till samhällets långsiktiga utveckling i samspel med den gröna och digitala omställningen, samtidigt som sammanhållningen stärks.

2023.10.10

European Week of Regions & Cities: workshop on rethinking the post-industrial transition

On the 11th of October, the Capital Cities and Regions Network (CCRN), which Stockholm Region EU Office is a part of, organised the workshop "Rethinking the post-industrial transition in cities and regions". The workshop took place during the European Week of Regions and Cities 2023 and aimed to discuss why EU policies, such as the Green Deal Industrial Plan, would benefit from considering cities’ and regions’ territorial perspectives. (Please find the version in Swedish below.)

Load More