En europeisk hälsounion och att stärka EU:s roll i framtida hälsokriser

Health | 25-11-2020

EU har idag begränsade befogenheter när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor men med anledning av coronaviruskrisen har frågan om att stärka EU:s kompetens på hälsoområdet hamnat högt upp på den politiska agendan. EU-kommissionen vill bygga en europeisk hälsounion som bl.a. ska bidra till bättre samarbete vid folkhälsokriser och att säkra alla medlemsstaters tillgång till medicinska förnödenheter. Den 11 november lade EU-kommissionen fram en rad förslag som syftar till att både intensifiera hanteringen av coronaviruskrisen och stärka EU:s roll i framtida hälsokriser.

EU har idag begränsade befogenheter när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor och det är medlemsstaterna som själva reglerar området. Med anledning av coronaviruskrisen har frågan om att stärka EU:s kompetens på hälsoområdet hamnat högt upp på den politiska agendan. I sitt tal om tillståndet i unionen 2020 lyfte kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen fram vikten av en stark europeisk hälsounion. Hälsounionen ska bidra till bättre samarbete vid folkhälsokriser, förebyggande, behandling och uppföljning av sjukdomar och säkra alla medlemsstaters tillgång till medicinska förnödenheter till rimliga priser. I linje med detta lade kommissionen den 11 november fram en rad förslag som syftar till att både intensifiera hanteringen av coronaviruskrisen och stärka EU:s roll i framtida hälsokriser.

Kommissionen förslår bland annat en ny förordning om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa där man vill stärka EU: beredskap inför framtida hälsokriser och pandemier genom att ta fram både en gemensam EU-plan och rekommendationer för utarbetandet av nationella hälsoplaner. Kommissionen föreslår också att bevakningen av sjukdomar ska stärkas med hjälp av bland annat AI-teknik och att EU:s medlemsstater i större utsträckning ska dela data om lager av medicinsk utrustning och lediga sjukhussängar. Man föreslår även att EU ska ges möjlighet att utlysa ett hälsonödläge för att snabbare kunna samordna resurser och insatser i unionen.

Förutom förslaget till förordning vill kommissionen stärka EU:s hälsomyndigheters roller i kristider. Genom ändringar i de förordningar som omfattar myndigheterna föreslår kommissionen att Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) bland annat ska kunna stödja medlemsstaterna med bevakning av sjukdomar, med planering av insatser, med specialgrupper för sjukvårdsinsatser och med nätverk för referenslaboratorier i EU.

Vidare föreslår kommissionen att Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ska stödja medlemsstaterna med bevakning för att motverka brist på läkemedel och medicinska produkter, med rådgivning om läkemedel och med samordning i framtagandet av vaccin.