Höjdpunkter från European Research & Innovation Days

Research and Innovation | 05-07-2021

Forskning och innovation är viktiga drivkrafter för den gröna och digitala omställningen och stod i fokus när kommissionen den 23–24 juni höll de årliga forsknings- och innovationsdagarna.

Forskning och innovation är viktiga drivkrafter för den gröna och digitala omställningen och stod i fokus när kommissionen den 23–24 juni höll de årliga forsknings- och innovationsdagarna. Cirka 21 000 deltagare från politiken, akademin, näringslivet och allmänheten samlades för att diskutera Europas framtida forskning och innovationspolitik. Under evenemanget framhölls bland annat städers roll när det gäller genomförandet av Horisont Europa-uppdragen och synergierna mellan faciliteten för återhämtning och resiliens och Horisont Europa, som bidrar till att underlätta återhämtningen efter pandemin.

Under evenemangets första dag hölls en session om inrättandet av Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser, Hera, som kommissionen förväntas lägga fram ett förslag om i slutet av året. Momir Radulović från den slovenska läkemedelsmyndigheten påpekade att en myndighet som Hera, som förslås ansvara för både beredskap och respons vid allvarliga hälsokriser och därmed allt från grundforskning till utveckling och tillverkning, kan få en avgörande roll för den gemensamma hanteringen av framtida hälsokriser.

Om du missade kommissionens forsknings- och innovationsdagar hittar du inspelningarna här.