Färdplan för initiativet 2030 Climate Target Plan

Environment, climate and energy | 25-03-2020

EU-kommissionen presenterade nyligen färdplanen för initiativet 2030 Climate Target Plan. Initiativet innehåller förslag om att höja EU:s mål om att minska växthusgasutsläpp till 2030 från nuvarande 40 procent till minst 50-55 procent. Färdplanen är en inledande konsekvensbedömning och syftar till att beskriva de problem som ska hanteras och vilka mål som ska uppnås. 

EU-kommissionen presenterade nyligen färdplanen för initiativet 2030 Climate Target Plan. Initiativet innehåller förslag om att höja EU:s mål om att minska växthusgasutsläpp till 2030 från nuvarande 40 procent till minst 50-55 procent. Färdplanen är en inledande konsekvensbedömning och syftar till att beskriva de problem som ska hanteras och vilka mål som ska uppnås.

Bakgrund
Den 4 mars presenterade EU-kommissionen en europeisk klimatlag, med ett rättsligt bindande mål om att EU ska vara klimatneutralt till 2050.  [se pressmeddelande samt EU-kontorets sammanfattning].

För att 2050-målsättningarna ska uppnås måste även målsättningarna för 2030 öka, därför presenteras nu färdplanen för initiativet 2030 Climate Target Plan.  Därtill måste även existerande lagstiftning inom bland annat transport, energi, cirkulär ekonomi ses över och i vissa fall revideras för att arbetet mot nettonollutsläpp ska kunna genomföras i praktiken.

👉Medborgare och intressenter uppmanas särskilt att ge synpunkter på EU-kommissionens färdplan genom ett offentligt samråd som är öppet fram till den 15 april.

👉Ytterligare ett samråd om initiativet väntas under Q2 2020 och ska vara öppet under 12 veckor.

👉EU- kommissionen förslag väntas under Q3 2020.