Hera-paketet

Health | 05-10-2021

Den 16 september lade Europeiska kommissionen fram ett lagförslagspaket om Hera, en ny avdelning inom kommissionen som ska arbeta med koordinationen av hälsorelaterade förberedelser och insatser inom unionen.

Den Europeiska kommissionens lagförslagspaket om Hera består av ett meddelande, ett beslut och ett förslag till förordning. För de som väntade på ett förslag om en ny fristående myndighet är det lätt att bli besviken av kommissionens Hera-paket. Beslutet som presenterades inrättar Hera som en ”Commission service”, en avdelning inom kommissionen.

Själva syftet med myndigheten och dess planerade arbetsuppgifter är dock ganska likt vad som framkommit i tidigare kommunikation. Kommissionen vill bland annat att Hera ska arbeta med koordinationen av hälsorelaterade förberedelser och insatser inom unionen, bevaka nya hälsohot samt identifiera svagheter inom ramen för unionens utveckling, produktion, upphandling, lager och distribution av medicinska motåtgärder. När det gäller upphandling och fördelning av medicinska motåtgärder kommer Hera att ha exklusivt ansvar. Hera ska arbeta både förberedande, men också kunna skruva upp arbetet vid ett hälsonödläge.

Det förslag till förordning, med syfte att göra det möjligt för rådet att aktivera Heras nödfunktion, riktar sig endast till Europeiska rådet. Med andra ord kommer inte Europaparlamentet ha någon konkret roll i själva lagstiftningsprocessen. Stella Kyriakides, kommissionären med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, presenterade Hera-paketet i Europaparlamentet den 27 september. Många Europaparlamentariker ställde sig frågande till kommissionens beslut inte inkludera Europaparlamentet i lagstiftningsprocessen. Enligt Kyriakides har det aldrig varit kommissionens avsikt att utesluta Europaparlamentet. Hera behövdes inrättas snabbt, och för att myndigheten ska kunna vara så effektiv som möjligt i en nödsituation har artikel 122 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt använts som rättslig grund för inrättandet av myndigheten. Genom artikeln är inte Europaparlamentet medlagstiftare till förslaget, och Kyriakides underströk att om kommissionen hade använt en annan rättslig grund hade Hera inte kunnat agerat som önskat under en hälsokris. Kommissionen har dock sett till att Europaparlamentet ges möjlighet att utse en observatör som kommer ha en plats i Heras styrelse. Europaparlamentarikerna var inte helt nöjda med förklaringen och diskussionen om parlamentets roll kommer med säkerhet fortsätta.

/Tobias Eriksson, EU Policy Officer på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel