Intervju med Abir Al-Sahlani (C)

Comments and articles | 14-05-2024

Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C) ställer upp i EU-valet den 9 juni. Europakontoret har passat på att kontakta samtliga svenska partier som ni finns representerade i Europarlamentet och ställt några frågor till olika kandidater som ställer upp i årets EU-val.

Hej Abir Al-Sahlani! Du ställer upp i EU-valet som hålls den 9 juni i Sverige. När du tittar tillbaka på mandatperioden som gått, vad ser du som Europaparlamentets framgångar? Finns det ögonblick som du själv är extra stolt över?

Som dotter till två frihetskämpar har jag ägnat stora delar av mitt politiska liv till just mänskliga fri- och rättigheter. Jag reagerar instinktivt när jag ser orättvisor i världen och det är därför jag valt att fokusera mitt arbete i Europaparlamentet på just detta. Vare sig det handlar om frihet att leva sitt liv som du vill, frihet från förtryck och diskriminering eller frihet att röra sig fritt. Så varje gång Europaparlamentet tagit ett steg mot mer frihet för våra medborgare och våra företagare, då har jag varit extra stolt! Ett särskilt sådant ögonblick var när min lagstiftningsrapport om arbetskraftsinvandring antogs av en överväldigande majoritet i Europaparlamentet, efter månader av hårt arbete och slit.

Det var så fascinerande att se hur det arbete jag och mina medarbetare lagt ner blev till en rapport stöttad av en bred majoritet – som sedan blev till konkreta lagförslag från EU-kommissionen! För mig är det i hög grad en frihetsfråga: bättre EU-regler för arbetskraftsinvandring innebär större frihet för företagare att anställa vem de vill men också mer rättssäkerhet och frihet för arbetskraftsinvandrare när de kommer till Europa.

Hur vill du arbeta för och vilka frågor ser du som prioriterade för Stockholmsregionen under den kommande mandatperioden?

Jag ser fram emot att fortsätta jobba med lösningar på kompetensbristen. Tyvärr är det ett problem som också Stockholmsregionen väntas tampas med lång tid framöver. Det finns många sätt att lösa detta och vi måste jobba med flera tankar i huvudet samtidigt, men en självklar del av ekvationen stavas just arbetskraftsinvandring. Hela EU behöver enligt EU-kommissionens beräkningar 7 miljoner fler människor till år 2030 och 50 miljoner fler till år 2050.

Så nästa mandatperiod ser jag fram emot att fortsätta jobba med det lagförslag som jag utsetts till huvudförhandlare för, nämligen den europeiska talangpoolen. Det är ett digitalt matchningsverktyg där arbetsgivare, till exempel från Stockholmsregionen, kan söka efter arbetstagare från utanför EU och vice versa. Det här är något som vi måste jobba med på EU-nivå eftersom det är mycket mer effektivt att attrahera utländska talanger om vi har en gemensam approach. Stockholmsregionen – både näringslivet och välfärden – har allt att vinna på att EU är och förblir öppet för arbetskraftsinvandring.

När du blickar framåt, vilka utmaningar och möjligheter ser du på EU-nivå framöver?

EU måste bli bättre på att agera med en röst. När vi ser orättvisor, både inom EU och i omvärlden, måste vi agera snabbare och mer bestämt. Centerpartiet vill att EU blir bättre på att använda våra goda krafter och starka demokratiska ordning som en hävstång globalt. I en omvärld där flera länder blir allt mer aggressiva ekonomiskt, såväl som militärt och säkerhetspolitiskt, behöver EU växla upp sin geopolitiska roll för att kunna dra nytta av att vara världens enda union av demokratier. Men för det krävs ju också att vi själva förblir demokratier.

Jag ser en tydlig utmaning för EU-samarbetet som sådant om själva grunden till det vi är urholkas, om länder till exempel slutar leva upp till och följa våra gemensamma värderingar och grundläggande rättigheter. Så jag vill att unionen blir bättre på att markera mot, stoppa och som sista väg utesluta länder som inte lever upp till demokrati och rättsstatens principer. Vi behöver också ta krafttag mot spridning av desinformation och utländsk inblandning (läs: rysk) i våra politiska processer och beslut.

/Redaktör: Rebecca Timm, Kommunikationsstrateg på Stockholmsregionens Eurpakontor i Bryssel