Intervju med Arba Kokalari (M)

Comments and articles | 14-05-2024

Europaparlamentariker Arba Kokalari (M) som ställer upp i EU-valet den 9 juni. Europakontoret har passat på att kontakta samtliga svenska partier som ni finns representerade i Europarlamentet och ställt några frågor till olika kandidater som ställer upp i årets EU-val.

Hej Arba Kokalari! Du ställer upp i EU-valet den 9 juni. När du tittar tillbaka på mandatperioden som gått, vad ser du som Europaparlamentets framgångar? Finns det ögonblick som du själv är extra stolt över?

De viktigaste framgångarna är att EU har lyckats både hantera en global pandemi, sluta upp bakom Ukraina mot Rysslands aggressionskrig och fått på plats ett historiskt klimatpaket mot utsläppen. Jag är stolt över att som ansvarig i EU-parlamentet ha fått EU att anta Istanbulkonventionen med kraftfulla åtgärder mot våld mot kvinnor. Jag är också stolt över att ha jobbat fram EU:s nya digitallag (Digital Services Act) som tar krafttag mot desinformation från Ryssland och olagligt innehåll på plattformar som TikTok, Facebook och X.

Hur vill du arbeta för och vilka frågor ser du som prioriterade för Stockholmsregionen och Region Västmanland under den kommande mandatperioden?

Vi måste göra Stockholmsregionen och Sverige säkrare. Jag vill jobba för att vi ska öka vår digitala säkerhet mot cyberhot och desinformation online. Jag vill också vara en stark röst för att Sverige ska leda den digitala och gröna omställningen i Europa genom att riva byråkrati och onödiga hinder i EU för svenska techföretag.

När du blickar framåt, vilka utmaningar och möjligheter ser du på EU-nivå framöver?

Den absolut viktigaste frågan för nästa mandatperiod i Europa kommer vara att stoppa Putins brutala krig i Ukraina, stärka Europas säkerhet för att skydda vår fred och frihet. EU behöver öka det militära och humanitära stödet till Ukraina, och skärpa sanktionerna mot de som möjliggör Putins krig. Ska vi skydda våra demokratier och grundläggande fri- och rättigheter vill jag jobba med att öka cybersäkerheten och grundlagsskydda aborträtten i EU.

/Redaktör: Rebecca Timm, Kommunikationsstrateg på Stockholmsregionens Eurpakontor i Bryssel