Intervju med Emma Wiesner (C)

Comments and articles | 14-05-2024

Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) ställer upp i EU-valet den 9 juni. Europakontoret har passat på att kontakta samtliga svenska partier som ni finns representerade i Europarlamentet och ställt några frågor till olika kandidater som ställer upp i årets EU-val.

Hej Emma Wiesner! Du ställer upp i EU-valet som hålls den 9 juni i Sverige. När du tittar tillbaka på mandatperioden som gått, vad ser du som Europaparlamentets framgångar? Finns det ögonblick som du själv är extra stolt över?

Det har varit en minst sagt händelserik mandatperiod, dessvärre kantad av både kriser och krig. Både under coronapandemin och efter Rysslands invasion av Ukraina har Europaparlamentet lyckats enas om helt avgörande gemensamma åtgärder för att tillgängliggöra vaccin respektive införa sanktioner mot Putin, som ska ses som stora framgångar för Europaparlamentet.

Utöver det har vi lyckats rösta igenom EU:s stora klimatpaket – Fit for 55, den mest ambitiösa klimatlagstiftningen hitintills. Jag var själv med och förhandlade EU:s nya utsläppshandel, en del av klimatpaketet och världens mest effektiva verktyg för att sänka utsläppen! Det var en av mina absoluta höjdpunkter den här mandatperioden. Utöver det var jag också med och förhandlade den första lagen för certifiering av kolsänkor, en viktig lagstiftning för Sverige och Stockholm, inte minst för den innovation och projekt som driv i regionen för att generera negativ utsläpp.

Hur vill du arbeta för och vilka frågor ser du som prioriterade för Stockholmsregionen under den kommande mandatperioden?

Vi behöver stärka energisamarbetet i Europa, både för att minska utsläppen och för att stärka industrins konkurrenskraft. Genom en kraftig utbyggnad av förnybar energi och ökad sammankoppling minskar vi riken för att elpriset sticker iväg och skapar incitament för utbyggnad av industrin, även i Stockholmsregionen. Även Östersjön är en av mina prioriterade frågor som jag vill driva under nästa mandatperiod, helst genom att sitta kvar i fiskeriutskottet. För att inte kustfisket i skärgården ska försvinna behöver vi ta ett krafttag för att skydda fiskebestånden och förbättra miljön i och runt Östersjön.

När du blickar framåt, vilka utmaningar och möjligheter ser du på EU-nivå framöver?

EU och Europa står inför många utmaningar. För min del kommer jag göra allt i min makt för att se till så vi bibehåller, och helst ökar, våra klimatambitioner, trots att de högerkonservativa krafterna riskerar att växa sig starkare. Vi har dessutom fortfarande ett krig i Europa, där vi under inga omständigheter får tillåta Putin att vinna. Utmaningarna måste vi möta tillsammans, vilket också öppnar upp för de många möjligheter som EU har. Genom samarbete kan vi stå upp för våra demokratiska värderingar och bygga ett starkare och friare Europa.

/Redaktör: Rebecca Timm, Kommunikationsstrateg på Stockholmsregionens Eurpakontor i Bryssel