Intervju med Evin Incir (S)

Comments and articles | 14-05-2024

Europaparlamentariker Evin Incir (S) ställer upp i EU-valet den 9 juni. Europakontoret har passat på att kontakta samtliga svenska partier som ni finns representerade i Europarlamentet och ställt några frågor till olika kandidater som ställer upp i årets EU-val.

Hej Evin Incir! Du ställer upp i EU-valet som hålls den 9 juni i Sverige. När du tittar tillbaka på mandatperioden som gått, vad ser du som Europaparlamentets framgångar? Finns det ögonblick som du själv är extra stolt över?

Allra största framgången har varit EU:s förmåga att stå enade i både kampen mot pandemier som Covid-19 och despoter som Putin.

Jag själv är extra stolt över att få har lett framtagandet av EU:s första och historiska lagstiftning mot att bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i EU. Det här innebär att alla kvinnor i EU snart omfattas av ett skydd de inte hade tidigare. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett problem av pandemiska proportioner.

Det här innebär att alla dom kvinnojourer och kvinnorättskämpar som jobbar outtröttligen varje dag dygnet runt i Sverige äntligen får EUs stöd och erkännande i sitt arbete.

Hur vill du arbeta för och vilka frågor ser du som prioriterade för Stockholmsregionen och Region Uppsala under den kommande mandatperioden?

I grunden handlar detta val och nästa mandatperiod om sammanhållning mot splittring. Det är något som berör oss alla, oavsett var man bor. EU kommer att ha en avgörande roll i frågor såsom säkerhet, organiserad brottslighet och klimatomställning under nästa mandatperiod.

När du blickar framåt, vilka utmaningar och möjligheter ser du på EU-nivå framöver?

Jag vill se ett Europa i fred och frihet som håller samman. Ett Europa där demokratin och rättsstaten står stark mot högerpopulister som söker splittring. EU har tagit viktiga steg i klimatomställningen och måste fortsätta ta ledarrollen.

Med gränsöverskridande utmaningar såsom krig i vårt närområde, terrorhot och organiserad brottslighet så måste vi samarbeta. Därför är sammanhållning viktigare än någonsin. Jag ser med oro hur högerpopulistiska och auktoritära krafter flyttar fram sina positioner i Europa.

/Redaktör: Rebecca Timm, Kommunikationsstrateg på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel