Intervju med Jessica Polfjärd (M)

Comments and articles | 14-05-2024

Europaparlamentariker Jessica Polfjärd (M) ställer upp i EU-valet den 9 juni. Europakontoret har passat på att kontakta samtliga svenska partier som ni finns representerade i Europarlamentet och ställt några frågor till olika kandidater som ställer upp i årets EU-val.

Hej Jessica Polfjärd! Du ställer upp i EU-valet som hålls den 9 juni i Sverige. När du tittar tillbaka på mandatperioden som gått, vad ser du som Europaparlamentets framgångar? Finns det ögonblick som du själv är extra stolt över?

Jag tycker att Europaparlamentets största framgångar är att vi konsekvent har stått bakom Ukraina sedan Rysslands invasion 2022. Europaparlamentet har varit med och beslutat om att Ukraina ska få det som behövs för att försvara sig.

Under den här mandatperioden har EU också lyckats ta fram en hållbar migrationspolitik, där vi skyddar EU:s yttre gränser och fördelar ansvaret mellan alla länder.

Personligen är jag stolt över att ha varit med och förhandlat fram EU:s klimatpolitik, där jag var huvudförhandlare för regler som fördelar ansvaret för utsläppsminskningar så att alla medlemsländer måste ta sitt ansvar.

Hur vill du arbeta för och vilka frågor ser du som prioriterade för Stockholmsregionen och Region Västmanland under den kommande mandatperioden?

För Sverige är det viktigt att vi fortsätter driva EU framåt i klimatfrågan. Vårt lantbruk och våra industrier är helt centrala för att EU och världen ska klara av den gröna omställningen. Det gynnar Sverige när resten av världen ställer om.

Vi måste också se till att EU:s politik inte missgynnar Sverige. Under de senaste åren har det kommit flera förslag som inte tar tillräcklig hänsyn till svenska förhållanden. Inte minst gäller det i jordbruks- och skogspolitiken, där det ibland kan saknas en förståelse för hur vi gör saker i Sverige.

När du blickar framåt, vilka utmaningar och möjligheter ser du på EU-nivå framöver?

Den största utmaningen är naturligtvis kriget i Ukraina. Vi måste fortsätta ge Ukraina det stöd som behövs för att försvara sig. De försvarar inte bara sig själva, utan oss också. Sen måste EU stärka sin konkurrenskraft. När USA drar ifrån Europa ekonomiskt kan vi inte tynga ner våra entreprenörer med regleringar, utan måste göra det enklare att starta och driva företag. Det gäller inte minst i de gröna näringarna, som inte bara är viktiga för vår ekonomi utan även för den gröna omställningen.

Bildfotograf: Stavros Tzovaras

 

/Redaktör: Rebecca Timm, Kommunikationsstrateg på Stockholmsregionens Eurpakontor i Bryssel