Intervju med Karin Karlsbro (L)

Comments and articles | 14-05-2024

Europaparlamentariker Karin Karlsbro (L) ställer upp i EU-valet den 9 juni. Europakontoret har passat på att kontakta samtliga svenska partier som ni finns representerade i Europarlamentet och ställt några frågor till olika kandidater som ställer upp i årets EU-val.

Hej Karin Karlsbro! Du ställer upp i EU-valet den 9 juni. När du tittar tillbaka på din tidigare tid i Europaparlamentet, finns det något du skulle vilja ta med dig in i en kommande mandatperiod? Finns det något ögonblick som du själv är extra stolt över? 

Jag har haft fler än 20 olika förhandlingsuppdrag men jag är särskilt stolt över att ha varit med och lotsat i hamn de enda två frihandelsavtal som EU har gått i mål med under mandatperioden. Trots att protektionistiska vindar blåser över Europa så röstade till slut hela parlamentet ja till handelsavtalen med Nya Zeeland och Vietnam.

Hur vill du arbeta för och vilka frågor ser du som prioriterade för Stockholmsregionen under den kommande mandatperioden?

Jag vill fortsätta jobba för miljöfrågorna kommande mandatperiod. Jag vill arbeta för att rädda Östersjön och hindra beslut som för all framtid riskerar att utarma livet i Östersjön. Strömmingens överlevnad och ett hållbart fiske för en levande kust och skärgård är en hjärtefråga för mig och jag kommer fortsätta ta kampen i EU för strömmingens framtid.

När du blickar framåt, vilka utmaningar och möjligheter ser du på EU-nivå framöver?

Ukraina måste vinna kriget. Vi lever i den svåraste tid vår generation har upplevt. Att jobba för ett starkt EU som håller ihop och stöttar Ukraina är helt existentiellt för oss alla. Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att strypa Putins krigskassa. EU kan göra mer. Klimatutsläppen ska minska och vi måste hantera den klimatkris vi befinner oss i. Sen måste Sverige införa Euron. Både för Sverige och Europas skull.

/Redaktör: Rebecca Timm, Kommunikationsstrateg på Stockholmsregionens Eurpakontor i Bryssel