Intervju med Olle Burell

Comments and articles | 06-02-2024

Olle Burell, kommunfullmäktigeordförande i Stockholm stad, befann sig i slutet av januari i Bryssel för några dagar fyllda med olika möten. Burell hann bland annat med en huvudstadsdialog med EU-kommissionär Reynders anordnat av europeiska huvudstadsnätverket, en konferens om framtidens storstadspolitik i EU som anordnas inom ramen för det belgiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, och ett tillfälle att motta en plakett från den Europeiska kommissionen tilldelat Stockholms stad för sin roll som en av EU:s 100 klimatneutrala och smarta städer.    

Den lokala nivåns bidrag i EU-samarbetet 

Burell inledde dagarna med deltagande i en europeisk huvudstadsdialog med Europeiska kommissionen. Bryssel stads borgmästare Philippe Close stod värd för symposiet på temat ”The role of cities in the multilevel protection of the Rule of Law”. Där närvarade EU-kommissionären Didier Reynders med ansvar för justitiefrågor, för att diskutera den lokala nivåns bidrag till att upprätthålla rättsstatens principer med politiska representanter för ett stort antal europeiska huvudstäder. 

”Dialogen med EU-kommissionär Reynders var uppriktig och förtrolig. Reynders fick med sig mycket input till sin kommande årliga rapport där EU-kommissionen går igenom medlemsstaternas arbete med olika aspekter av rättsstatens principer. Huvudstädernas bidrag är förstås betydande, särskilt i de huvudstäder där den nationella nivån är svagare i dessa frågor.” – Olle Burell, kommunfullmäktigeordförande i Stockholm.

 

Ordförandeskapskonferens om framtida storstadspolitik i EU 

Dag två deltog Burell i konferensen “A European urban policy fit for the future”, och värd stod det nuvarande ordförandeskapslandet för Europeiska unionens råd, Belgien.

Konferensen berörde framtida storstadspolitik inom EU och vikten av städers bidrag till framtida europeisk utveckling och omställning. Tillsammans med politiska representanter från såväl huvudstäder som andra storstäder, europeiska nätverk för städer, forskare och representanter från de europeiska institutionerna diskuterades olika aspekter av storstadspolitikens utformning. Något som också resulterade i en deklaration som signerades av deltagarna.  


Förutom Burells deltagande och bidrag till de två för Stockholm viktiga konferenserna hanns det med ett antal möten. Först möte med europaparlamentariker Ilan De Basso med givande samtal om Sveriges roll inom EU-samarbetet och det stundande europaparlamentsvalet. I samband med vistelsen i Bryssel tog Burell också tillfället i akt att hälsa på hos Stockholmsregionens Europakontor och medarbetarna där med Anne Andersson i spetsen. Burell hann också med ett möte med företrädare för den så kallade Universitetsalliansen Stockholm trio: Stockholms universitet, KTH och Karolinska institutet, som samordnar sitt agerande på EU-nivå till gagn för den svenska huvudstadsregionens utveckling.

”Vi hann med väldigt mycket under de två och en halv dagarna i Bryssel, både möten och deltagande i två olika konferenser. Någonstans kan man känna att vi i Sverige inte riktigt fattat ännu vad det innebär att vi är en del av Europeiska unionen. Ointresse, ignorans och fördomar gör att vi missar massor av chanser att påverka, att samverka och att få tillgång till resurser som vi så väl behöver inom många delar av samhället. Därför är det så viktigt att Stockholms stad tillsammans med våra närmsta grannar har vårt kontor på plats som gör oss bättre här hemma”. – Olle Burell, kommunfullmäktigeordförande i Stockholm stad.

Stockholms stad tilldelades klimatkontraktsplakett 

Dagarna i Bryssel avslutade Burell med ett besök hos vice generaldirektör vid generaldirektoratet för miljö vid Europeiska kommissionen, Patrick Child.

Child överlämnade den mycket hedrande klimatkontraktsplakett som Stockholm får för att, inte bara kvalificerat sig som en av EU:s 100 Climate Neutral Cities 2030, utan framför allt för att det klimatkontrakt som stakar ut stadens plan för att nå målen nu godkänts av Europeiska kommissionen. Det var i maj 2022 som de Europeiska kommissionen valde ut hundra städer att gå i täten för uppdraget om Klimatneutrala och smart städer och i oktober förra året annonserade den Europeiska kommissionen att 10 av dessa städer fått sitt klimatkontrakt godkänt. Stockholm var en av de 10 först utvalda städerna. 

”Jag återvänder nu till mitt kära Stockholm med en fin plakett men framför allt ny kunskap och inspiration!” säger Olle Burell, kommunfullmäktigeordförande i Stockholm stad.

 /Malin Parmander, enhetschef för Stockholms stads internationella enhet.