IPI avslutas efter 10 års förhandlingar

Regional Policy | 09-06-2022

Efter 10 år av låsningar och förhandlingar nådde den Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och det Europeiska Unionens Råd nu under våren till slut en överenskommelse om instrumentet för internationell upphandling: IPI.

Den Europeiska kommissionen lade fram förslaget redan 2012 med syfte att ge EU ett verktyg att kunna sätta press på tredjeländer som har tillträde till EU:s upphandlingsmarknad, men som väljer att inte släppa in europeiska företag på deras marknader.

På grund av oenigheter bland medlemsstaterna, där bland annat Sverige och Storbritannien var negativa till instrumentet, har förslaget länge varit blockerat i rådet, vilket resulterade i att kommissionen lade fram ett reviderat förslag 2016. Medlemsstaterna lyckades dock inte komma överens om förslaget och det var först efter att Storbritannien lämnat EU som förhandlingarna återupptogs på nytt.

Stockholmsregionens Europakontor har varit aktiv i arbetet med IPI under förra året, i nära samarbete med upphandlingsexperter från Stockholmsregionen, Adda Inköpscentral, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Svenskt Näringsliv. Det slutliga förslaget innebär en positiv riktning för de flesta av de artiklar som är av intresse för Stockholmsregionen.

/Tobias Eriksson, EU Policyhandläggare vid Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel