Kommissionens uppdrag om klimatneutrala städer

Environment, climate and energy | 03-11-2021

Uppdraget om klimatneutrala och smarta städer innebär att minst 100 städer ska vara klimatneutrala till 2030 och att de sedan ska bana väg för att EU:s storstäder år 2050 ska uppnå samma mål.

I slutet av september lanserade EU-kommissionen fem uppdrag kopplade till forsknings- och innovationsprogrammet Horisont Europa som ska lägga grunden för att lösa några av våra största globala utmaningar. För perioden 2021 till 2023 kommer 1,89 miljarder euro att frigöras för uppdragen, som kommer att ge konkreta resultat till 2030. Uppdraget om klimatneutrala och smarta städer innebär att minst 100 städer ska vara klimatneutrala till 2030 och att de sedan ska bana väg för att EU:s storstäder år 2050 ska uppnå samma mål.

Ett klimatkontrakt för politisk förankring och långsiktighet

Samverkan mellan olika sektorer och aktörer är centralt precis som ett utmaningsdrivet perspektiv för att förankra de aktiviteter som genomförs i de verkliga behov som finns i Europas städer. Centralt i uppdraget om klimatneutrala städer är vad man kallar för ”Climate City Contract” som varje stad som deltar kommer att ta fram, signera och implementera. Kontrakten kommer att utformas tillsammans med lokala intressenter och medborgare.

Kontrakten kommer att innehålla specifika åtaganden om hur respektive stad föreslår att använda och skala upp innovativa och smarta lösningar för att nå klimatneutralitet. Det kommer också att innehålla en referensnivå, hur staden planerar att genomföra åtaganden till år 2030 och en investeringsplan som ska identifiera relevanta finansieringskällor för att kunna leverera gentemot kontraktet.

Plattform för att stötta städerna i omställningen

För att stötta städerna startas en plattform upp nu i november genom projektet NetZeroCities. Plattformen kommer att bistå med teknisk, juridisk och finansiell rådgivning och kommer att säkerställa att det finns en röd tråd och koordinering mellan de olika aktiviteterna i uppdraget, samt regelbundet rapportera om uppdragets utveckling och framsteg. Uppdraget kommer också med hjälp av plattformen att stödja skräddarsydda pilotprojekt samt skala upp och replikera lösningar som har utvecklats i tidigare forskningsprogram.

Möjligheter att delta

Alla intresserade städer med fler än 50 000 invånare kan lämna in en intresseanmälan som förväntas att öppna nu under november månad och vara öppen till första kvartalet nästa år. Kommissionen uppmuntrar särskilt städer med fler än 100 000 invånare att söka.

Enligt kommissionen kommer anmälningarna att utvärderas av en grupp oberoende experter som kommer ge de utvalda städerna grönt ljus att påbörja det samskapande arbetet med kontrakten i början av 2022.  Naturligtvis kommer utvecklingen av kontrakten att ta olika lång tid för olika städer, kommissionen räknar med minst sex månader för de mest avancerade städerna.

Stockholmsregionens Europakontor kommer att fortsätta att följa de olika uppdragen och informera om när intresseanmälningen öppnar. Läs gärna vidare i den implementeringsplan som har publicerats angående uppdraget och kommissionens frågor och svar.

/Anna Tranberg, EU Policy Officer på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel