Läget i förhandlingarna om EU:s budget och återhämtningsfond

Regional Policy | 25-11-2020

Ungern och Polen lade den 16 november in sina veton kring EU:s budget för 2021–2027 och återhämtningsfond. De är missnöjda med den nya mekanismen som kopplar EU-medel till rättsstatens principer. Både EU-kommissionen och gruppledarna i Europaparlamentet har under veckan uppmanat Ungern och Polen att de bör ta ärendet till domstol istället för att straffa EU:s medborgare genom att blockera budgeten.

Ungern och Polen lade den 16 november in sina veton kring EU:s budget för 2021–2027 och återhämtningsfond. De är missnöjda med den nya mekanismen som gör det möjligt att dra in EU-stöd till medlemsländer som inte följer grundläggande demokratiska regler som rättsstatens principer. Veckan innan hade man kommit överens om en historisk uppgörelse, som nu blockeras och riskerar att bli försenad. Om man inte hittar en lösning, kan budgeten och återhämtningsfonden inte träda i kraft vid årsskiftet och istället förlängs den nuvarande budgeten. Det innebär bl.a. att nya projekt och program blir försenade. Vid en försening kan, enligt kommissionen5000 forskningsjobb försvinna per månad och över 100 000 EU-finansierade projekt försenas. 

Både EU-kommissionen och gruppledarna i Europaparlamentet har under veckan uppmanat Ungern och Polen att, om de anser att det är olagligt att EU-medel kopplas till rättsstatens principer, bör de ta ärendet till domstol istället för att straffa EU:s medborgare genom att blockera budgeten. Trots att Ungern är en del av problemet säger Ungerns premiärminister Orbán att han är säker på att EU kommer att lösa dödläget. Tysklands förbundskansler Merkel kommer att fortsätta leda förhandlingarna och försvarar det förslag som nu ligger på bordet, som en majoritet av medlemsländerna står bakom.