Stockholmsregionen behöver EU-samarbetet och vice versa

Other | 13-12-2018

Så här bara några dagar innan jul kan man blicka tillbaka och fundera över vad 2018 har inneburit för Stockholmsregionen i relation till EU. Skriver bland annat om Brexit - här finns ingen vinnare, och om viktiga frågor som påverkat Stockholmsregionen 2018.

Först och främst, grattis till Stockholms stad och Anna König Jerlmyr som precis blivit vald till ordförande i det europeiska storstadsnätverket EUROCITIES! Med devisen ”A little less conversation, a little more action”, en devis som även går att applicera på en rad nutida fenomen, alltifrån den utdragna regeringsbildningen i Sverige till arbetet med att minska koldioxidutsläppen. Men framförallt ska det bli spännande att se vad Stockholm kan bidra med i nätverket EUROCITIES och i EU-politiken.

2018 ser också tyvärr ut att bli sista året för ett EU bestående av 28 länder, då Storbritannien redan om tre månader är på väg bort. Det finns ingen vinnare i Brexit och utträdet är faktiskt ganska dåligt för alla, inklusive Storbritannien själva och för Stockholmsregionen. Hur dåligt beror mycket på hur hård Brexit det blir, vilket i sin tur beror på om parlamentet i Storbritannien godkänner den mödosamt framförhandlade skilsmässan med EU som ändå skulle innebära en relativ mjuklandning (detta har i dagarna dock satts på sin spets, då omröstningen i brittiska parlamentet har skjutits upp, dessutom tycks även Theresa Mays framtida position vara osäker). Annars tycker jag gott de kan stanna kvar och kanske folkomrösta igen.

Trots Brexit och andra kända utmaningar i flera av EU:s medlemsländer så har vi inom EU-samarbetet under året ändå kommit överens om många viktiga frågor som också påverkar Stockholmsregionen. Vi har till exempel enats kring en rad lagförslag i det så kallade ”vinterpaketet” som handlar om ren energi i Europa. För Stockholmsregionens del berörs vi både av lagstiftning kring främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och energieffektiviseringsdirektiv. Som lagförslagen ser ut just nu har de inte någon negativ inverkan på Stockholmsregionens möjligheter till utveckling. Det är direktiv, så nu är det upp till Sverige att tolka lagtexten och implementera i svensk lagstiftning, det återstår alltså fortfarande att se hur resultatet blir. Detsamma gäller lagstiftning på telekommarknaden och kring offentlig data som är viktigt för Europa och dess mest innovativa storstadsregion – Stockholmsregionen.

EU-samarbetet rullar trots allt vidare. Stödet i Sverige för EU-medlemskapet har heller aldrig varit större, i synnerhet i Stockholmsregionen. Det är i och för sig inte så konstigt, då EU-samarbetet gynnat oss väl. Så låt oss i denna positiva anda fortsätta att bidra till EU:s utveckling 2019 och framöver. Stockholmsregionen behöver EU-samarbetet och vice versa.

God jul och Gott nytt år!

/ Per Spolander, VD Stockholm Region EU Office