Molntjänster

Digitalisation | 05-10-2021

En stor del av den data som genereras i Europa lagras idag utanför unionens gränser och därför riktas mer fokus mot EU:s förmåga att lagra data inom unionen. I Europeiska kommissionens datastrategi redogör man för det ökande behovet av en europeisk moln- och edgekapacitet.

Tillgången till data är väsentlig för innovation och utvecklingen och enorma mängder genereras världen över varje dag. Den ökad dataanvändningen medför större fokus på säker datahantering och en stor del av den data som genereras i Europa lagras idag utanför unionens gränser. Det har visat sig resultera i att myndigheter i tredjeland kunnat få tillgång till européers data. Med anledning av detta riktas mer och mer fokus mot EU:s förmåga att lagra data inom unionen. I Europeiska kommissionens datastrategi redogör man för det ökande behovet av en europeisk moln- och edgekapacitet. Det är en teknik som ger användare möjlighet att lagra och processa data som finns på en annan plats och som genom minskade IT-kostnader, medför ekonomiska fördelar för företag och den offentliga sektorn.

Genom att ta fram nya regelverk för molntjänster och investera i projekt för ny teknik, vill kommissionen bidra till att molnanvändares data ska kunna lagras inom EU. Det ska även bidra till att främja innovativa ekosystem, som bidrar till datadelning mellan företag och offentliga myndigheter. Likaså ska det höja standarden för molntjänsters säkerhet, miljöprestanda och konkurrenskraft.

Som ett steg i arbetet presenterade kommissionen den 19 juli i år alliansen för industridata, edgeteknik och molnteknik. Alliansen ska föra samman medlemsstater, molnleverantörer, molnanvändare, akademin och civilsamhället. Målet är att underlätta utvecklingen av en pålitlig, energieffektiv och konkurrenskraftig europeisk molntjänst. Alliansen har också koppling till framtagandet av gemensamma europeiska dataområdena. Offentliga och privata företag och organisationer som är verksamma inom molnteknik och datahantering kan delta i alliansen. Läs mer om hur man går med här.

/Tobias Eriksson, EU Policy Officer på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel