Ny AI-lag presenterad

Digitalisation | 21-04-2021

Rättsakten för AI har varit högaktuell under april och AI står generellt högt på kommissionens agenda. Den 21 april presenterade kommissionen sitt förslag till rättslig ram för AI. Förordningen syftar till att säkerställa användningen av pålitliga AI-system. Syftet är att etablera höga standarder för AI-system och främja Europas roll som global ledare i utvecklingen av säker, människocentrerad, tillförlitlig och inkluderande AI.

Genom reglerna i förordningen kommer det bland annat att bli möjligt att förbjuda AI-system som utgör ett hot mot människors säkerhet, försörjningsmöjligheter och rättigheter. Strikta skyldigheter kommer gälla för AI-system som bedöms utgöra en hög risk, bland annat system som används i kritisk infrastruktur, utbildning och väsentliga privata och offentliga tjänster. AI-system för ansiktsigenkänning är i princip förbjuden, men kan i undantagsfall användas vid terrorhot.

Nästa steg i processen är att Europaparlamentet och rådet ska påbörja utarbetandet av deras interna positioner till kommissionens förslag.

Det är viktigt för Stockholm att följa utvecklingen av kommissionens förslag eftersom AI i allt större utsträckning i dag är del av vår vardag. Tekniken medför nya möjligheter för forskning och innovation, bland annat genom att underlätta analyser av stora datamängder, och system utvecklas i dag för att användas för prevention och screening inom hälso- och sjukvården.