Other | 05-07-2019

"På EU-agendan" är nyhetsbrevet för dig som vill hålla dig uppdaterad, följa med i vårt arbete och lära dig mer om EU-politik. Nyhetsbrevet tar nu lite sommarpaus och vi kommer åter i september för att fortsätta uppdatera er om senaste nytt, bjuda på reflektioner och spaningar, så att du enkelt kan hänga med i vad som händer. Nu önskar vi alla en riktigt härlig sommar 🌸☀️

Demokrati, diplomati och ny politisk agenda

De härliga sommarmånaderna juli och augusti passar perfekt till att fundera kring Stockholmsregionens roll i det ”nya” EU som träder fram i höst. Vi har en ny lagledning på EU- institutionerna och ett Storbritannien som troligtvis lämnar samarbetet. Vi har även en ny strategisk inriktning för EU-samarbetet 2019-2024 som också glädjande nog nämner behovet av bättre dialog med regionala och lokala aktörer. Inriktningen består av fyra prioriteringar:

 • Skydda medborgarna och friheterna
  • Rättstatsprincipen, yttre gränskontroll, migration, terrorism, gränsöverskridande brottslighet, katastrofberedskap samt skadlig cyberverksamhet, hybridhot och desinformation
 • Utveckla en stark och kraftfull ekonomisk bas
  • Euron, bank-kapitalmarknadsunion, inre marknad och industripolitik, digitala revolutionen och AI, forskning, utveckling och innovation, uppdatering av våra europeiska konkurrenskraftsramar
 • Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa
  • Klimat, cirkulär ekonomi och energi, miljön i städerna och på landsbygden, kvaliteten på luft och vatten, hållbart jordbruk, biologisk mångfald, bevara miljösystemen, inklusive världshaven, sociala pelaren, kultur och kulturarv
 • Främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang
  • Multilateralism, Agenda 2030, grannskapspolitik, partnerskap med Afrika, stärkt utrikes-handels-säkerhets- och försvarspolitik

Stockholm – Europas mest attraktiva storstadsregion – har mycket att bidra med och vinna på att delta i EU-samarbetet kring flera av dessa frågor och det är något vi på Brysselkontoret kommer att arbeta för med start till hösten och resten av mandatperioden.

Men till dess behövs lite semestervila och jag önskar därför alla en härlig sommar och ser fram emot att starta hösten tillsammans med plattan i mattan i EU-samarbetet!

/ Per Spolander, VD Stockholm Region EU Office

P.S För övrigt är det kul att EU-kommissionen för första gången kan få en kvinnlig ordförande. Ett historiskt banbrytande ögonblick i EU-samarbetet och extra roligt att Ursula von der Leyen så att säga är en EU-produkt då hon föddes i Bryssel under EU-stapplande barndom på sent femtiotal med en pappa som var en av de första EU-tjänstemännen. Cirkeln är sluten. D.S

 

Den tyska försvarsministern Ursula von der Leyen är nominerad till posten som EU-kommissionens ordförande, vilken nu innehas av Jean-Clade Juncker. EU:s stats- och regeringschefer enades till slut om ett paket av nomineringar till EU:s toppositioner efter tre dagars förhandlingar. Rådet nominerade också belgiska premiärministern Charles Michel till ny ordförande för Europeiska rådet, föreslog spanska utrikesminister Josep Borell som EU:s utrikesrepresentant ochfranska Christine Lagarde som ordförande för Europeiska centralbanken.

Ursula von der Leyen är för många ett nytt namn men ska ha funnits med i bakgrunden under förhandlingarnas gång. Hon är inte en av de så kallade Spitzenkandidaten (dvs. en av de kandidater från de stora partigrupperna i Europaparlamentet som kandiderat till posten som EU-kommissionens ordförande), vilket väckt upprörda känslor på en del håll.

Nomineringen kan på flera sätt beskrivas som historisk. Kanske främst då Von der Leyen, om hon blir godkänd av Europaparlamentet, blir den första kvinnliga kommissionsordföranden. Men i och med nomineringen har EU:s ledare också “gått förbi” Europaparlamentets Spitzenkandidat-process (är det kanske en era som är förbi?) och de följde inte heller traditionen att nominera en tidigare stats- och regeringschef. Så det finns flera nyheter med Ursula von der Leyen.

Trots att hon fick bred uppbackning från EU:s ledare står hon inför en potentiellt hård kamp i Europaparlamentet, där hennes nominering behöver en absolut majoritet när de 751 ledamöterna röstar om ca två veckor. Om hon inte blir vald kommer rådet börja om och nominera en ny kandidat inom en månad och rådets nuvarande ordförande Donald Tusk uppmanar Europaparlamentet att godkänna nomineringarna.

Om Ursula von der Leyen: Hon föddes i Bryssel och tillbringade större delen av sin barndom i EU-huvudstaden, där hennes pappa arbetade i kommissionen. Hon talar förutom tyska både franska och engelska flytande, vilket är en stor fördel. Hon har dock aldrig tidigare arbetat med EU-frågor. Hon är sedan 2013 försvarsminister i Tyskland och var även minister för familje-, äldre-, kvinno- och ungdomsfrågor 2005–2009.

Rådets sammanfattning från mötet hittar du här.

 

I måndags var det första dagen på nya jobbet för de nyvalda ledamöterna i Europaparlamentet. Första arbetsveckan inleddes med ett konstituerande möte i Europaparlamentet i Strasbourg, där parlamentet bland annat utsåg en ny talman och röstade om vem som ska sitta i vilket utskott. Våra 20 svenska ledamöter fick de utskott som de hade önskat och ni hittar sammanställningen nedan. Ny talman för Europaparlamentet blev den italienska ledamoten David Sassoli från den socialdemokratiska gruppen.

När det gäller utskottsfördelningen ska de svenska ledamöter fått vad de önskat och vi kan konstatera att miljö och jämställdhet är högt prioriterat. I dessa utskott har vi fem respektive fyra ordinarie ledamöter. I några utskott finns inga ordinarie svenska ledamöter, exempelvis budget, budgetkontroll och rättsliga frågor. Men även som ersättare har du som parlamentariker möjlighet till stor påverkan. Med en ny mandatperiod framför oss kommer vi bevaka lagstiftning som kommer behandlas i flera av utskotten där vi har svenska ledamöter och vi bidrar också gärna med stöd och underlag i de frågor vi kan bidra i.

Utskott för de svenska ledamöterna: 

AFET = Utrikes frågor
1. David Lega (KD)
2. Charlie Weimers (SD)

3. Jytte Guteland (S)
4. Arba Kokalari (M)AGRI = Jordbruk & landsbygdens utveckling
1. Pär Holmgren (MP)
2. Fredrick Federley (C)BUDG = Budget
1. Erik Bergkvist (S)CONT = Budgetkontroll
1. David Lega (KD)

CULT = Kultur & utbildning
1. Heléne Fritzon (S)

DEVE = Utveckling
1. Tomas Tobé (M)
2. Evin Incir (S)

ENVI = Miljö, folkhälsa & livsmedelssäkerhet
1. Malin Björk (V)
2. Fredrick Federley (C)
3. Jytte Guteland (S)
4. Pär Holmgren (MP)
5. Jessica Polfjärd (M)

6. Karin Karlsbro (L)

EMPL = Sysselsättning & Sociala frågor
1. Abir Al Sahlani (C)
2. Johan Danielsson (S)
3. Peter Lundgren (SD)
4. Sara Skyttedal (KD)

ECON = Ekonomi & valutafrågor
1. Jessica Polfjärd (M)
2. Jessica Stegrud (SD)

FEMM = Kvinnors rättigheter & jämställdhet mellan kvinnor och män
1. Heléne Fritzon (S)
2. Arba Kokalari (M)
3. Alice Bah Kuhnke (MP)
4. Jessica Stegrud (SD)

IMCO = Inre marknaden & konsumentskydd
1. Arba Kokalari (M)

ITRE = Industrifrågor, forskning & energi
1. Sara Skyttedal (KD)
2. Jessica Stegrud (SD)

3. Heléne Fritzon (S)
4. Tomas Tobé (M)

INTA = Internationell handel
1. Karin Karlsbro (L)
2. Jörgen Warborn (M)

LIBE = Medborgerliga fri- & rättigheter samt rättsliga & inrikes frågor
1. Evin Incir (S)
2. Alice Bah Kuhnke (MP)
3.Tomas Tobé (M)

4. Abir Al Sahlani (C)
5. Malin Björk (V)
6. Charlie Weimers (SD)

REGI = Regional utveckling
1. Erik Bergkvist (S)

TRAN = Transport och turism
1. Johan Danielsson (S)
2. Peter Lundgren (SD)

3. Pär Holmgren (MP)
4. Jörgen Warborn (M)

Fetmarkerad = ordinarie ledamot

 

Det var under toppmötet i juni som EU:s stats- och regeringschefer klubbade igenom en ny strategisk agenda för EU mandatperioden 2019-2024. Så här sammanfattar EU:s ledare själva beslutet:

Under de senaste åren har världen blivit alltmer instabil och komplex, med snabba förändringar. Detta medför både möjligheter och utmaningar. Under de kommande fem åren kan och kommer EU att stärka sin roll i denna föränderliga miljö. Tillsammans är vi beslutsamma och fokuserade, och vi förlitar oss på våra värden och vår modells styrkor. Det är det enda effektiva sättet att forma framtidens värld, främja våra medborgares, företags och samhällens intressen och värna om vårt sätt att leva.

Den strategiska agendan innehåller en övergripande ram för och inriktning på Unionens bemötande av situationen. Den är avsedd att vägleda EU-institutionernas arbete under de kommande fem åren och är inriktad på fyra huvudsakliga prioriteringar:

 • Skydda medborgarna och friheterna
 • Utveckla en stark och kraftfull ekonomisk bas
 • Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa
 • Främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang

I agendan anges också hur man ska nå resultat i fråga om dessa prioriteringar.

Dokumentet En ny strategisk agenda (på svenska) hittar du här.
Länk till rådets sammanfattning om mötet hittar du här.

 

Vill du få nyhetsbrevet direkt i din inkorg? Signa upp dig här.