Oslo-Stockholm 2.55 och betydelsen av gränsöverskridande transporter

Press Release, Transport | 01-06-2022

Region Värmland European Office, Central Sweden European Office och Stockholm Region EU Office bjöd den 18 maj in till ett lunchsamtal i Bryssel om hur vi kan förbättra järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm, vikten av gränsöverskridande transporter och EU:s roll.

Deltog på mötet gjorde europaparlamentarikern Jakop Dalunde, som är utsedd till den gröna gruppens förhandlare i arbetet med att ta fram Europaparlamentets gemensamma ståndpunkt. Likaså fanns representanter från Oslo Region EU Office på plats.

“Det absolut viktigaste för oss i TEN- T är den gränsöverskridande dimensionen av transportnätet, här har EU jätteviktig roll att spela” –  Jakop Dalunde, svensk Europaparlamentariker, ledamot i Transportutskottet.

Under samtalet diskuterades den senaste utvecklingen av sträckan och det starka stöd som finns i Norge och Sverige. Likaså Oslo-Sthlm 2.55 syn på den uppdatering av förordningen om utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) som just nu pågår.

Oslo-Sthlm 2.55 är ett regionalt initiativ för att förbättra järnvägen så att den kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ till flyget. Innan pandemin var flygresan mellan Oslo och Stockholm på endast 40 mil världens tjugonde största med 22 avgångar per dag i vardera riktningen. Tåget har i nuläget nästan dubbelt så lång restid som flyget hade en marknadsandel på endast 12 procent. Genom att förbättra järnvägsförbindelsen skulle inte bara huvudstäderna och regionerna bättre knytas samman, det skulle också kunna flytta över en miljon resenärer från flyget till tåget och minska utsläppen från flyget med ungefär 90,000 ton per år.

Mer information

Presentationen från mötet finns här.

Om arbete med att förbättra järnvägsförbindelsen Oslo-Stockholm finns på bolagets hemsida här.

Läs vår artikel om projektet här.

Positionspapper om TEN-T från Oslo-Sthlm 2.55 finns att läsa här.

/Anna Tranberg, Policyhandläggare vid Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel