Transport

2023.07.04

EU:s gröna vecka – seminarium kompetens för grön infrastruktur

För fjärde året i rad arrangerade Europakontoret tillsammans med de andra nordiska huvudstadskontoren, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors, ett seminarium under EU:s gröna vecka. I år var temat kompetens för grön infrastruktur.  

2023.05.05

Breakfast seminar on innovation & skills for a sustainable transport system I 23 May I 09.00-10.00

Stockholm Region EU Office, together with Fordonsdalen (vehicle valley), welcomes to a breakfast seminar on innovation and skills for a sustainable transport system. Join us to learn more about the regional perspective on mobilising an innovation cluster, skills, and taking a systemic approach to the transition of the automotive sector. The seminar will be held in Brussels, but with possibility to attend online.

2023.05.02

Vad händer med 55%-paketet?

I juli 2021 publicerade EU-kommissionen 55%-paketet. Syftet med paketet är att nå de klimatmål som satts ut till år 2030, som innebär en minskning av koldioxidutsläpp med 55% jämfört med 1990-årsnivåer, och på sikt att bli världens första klimatneutrala kontinent till år 2050.

2023.03.10

Nya EU-regler för utsläpp från fordon

Transportsektorn står för nästan en fjärde del av EU:s utsläpp av växthusgaser, och enligt siffror från 2021 har transportrelaterade utsläpp ökat med 33% jämfört med 1990 års nivåer. På EU-nivå finns det tre större lagstiftningar som reglerar utsläpp från fordon som gemensamt ska minska transportsektorns klimatpåverkan och göra luften renare.

Load More