Other | 05-07-2019

Skriver och reflekterar om det nya Europaparlamentet som nu har tillträtt, att en ny EU-kommission som är på gång att formeras och att en ny politisk agenda för EU-samarbetet för kommande mandatperiod nyligen har klubbats av EU:s stats- och regeringschefer. Den nya agendan nämner glädjande nog behovet av bättre dialog med regionala och lokala aktörer.

De härliga sommarmånaderna juli och augusti passar perfekt till att fundera kring Stockholmsregionens roll i det ”nya” EU som träder fram i höst. Vi har en ny lagledning på EU- institutionerna och ett Storbritannien som troligtvis lämnar samarbetet. Vi har även en ny strategisk inriktning för EU-samarbetet 2019-2024 som också glädjande nog nämner behovet av bättre dialog med regionala och lokala aktörer. Inriktningen består av fyra prioriteringar:

 • Skydda medborgarna och friheterna
  • Rättstatsprincipen, yttre gränskontroll, migration, terrorism, gränsöverskridande brottslighet, katastrofberedskap samt skadlig cyberverksamhet, hybridhot och desinformation
 • Utveckla en stark och kraftfull ekonomisk bas
  • Euron, bank-kapitalmarknadsunion, inre marknad och industripolitik, digitala revolutionen och AI, forskning, utveckling och innovation, uppdatering av våra europeiska konkurrenskraftsramar
 • Bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa
  • Klimat, cirkulär ekonomi och energi, miljön i städerna och på landsbygden, kvaliteten på luft och vatten, hållbart jordbruk, biologisk mångfald, bevara miljösystemen, inklusive världshaven, sociala pelaren, kultur och kulturarv
 • Främja Europas intressen och värden i ett globalt sammanhang
  • Multilateralism, Agenda 2030, grannskapspolitik, partnerskap med Afrika, stärkt utrikes-handels-säkerhets- och försvarspolitik

Stockholm – Europas mest attraktiva storstadsregion – har mycket att bidra med och vinna på att delta i EU-samarbetet kring flera av dessa frågor och det är något vi på Brysselkontoret kommer att arbeta för med start till hösten och resten av mandatperioden.

Men till dess behövs lite semestervila och jag önskar därför alla en härlig sommar och ser fram emot att starta hösten tillsammans med plattan i mattan i EU-samarbetet!

P.S För övrigt är det kul att EU-kommissionen för första gången kan få en kvinnlig ordförande. Ett historiskt banbrytande ögonblick i EU-samarbetet och extra roligt att Ursula von der Leyen så att säga är en EU-produkt då hon föddes i Bryssel under EU-stapplande barndom på sent femtiotal med en pappa som var en av de första EU-tjänstemännen. Cirkeln är sluten. D.S