#Den här gången röstar ännu fler i Stockholmsregionen

Other | 12-04-2019

Om vi lyssnar till Europaportalen är deras gissning att röstdeltagande till Europaparlamentsvalet i maj kommer uppgå till ca 55 procent i Sverige. Det är en liten ökning från senaste valet och en egen gissning är att de dagliga nyheterna om vedermödorna med Brexit gör att fler känner att det här med EU-samarbetet ändå är rätt bra och viktigt. Skriver några tankar om EU-valet och summerar några argument från vårt inspirationsseminarium i Stockholm den 4 april om varför vi ska rösta i EU-valet.

Enligt en kvalificerad gissning av Europaportalen kommer röstdeltagande till Europaparlamentsvalet nästa månad uppgå till ca 55 procent i Sverige. Det är en liten ökning från senaste valet då 51,5 procent av röstberättigade svenskar röstade. Man kan gissa att de dagliga nyheterna om vedermödorna med Brexit gör att fler känner att det här med EU-samarbetet ändå är rätt bra och viktigt.

I Stockholms län röstade 56,7 procent senast (Uppsala 54 procent, Södermanland 47,3 procent, Gotland 48,9 procent, Västmanland 46,6 procent) och nog borde Stockholm-Mälarregionen komma över 60 procent i röstdeltagande denna gång! Men då vill de till att vi alla drar vårt strå till stacken och hjälper till att övertyga familjemedlemmar, grannar, kommun- och regioninvånare om hur viktigt och kul det är att nyttja sin rättighet att rösta.

I förra veckan försökte vi, genom ett inspirationsseminarium på Europahuset i Stockholm, ge argument till ett hundratal politiker och tjänstemän från regionen varför det är extra viktigt att rösta denna gång. Eventet arrangerades av EU-samordnarnätverket i Stockholms län i samarbete med oss, SKL, Europaparlamentet och EU-kommissionen. För att sammanfatta några argument som framkom på eventet om varför vi ska rösta i EU-valet:

🇪🇺Europaparlamentet är ett lagstiftande organ som tillsammans med Rådet beslutar om lagar som påverkar våra liv i Stockholmsregionen, inklusive kommuner och regioners möjlighet att tillhandahålla samhällsservice.
🙋‍♀️Det är ett direktval, dvs vi medborgare kan direkt välja vilka som ska representera oss i denna viktiga medlagstiftande församling. Om inte du röstar låter du någon annan välja vem som ska representera dig.
❗️Vår röst blir ännu viktigare när nationalistiska och populistiska krafter mobiliserar för att få större inflytande i parlamentet samt att vissa aktörer vill sprida desinformation och därmed splittra EU.
🌍Globalt behöver vi ett starkt EU – för klimatet, för säkerheten och för handeln. Annars kommer vi se att andra starkare ekonomier dikterar villkoren.

Så nu är det bara att kavla upp armarna, njuta av valrörelsen och arbeta för att så många som möjligt röstar den 26:e maj. Vi ska ha minst 60 procent röstdeltagande i Stockholmsregionen!