Ny mandatperiod i Stockholmsregionen

Other | 06-11-2018

Skriver bland annat om valet och det nya politiska läget i Stockholmsregionen, om Stockholmsregionens relation till EU och hur vi kan dela med oss av erfarenheter och goda exempel, hur vi kan nyttja de möjligheter som digitaliserings- och forskningsarbetet inom EU medför samt hur vi som regionens gemensamma kontor i Bryssel stöttar och utgör en viktig resurs i det arbetet.

Precis som i rikspolitiken har det varit en oviss utgång i många av länets kommuner. Förhandlingar har pågått sedan valnatten och först nu sju veckor efter valet börjar det politiska läget klarna. I närmare 20 av de 26 kommunerna i länet blir det borgerligt styre – och i ytterligare fyra blir det så kallat blågrönt styre, däribland i Stockholm stad. Även i Landstinget (snart Region Stockholm) blir det ny blågrön majoritetskoalition. Överlag är det alltså en blågrön Stockholmsregion som de närmsta fyra åren ska ansvara för arbetet för att bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

I det arbetet utgör den gemensamma Europaföreningen en angelägen pusselbit genom att ta tillvara stockholmarnas – i vid bemärkelse – strategiska intressen gentemot EU de närmaste fyra åren. Det blir betydelsefulla år för EU-samarbetet som under våren 2019 inleds med Brexit i månadsskiftet mars/april och följs av ett viktigt val till Europaparlamentet i maj (söndagen den 26:e i Sverige) och nytt lag i den Europeiska kommissionen i november.

Oavsett färg i majoriteterna så arbetar vi alla för att göra Stockholmsregionen till en konkurrenskraftig storstadsregion där livskvalitet, tillväxt, utveckling och hållbarhet står i fokus. Då vill det också till att vi syns och hörs väl i relevanta politikområden även på EU-nivå. Tar vi inte vara på möjligheten att påverka utformningen i för oss viktiga frågor får vi helt enkelt anpassa oss efter vad andra beslutar.

Om Stockholmsregionen till fullo ska nyttja de möjligheter som till exempel digitalisering- och forskningsarbetet inom EU medför är det bra att känna till vad det finns för finansierings- och kunskapsutbytesmöjligheter. Liksom att känna till och vara med och påverka EU:s pågående initiativ kring användandet av offentliga data, artificiell intelligens och cybersäkerhet.

Ett annat exempel, om vi ska nå våra högt uppsatta klimatmål, bli en världsledande miljöhuvudstad och erbjuda bättre framkomlighet och hållbara transporter med en kollektivtrafik i världsklass, är att känna till och vara med och påverka EU:s initiativ kring rena fordon, gemensamma transportkorridorer, gemensam klimatstrategi, översynen av ramdirektivet för vatten och luftkvalitetdirektiven. Dessutom har vi goda möjligheter att som ledande huvudstadsregion i Europa dela med oss av smarta lösningar eftersom klimatet och miljön inte stannar vid lokala/regionala eller nationella gränser. Att till exempel stödja grannländer för att hitta ett smart alternativ till koleldning för att värma sina bostäder kanske gör mer för både luftkvalitet och klimat i Stockholmsregionen än mycket annat vi investerar i?

Hur som helst, regionens gemensamma Brysselkontoret stöttar och utgör en viktig strategisk resurs i det arbetet.

/ Per Spolander, VD Stockholm Region EU Office