Ödesmånaden mars är här!

Other | 08-03-2019

Frankrikes president Macron talar om att läget är akut och att Europa aldrig varit i lika stor fara. Som en illustration ska Storbritannien nu i mars lämna EU. Skriver några tankar om Brexit, EU-valet samt om hållbar tillväxt och vikten av att vara en del av den inre marknaden.

I Sveriges utrikesdeklaration konstateras att ”Sveriges trygghet börjar i Europa. EU-samarbetet ger oss fred, stabilitet och tillväxt. Det är avgörande också för att möta klimathotet. Samtidigt är det Europa vi känner under förändring.”

Frankrikes president Macron talar om att läget är akut och att Europa aldrig varit i lika stor fara. Som en illustration ska Storbritannien nu i mars lämna EU. Det vill säga, om de nu inte på sluttampen inser att det är alldeles för dyrt, krångligt och dumt projekt att ge sig i kast med. Förhoppning om att ställa in alltihop finns, då det nu talas om eventuell framflyttning av utträdet till sommaren. Sedan ska man enligt avtalet ha en övergångsperiod på ett par år och plötsligt kanske man har glömt bort alltihop? Fast det är förstås inte upp till mig som stockholmare att ha åsikter om vad engelsmännen ska göra med sitt medlemskap i EU. Nationella suveränitetsprincipen gäller, men jag tror kanske inte personligen att utträdet bidrar till fred, stabilitet och tillväxt.

Hållbar tillväxt ska vi vara rädda om. Olika rapporter, exempelvis länsstyrelsens ”Läget i länet” eller den regionala konjunkturbarometern, visar att vi är på väg in i en lugnare ekonomisk aktivitet. Som en av EU:s tillväxtmotorer, med en tjänstetung och kunskapsintensiv näringslivsstruktur, skapas vår tillväxt till stor del genom att vi är en del av den inre marknaden i Unionen. Det går bra för Stockholmsregionen, men vi har också utmaningar, exempelvis inom infrastruktur och kompetens inom vissa branscher. Men genom att arbeta tillsammans, såväl offentliga aktörer, näringsliv, akademi, ideell sektor som civilsamhället, mot gemensamma mål, har vi goda förutsättningar att lyckas med hållbar tillväxt, även i lugnare ekonomiska tider.

Hur som helst, vi har nu bara runt 80 dagar kvar till EU-valet och på det temat arrangerar Stockholms läns utmärkta EU-samordnarnätverk tillsammans med oss, EU-kommissionen, Europaparlamentet och Sveriges Kommuner och Landsting en inspirationseftermiddag den 4:e april i Europahuset i Stockholm. Här kommer vi att diskutera aktuell EU-politik och få ta del av ledande experters analyser av utvecklingen i Europa. Vi kommer (förhoppningsvis) få svar på vart Europa är på väg? Vilket Europa vill vi se i framtiden? Vilka de europeiska framtidsfrågorna är och hur de påverkar Sverige och vardagen i kommuner och regioner? ”EU och framtidsfrågorna – med Europaparlamentsvalet i fokus” är titeln. Välkomna!