Takeaways från veckans State of the Union

Comments and articles | 16-09-2020

Den 16 september höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt första tal till unionen (State of the Union). State of the Union är ett årligt tal i september inför parlamentet, där kommissionens ordförande presenterar den politik som EU-kommissionen tänker bedriva. Det skulle kunna liknas vid statsministerns regeringsförklaring.

Von der Leyen presenterade sin vision för ett starkare Europa, med löften om att kommissionen kommer att driva en hållbar återhämtning som kommer att ge Europa en global plattform för ett ekonomiskt, miljömässigt och geopolitiskt ledarskap.

Här är några takeaways från talet:

Stort fokus och satsningar på den gröna omställning. En tydlig ambition att uppnå klimatneutralitet till 2050. Ett konkret förslag presenterades; att minska utsläppen med 55% fram till 2030, det vill säga en ganska kraftig skärpning från dagens mål på 40%. Därtill ska 30% av återhämtningsfonden (Next Generation EU), även kallad coronafonden, gå till gröna satsningar. Vi kan också vänta oss nya förslag inom energiområdet i linje med EU:s gröna giv.

Stärka den globala konkurrenskraften. Åtgärder för att stärka den inre marknaden utlovades samt att få Schengenområdet att fungera till fullo igen, EU:s industristrategi ska uppdateras och en digital skatt är att vänta.

Satsningar inom hälsoområdet. Von der Leyen vill se en debatt om större EU-befogenheter inom hälsoområdet och utlovade samtidigt att etablera en byrå för biomedicinsk avancerad forskning och utveckling.

Ny europeisk migrationspakt. Nästa vecka lägger kommissionen fram sin nya migrationspakt (vilken vår svenska kommissionär Ylva Johansson ansvarar för) med en strategi baserad på mänsklighet, solidaritet och en “tydlig åtskillnad mellan de som har rätt att stanna och de som inte har det”. (Efter talet uttalade även von der Leyen att Dublinreglerna kommer att avskaffas och ersättas med ett nytt europeiskt migrationssystem).

Förslag om minimilöner. Förslaget handlar om att införa en rättslig ram för fastställande av minimilöner. Ni som läste DN i måndags såg säkert Von der Leyens debattinlägg om minimilöner, där hon lovade att förslaget inte ska äventyra den svenska modellen. Alla måste ha tillgång till minimilöner antingen genom kollektivavtal eller genom lagstadgade minimilöner och förslaget kommer att respektera nationell kompetens och tradition.

Strategi för att stärka HBTQI-rättigheter + handlingsplan mot rasism. Det är två förslag att vänta från kommissionen. Dessutom vill kommissionen driva på ömsesidigt erkännande av familjerelationer i EU

 

Länk till hela talet hittar ni här.