Talet om Europeiska Unionens tillstånd

Comments and articles | 07-10-2022

Den 14 september höll Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen det årliga talet om tillståndet i Europeiska unionen. Talet, som har hållits varje år sedan 2010, ger en bild av vad som kan förväntas av det kommande året och framför allt vad kommissionen planerar att prioritera.  

Ordförande Ursula von der Leyen, talmannen Roberta Metsola och hedergästen, tillika Ukrainas första dam, Olena Zelenska anlände till plenisalen i samlad trupp. Som förväntat präglades årets upplaga av Rysslands invasionskrig av Ukraina och behovet av att nu, mer än någonsin, värna om den europeiska solidariteten. Von der Leyen betonade genomgående i talet att EU fortsatt ska stå upp för demokratin, rättsstatens principer och det fria samhället. 

Det Europeiska året för kompetens

I talet presenterade von der Leyen temat för det kommande Europaåret. År 2023 kommer att vara ”det europeiska året för kompetens” och temat kan ses som en informationskampanj med syfte att stimulera till debatt och dialog i ämnet. Inom temat kommer EU fokus ligga på tre frågor som kommer genomsyra EU:s arbete under det kommande året;

1) skapa företagskulturer som möjliggör
2) se till att ha arbetsstyrkor med rätt kompetenser
3) säkerställa tillgång till kritiska råmaterial

Råvaror och den digitala omställningen  

Att säkerställa tillgången till kritiska råmaterial spelade också en central roll i talet. Tillgången är av vikt för att tillverka den teknologin som behövs för att EU ska möta de uppsatta målen för den digitala omställningen. Von der Leyen menade att EU inte får riskera att tillgången till vissa råmaterialen försvåras och drog paralleller till den åtstramade tillgången av rysk gas och risken av att EU försätts i en beroendeställning. Tillgången är med andra ord avgörande för EU:s digitalisering och strävan mot teknologisk suveränitet. Tillgången spelar även en viktig roll för att nå målen med EU:s gröna giv, som är beroende av en effektiv och framgångsrik digital omställning i samhället.

Energi  

Energifrågan fick också ett stort fokus i talet och framför allt omställningen till förnybar energi. Att göra sig av med beroendet av fossila bränslen och därmed beroendet av Ryssland, beskrevs av Ursula von der Leyen som en nödvändighet. Att diversifiera unionens energikällor, minska konsumtionen och införa vinsttak för elproducenter, är tre direkta åtgärder kommissionen ämnar att genomföra. Sett till ett längre tidsperspektiv, ska kommissionen göra en enorm satsning på vätgas, genom uppförandet av en så kallad vätgasbank som kommer att bidra till att garantera inköp av vätgas.  

/Elsa Josefsson, trainee och Gustaf Borelius, trainee på Stockholmsregionens Europakontor i Bryssel

 Fotokälla: Nyhetssajten Europaportalen