Universitetsalliansen Stockholm trio i Bryssel

Comments and articles | 07-02-2023

Universitetsalliansen Stockholm trio är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Alliansens mål är att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen. Sedan 2020 finns representation på plats i Bryssel.

Stockholm trio
I Bryssel delar universitetsalliansen kontor tillsammans med Stockholmsregionens Europakontor. Det var en naturlig lösning när trion kom till Bryssel, eftersom Stockholmsregionen är en av EU:s mest innovativa regioner och de tre lärosätena bedriver tillsammans drygt 30 procent av all akademisk forskning och forskarutbildning i Sverige. Att sitta tillsammans i Bryssel skapar än fler kontaktytor och underlättar samarbeten.

 

”Brysselkontorets aktiviteter är, liksom de flesta kontoren i Bryssel, kopplade till nätverkande, informationsinhämtning och kommunikation med Stockholm”, berättar Dan Andrée, senior rådgivare för universitetsalliansen.

 

EU-kurs i Bryssel
Ett konkret mål för Brysselkontoret är att bidra till att stärka de tre universitetens deltagande i det europeiska forskningsprogrammet Horisont Europa. I november förra året togs ett viktigt steg i det arbetet då en ”EU-kurs” hölls för första gången, då 18 forskare från lärosätena bjöds ned till Bryssel och träffade representanter från kommissionen, andra lärosätens Brysselkontor och Stockholmregionens Europakontor.

Idén med EU-kursen baseras på att ökad kunskap och förståelse för EU:s forskningspolitik gör det enklare för forskare att öka engagemang och deltagande på EU-nivå, som att söka om EU-medel och delta i exempelvis expertgrupper eller som utvärderare. Kursen inkluderade även olika möten och en forskarträff på Gents universitet.

”Vårt mål är vara proaktiva och även få synlighet för trion. EU-kursen bidrog till båda, inte minst genom en forskarträff i Gent, men också proaktivt genom att forskarna på sikt förhoppningsvis kommer att delta i det europeiska forskningsprogrammet Horisont Europa”, berättar Dan Andrée.

Fotokälla: Universitetsalliansen Stockholm trio i Bryssel

Nora Choque Olsson, doktor i psykologi vid Stockholms universitet, var en av kursdeltagarna och tyckte att det var ”givande dagar med viktig information om EU generellt, forskning och innovationsprogrammet i EU, Horizon Europa. Men även om att söka forskningsmedel och framför allt att få träffa andra forskare både från Stockholm trio och andra europeiska länder”.

”Kursen gav mig flera ‘ögonöppnande’ insikter om politiken bakom EU:s utlysningar och processen som leder till formuleringen av teman och utlysningar”, förklarar kursdeltagaren Hjalmar Brismar, professor i biofysik vid KTH. ”Jag förstår nu bättre hur vi kan jobba för att påverka kommande EU-utlysningar och hur Stockholm trio kan bidra till att forma forskningspolitiken i Bryssel med en mer direkt input från våra forskargrupper.”

/Sanna Sjöblom, Policyhandläggare hos Universitetsalliansen Stockholm trio i Bryssel