Universitetsalliansen Stockholm trios EU-kurs om forsknings- och innovationspolitik

Research and Innovation | 11-12-2023

För andra året i rad gick Stockholm trios EU-kurs av stapeln i mitten av oktober. Med 20 deltagande forskare från de tre lärosätena Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet, samt två deltagare från Region Stockholm, var EU:s forsknings- och innovationspolitik i fokus under tre intensiva dagar i Bryssel.

Om kursen 

Syftet med kursen är att skapa en fördjupad förståelse och kunskap om forskningspolitik på EU-nivå. Målet är att bistå forskarna i att öka sitt engagemang och deltagande på EU-nivå, exempelvis genom att söka EU-finansiering, bli utvärderare eller medverka i expertgrupper.  

I slutet av september hölls den första delen av kursen. Deltagarna träffades här på sina respektive hemorganisationer för att prata interna strategier och förbereda inför resan till Bryssel. Det första steget att ta fram en individuell handlingsplan för sitt personliga EU-engagemang togs också. 

”Jag har arbetat i Bryssel i över 26 år i olika positioner och jag tycker att den här kursen är ett av de mest intressanta och givande aktiviteter som jag varit iblandad i”, förklarar Dan Andrée, senior rådgivare på Stockholm trios Brysselkontor.

Under de tre kursdagarna i Bryssel fick deltagarna möjlighet att träffa och interagera med representanter från olika delar av EU:s institutioner. Diskussionerna rörde bland annat möjligheter i EU:s ramprogram Horisont Europa och det gavs även en introduktion till nätverksprogrammet COST. Under en träff med JRC, EU-kommissionens interna forskningstjänst, gavs också en ökad förståelse för forskares roll och bidrag i policyutveckling, men också hur forskare kan arbeta i EU-systemet. Deltagarna fick även träffa Vetenskapsrådet och Vinnovas gemensamma kontor i Bryssel SWERI och Stockholmregionens Europakontor. Dessutom genomfördes en informativ rundvandring i Europaparlamentet för att ge deltagarna en insikt i arbetet bakom utformningen av EU:s ramprogram för forskning och innovation.  

“Det är dels roligt att kunna bidra till att forskare i Stockholm får kunskap och motivation att påbörja en ’EU-karriär’, dels får vi i Bryssel kunskap och känsla för vad vi behöver och kan bidra med från Bryssel” – Dan Andrée, senior rådgivare på Stockholm trios Brysselkontor.

Samarbete med ett belgiskt universitet 

En viktig aspekt av kursen var besöket till Gents universitet, där de svenska forskarna hade möjlighet att knyta kontakter med sina belgiska motsvarigheter. Erfarenheten möjliggjorde även möten med forskare från olika discipliner, vilket väckte tanken om hur olika bakgrunder kan gynna samarbeten. Syftet var att skapa en miljö som främjar övergripande samarbete och utbyte inom universitetens forskning och utbildning, med fokus på nätverkande och utnyttjande av den breda akademiska miljön.  

 

 


“Det var mycket intressant att tillsammans med deltagande forskare från både Stockholm och Gent, samt personalen från Stockholm Trio börja reflektera över samarbetsformer och hur vi kan vara ett än mer utvecklat stöd för varandra” –  kursdeltagarna Jonas Ivarsson, strateg för affärsutveckling och internationella frågor på Region Stockholm och Ulrika Holmlund,
Samordnare för programkontoret Life Science. 

Annelie Drakman, fil.dr. i idéhistoria, forskare och lärare vid Stockholms universitet, var en av kursdeltagarna och tyckte också att höjdpunkten på kursen var att träffa andra forskare. “Jag hade ingen aning om det fanns så spännande, roliga och ambitiösa människor utspridda över hela KTH, SU och KI!” förklarade hon efteråt. “I bästa fall fortsätter vi att lära av och hjälpa varandra i många år framöver.”    

Nästa steg

EU-kursen avslutades med en tredje del som hölls i Stockholm i november, där deltagarna filade vidare på sina personliga handlingsplaner för EU-deltagandet. De fick också träffa en tidigare EU-kursdeltagare och diskutera praktiska steg att ta. Det markerar inte bara slutet på en intensiv kurs utan förhoppningsvis även starten på nya samarbeten. Förhoppningen är att fortsätt att lära av varandra och stödja varandra även i framtiden, och skapa en starkare och mer sammanhållen forskningsgemenskap. 

“I bästa fall fortsätter vi att lära av och hjälpa varandra i många år framöver.” – kursdeltagare Annelie Drakman, fil.dr. i idéhistoria, forskare och lärare vid Stockholms universitet.

 

Universitetsalliansen Stockholm trio  

Sedan 2019 har Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet samarbetat som en del av Universitetsalliansen Stockholm trio. Ett av huvudsyftena med samarbetet är att främja och stärka den forskning som bedrivs av dessa tre framstående lärosäten. Som en del i arbetet etablerades 2020 en representation i Bryssel med det specifika syftet att öka universitetens deltagande i olika EU-finansierade forsknings-, utbildnings- och innovationsprogram. Ett av de centrala programmen som de strävar efter att stärka sitt engagemang i är Horisont Europa, det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation. Läs mer om trion här 

/Sanna Sjöblom, Policy Officer och Camilla Sehlstedt, trainee hos Universitetsalliansen Stockholm trio i Bryssel.